ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Nauki humanistyczne » Nauki polityczne »
Polityka i Społeczeństwo, nr 1(16)/2018 (Studies in Politics and Society) 18,90zł

Redaktor: Agnieszka Pawłowska

ISSN: 1732-9639

Rok wydania: 2018

Liczba stron: 156

Format: B5

Oprawa: broszurowa

Cena: 18,90 zł (z VAT)

 

 

SPIS TREŚCI

 

ARTYKUŁY

 

Bezpieczeństwo energetyczne

 

ŁUKASZ ŚWIETNICKI

Inicjatywa pasa i szlaku jako instrument wzmocnienia bezpieczeństwa energetycznego ChRL

MARCIN TARNAWSKI

Amerykańskie doświadczenia w wydobyciu gazu z łupków

MONIKA STOPA, BARTOSZ SOLIŃSKI

Modele biznesowe wytwórców energii w mikroinstalacjach a zmiany otoczenia prawnego w sektorze energetyki odnawialnej

ROBERT ZAJDLER

Zastrzeżenia do decyzji Komisji Europejskiej z 28 października 2016 roku w sprawie zmiany zwolnienia dla gazociągu OPAL (sprawa C(2016) 6950 final)

MARCIN MARSZAŁEK

Normatywne uwarunkowania procesu wdrażania transformacji energetycznej w Polsce na podstawie polityk energetycznych UE i Polski oraz wobec zagrożeń i wyzwań unijnego wewnętrznego rynku

MARCEL BŁOCH

Polityka energetyczna Polski wobec zagrożeń zmianami klimatu

ALEKSANDRA AUGUSTYN, TOMASZ MIROWSKI

Możliwości rozwoju magazynów energii w Polsce w perspektywie długoterminowej

 

Varia

TOMASZ WÓJTOWICZ

Porównanie kultury strategicznej Stanów Zjednoczonych i Chińskiej Repu-bliki Ludowej

CEZARY KOŚCIELNIAK

Neohumboldtowska koncepcja uniwersytetu wobec celów zrównoważonego rozwoju

ŁUKASZ TOMCZAK, KATARZYNA ZAWADZKA

Polskie partie polityczne i ich wyborcy wobec związków partnerskich osób tej samej płci

 

RECENZJE

WOJCIECH FURMAN

Jacek Grębowiec: Pragmatyka reklamy, Universitas, Kraków 2017, 204 ss.

BOGUSŁAW KOTARBA

Alfred Lutrzykowski, Robert Musiałkiewicz i Fabian Nalikowski (red.): Miasta przyszłości. W poszukiwaniu nowego paradygmatu zarządzania i rozwoju, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku, Włocła-wek 2017, 210 ss.

Informacje dla autorów

Data dodania pozycji do sklepu: listopad 2018.
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl