ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Nauki humanistyczne » Literaturoznawstwo »
Przestrzeń egzystencji. Szkice o twórczości poetów emigracyjnych 4,20zł

Autor: Zbigniew Andres

ISBN: 83-7338-028-0
Rok wydania: 2003
Liczba stron: 236
Format: A5
Cena: 4,20 (z VAT)

 

Książka przybliża czytelnikowi twórczość literacką poetów emigracyjnych: Kazimierza Wierzyńskiego, Floriana Śmieji, Wacława Iwaniuka, Jerzego Pietrkiewicza, Mariana Czuchnowskiego – odzwierciedlającą dylematy, refleksje oraz odczucia polskich emigrantów, poszukujących sensu życia i własnego miejsca z dala od ojczyzny. Utwory twórców piszących na wychodźstwie stanowią próbę ucieczki od bolesnych odczuć, trudnego losu emigranta w świat przywracający równowagę wewnętrzną, pełen przyjaznych wizji: wsi, natury, arkadyjskich sytuacji. Na pracę składają się: Wstęp, Inspiracje romantyczne w poezji wojennej i emigracyjnej Stanisława Czernika, Ku katastrofizmowi. O „Pieśniach fanatycznych” Kazimierza Wierzyńskiego, Ogniwa tradycji. Poezja Kazimierza Wierzyńskiego, Wizje natury w liryce Kazimierza Wierzyńskiego, U źródeł wyobraźni mitycznej. Poezja Jerzego Pietrkiewicza, Wizje wsi w twórczości literackiej i publicystyce Mariana Czuchnowskiego, Meandry egzystencji. O późnej liryce Wacława Iwaniuka, Dom nad Uherką. Strony rodzinne w liryce Wacława Iwaniuka, Obraz własnego losu. O „Kontynentach” i londyńskiej grupie poetów, Sprawy polskie z perspektywy londyńskich „Kontynentów”, Paradoksy istnienia. O poezji Floriana Śmieji, Pamięć i egzystencja. Z rozważań nad poezją Floriana Śmieji, Degradowanie mitu. O Adamie Lizakowskim, Odwrotna strona mitu. Uwagi o „Zapiskach znad Zatoki San Francisco” Adama Lizakowskiego, Nota bibliograficzna, Indeks nazwisk.

Data dodania pozycji do sklepu: sierpień 2006.
Klienci, którzy nabyli tę pozycję, kupili również:
Filologiczne konteksty współczesności. Wyzwania literatury i języka w XX/XXI wieku
Filologiczne konteksty współczesności. Wyzwania literatury i języka w XX/XXI wieku
Filologiczne konteksty współczesności. Literatura
Filologiczne konteksty współczesności. Literatura
Literatura współczesna w edukacji polonistycznej, t.1: Analizy i reinterpretacje
Literatura współczesna w edukacji polonistycznej, t.1: Analizy i reinterpretacje
Malarstwo jako kontekst literatury i języka polskiego w doświadczeniach uczniowskiego odbioru
Malarstwo jako kontekst literatury i języka polskiego w doświadczeniach uczniowskiego odbioru
Musica Galiciana, t.  3: Kultura muzyczna Galicji w kontekście stosunków polsko-ukraińskich
Musica Galiciana, t. 3: Kultura muzyczna Galicji w kontekście stosunków polsko-ukraińskich
Polska i jej wschodni sąsiedzi, t. 4
Polska i jej wschodni sąsiedzi, t. 4
Kulturozofia
Kulturozofia
Z tradycji kolarstwa na ziemiach polskich w Galicji i na podkarpaciu (1867–2007)
Z tradycji kolarstwa na ziemiach polskich w Galicji i na podkarpaciu (1867–2007)
Musica Galiciana, t. 10
Musica Galiciana, t. 10
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl