ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Nauki prawne »
Wybrane prawne i ekonomiczne uwarunkowania sportu 23,10zł

Redakcja: Beata Stępień-Załucka

ISBN: 978-83-7996- 597-7

Rok wydania: 2018

Liczba stron: 198

Format: B5

Oprawa: broszurowa

Cena: 23,10 zł (z VAT)

 

 

SPIS TREŚCI

 

Wstęp

 

Beata Stępień-Załucka – Kultura fizyczna a Konstytucja RP

1. Wprowadzenie

2. Pojęcie kultury fizycznej

3. Kultura fizyczna a zdrowie, ochrona zdrowia, zdrowie publiczne

4. Kultura fizyczna w rozdziale II Konstytucji RP – charakter norm i ich konsekwencje prawne

5. Podsumowanie

 

Lidia Siwik – Stosunki prawne między rodzicami a dzieckiem uprawiającym sport

1. Wprowadzenie

2. Obowiązek alimentacyjny rodziców względem dziecka uprawiającego sport

3. Umowa o alimenty w zakresie świadczeń związanych z uprawianiem sportu przez dziecko

4. Umowy między rodzicami a dziećmi dotyczące uprawiania sportu

5. Podsumowanie

 

Iwona Moryc, Elżbieta Pędziałek-Kunert – Odpowiedzialność odszkodowawcza trenera sportu za zdrowie małoletniego dziecka uprawiającego sport kwalifikowany

1. Wprowadzenie

2. Sport – ujęcie prawno-teoretyczne

3. Uprawianie sportu kwalifikowanego przez dziecko

4. Zakres odpowiedzialności rodziców za małoletnie dziecko

5. Odpowiedzialność cywilna trenera oraz opiekunów małoletniego

6. Podsumowanie

 

Marta Górka – Kodeks dobrych praktyk sponsoringowych w sporcie dotyczący spółek z udziałem Skarbu Państwa

1. Wprowadzenie

2. Geneza sponsoringu

3. Prawne regulacje sponsoringu sportowego

4. Kodeks Dobrych Praktyk Sponsoringowych dotyczących spółek Skarbu Państwa

5. Podsumowanie

 

Paweł Kuczma – Konsultacje społeczne jako element konstytucyjnej zasady dobra wspólnego

 

Anna Kilar, Jakub Litarowicz – Finansowanie klubów piłkarskiej Ekstraklasy przez jednostki samorządu terytorialnego

1. Wprowadzenie

2. Kapitałowe uczestnictwo gmin w spółkach – klubach piłkarskiej Ekstraklasy

2.1. Kluby sportowe jako spółki prawa handlowego

2.2. Ekstraklasa S.A. jako liga zawodowa

2.3. Struktury właścicielskie klubów piłkarskiej Ekstraklasy

3. Finansowanie klubów Ekstraklasy z budżetów jednostek samorządu terytorialnego

3.1. Uwagi wstępne

3.2. Przewidziane prawem możliwości finansowania klubów sportowych

3.3. Modele wsparcia klubów Ekstraklasy S.A. przez miasta

3.4. Kluby nieotrzymujące bezpośredniego wsparcia finansowego z budżetów jednostek samorządu terytorialnego w latach 2016 i 2017

3.5. Środki pochodzące od jednostek samorządu terytorialnego w strukturze przy-chodów klubów

4. Podsumowanie

 

Kinga Kania – Wybrane wyzwania prawne klubów sportowych w kontekście sekcji e-sportowych

1. Wprowadzenie

2. Definicja sportu i pojęcie e-sportu

3. Kluby sportowe i sekcje e-sportu

4. Wyzwania prawne dla klubów sportowych z sekcjami e-sportu

6. Nieletni gracze

7. Płeć w sekcji e-sportowej

8. Zjawisko dopingu w e-sporcie

9. Inne

10. Podsumowanie

 

Katarzyna Sikora – Ochrona własności intelektualnej w sporcie zawodowym

1. Wprowadzenie

2. Wizerunek zawodnika sportowego

3. Personality merchandising a komercyjne wykorzystywanie wizerunku zawodnika sportowego

4. Ochrona znaków towarowych w sporcie

5. Podsumowanie

 

Emilia Kuczma – Nowe założenia ochrony danych osobowych – rozporządzenie unijne o ochro-nie danych osobowych (rozporządzenie 2016/679)

1. Wprowadzenie

2. Geneza prac nad reformą przepisów o ochronie danych osobowych w UE

3. Najważniejsze kierunki zmian

4. Podsumowanie

 

Piotr Kapusta, Justyna Michalska – Status prawny stypendysty sportowego

1. Wprowadzenie

2. Rodzaje stypendiów sportowych

3. Pobieranie stypendium sportowego a ubezpieczenia społeczne

4. Pobieranie stypendium sportowego a ubezpieczenie zdrowotne

5. Pobieranie stypendium sportowego a prawo podatkowe

6. Uwzględnienie okresu pobierania stypendium sportowego w regulacjach dotyczących zatrudnienia

7. Podsumowanie

 

Katarzyna Stępień – Nagroda za osiągnięcia sportowe a składnik majątku dorobkowego małżonków

 

Bogusław Balza – Podatkowe skutki otrzymania nagród za osiągnięcia sportowe

1. Wprowadzenie

2. Źródła finansowania osiągnięć sportowych

3. Podatki jako źródło dochodów państwa

4. Opodatkowanie nagród w konkursach

5. Opodatkowanie nagród za osiągnięcia sportowe

6. Podsumowanie

Data dodania pozycji do sklepu: grudzień 2018.
Klienci, którzy nabyli tę pozycję, kupili również:
Stosunki polsko-ukraińskie w polskim dyskursie prasowym (1991–2008)
Stosunki polsko-ukraińskie w polskim dyskursie prasowym (1991–2008)
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl