ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Nauki humanistyczne » Socjologia »
Stosunki polsko-ukraińskie w polskim dyskursie prasowym (1991–2008) 36,75zł

Autor: Agata Kotowska

ISBN: 978-83-7996-591-5

Rok wydania: 2018

Liczba stron: 394

Format: B5

Oprawa: broszurowa

Cena: 36,75 zł (z VAT)

 

 

SPIS TREŚCI

Wprowadzenie

 

I. TEORETYCZNA, METODOLOGICZNA I HISTORYCZNA PODSTAWA BADAŃ

 

Rozdział 1

Teoretyczne i metodologiczne ramy pracy

1.1. Media masowe jako konstytutywny element współczesnego społeczeństwa

1.2. Mechanizmy formowania i warunki zmiany postaw

1.3. Problemy i hipotezy badawcze

1.4. Charakterystyka materiałów źródłowych i sposób ich opracowania

 

Rozdział 2

Historyczny rys stosunków polsko-ukraińskich od XIX wieku do III Rzeczypospolitej

2.1. Od końca XIX wieku do 1919 r

2.2. Od wojny polsko-bolszewickiej do II wojny światowej

2.3. II wojna światowa

2.4. Polska Rzeczpospolita Ludowa

2.5. III Rzeczpospolita

2.6. Zarys koncepcji polskiej polityki wschodniej Jerzego giedrojcia

 

II. WYNIKI ANALIZY ZAWARTOŚCI BADANYCH TYTUŁÓW

POLSKIEJ PRASY WEDŁUG PORUSZANEJ TEMATYKI

 

Rozdział 3

Tematyka polityczna w analizowanych tytułach polskiej prasy

3.1. Rok 1991

3.2. Rok 1993

3.3. Rok 1997

3.4. Rok 2000

3.5. Rok 2001

3.6. Rok 2002

3.7. Rok 2003

3.8. Rok 2004

3.9. Rok 2005

3.10. Rok 2006

3.11. Rok 2007

3.12. Rok 2008

 

Rozdział 4

Tematyka historyczna w analizowanych tytułach polskiej prasy

4.1. „Myśl Polska”

4.2. „Najwyższy Czas!”

4.3. „Polityka”

4.4. „Przegląd”

4.5. „Gazeta Wyborcza’

4.6. „Nasz Dziennik”

4.7. „Rzeczpospolita”

 

Rozdział 5

Tematyka społeczna w analizowanych tytułach polskiej prasy

5.1. „Myśl Polska”

5.2. „Najwyższy Czas!”

5.3. „Polityka”

5.4. „Przegląd”

5.5. „Gazeta Wyborcza”

5.6. „Nasz Dziennik”

5.7. „Rzeczpospolita”

 

Rozdział 6

Tematyka gospodarcza w analizowanych tytułach polskiej prasy

6.1. „Myśl Polska”

6.2. „Najwyższy Czas!”

6.3. „Polityka”

6.4. „Przegląd”

6.5. „Gazeta Wyborcza”

6.6. „Nasz Dziennik”

6.7. „Rzeczpospolita”

 

Rozdział 7

Tematyka kulturalna w analizowanych tytułach polskiej prasy

7.1. „Myśl Polska”

7.2. „Najwyższy Czas!”

7.3. „Gazeta Wyborcza”

7.4. „Nasz Dziennik”

7.5. „Rzeczpospolita”

 

Zakończenie

1. Przekaz a wybrane elementy procesu komunikacyjnego

2. Weryfikacja hipotez badawczych

3. Uwagi końcowe

 

Bibliografia

Wydawnictwa zwarte

Artykuły w pracach zbiorowych i czasopismach

Źródła internetowe

 

Aneks

Wyniki ilościowej analizy zawartości badanych tytułów polskiej prasy

„Myśl Polska”

„Najwyższy Czas!”

„Polityka”

„Przegląd”

„Gazeta Wyborcza”

„Nasz Dziennik”

„Rzeczpospolita”

Data dodania pozycji do sklepu: grudzień 2018.
Klienci, którzy nabyli tę pozycję, kupili również:
Pomoc dzieciom i młodzieży niepełnosprawnym intelektualnie (dodruk)
Pomoc dzieciom i młodzieży niepełnosprawnym intelektualnie (dodruk)
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl