ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Nauki humanistyczne » Literaturoznawstwo »
Tematy i Konteksty. Literatura Polska 1918–2018. Narracje, dyskursy, dzieła, nr 8(13)/2018 47,25zł

Redakcja: Jolanta Pasterska, Stanisław Uliasz

ISSN: 2299-8365

Rok wydania: 2018

Liczba stron: 560

Format: B5

Oprawa: broszurowa

Cena: 47,25 zł (z VAT)

 

 

Spis treści

 

WPROWADZENIE

 

Jolanta Pasterska, Stanisław Uliasz

Literatura polska 1918–2018. Narracje, dyskursy, dzieła

 

SYNTEZY I REKAPITULACJE

 

Stanisław Uliasz

Problem Kresów w literaturze polskiej lat 1918–2018. Znaczące perspektywy interpretacyjne

 

Anna Frajlich

“Unprocessed” Holocaust

 

(PO)NOWOCZESNE ODCZYTANIA

 

Emilia Wikarska

Ludzie i miasto w prozie dwudziestolecia międzywojennego z perspektywy współczesnej lektury (na przykładzie utworów Tadeusza Rittnera, Mieczysława Smolarskiego i Brunona Jasieńskiego)

 

Karolina Chyła

Melancholia i mitologia. Noce i dnie a pokusy słabości

 

Janusz Pasterski

„Nie wiedziałem wtedy...” O dwóch wierszach autotematycznych

 

Grzegorz Pełczyński

Kabzanie Vincenza

 

Dorota Walczak-Delanois

Kalejdoskop: Poezja Krzysztofa Siwczyka jako przykład ewolucji zmiany poetyckiej na przełomie XX I XXI wieku

 

Alicja Jakubowska-Ożóg

„Strasznie żywa jest ta śmierć” – o Wierszach dośmiertnych Zofii Zarębianki

 

Bernadetta Darska

Choroba twórcy jako źródło pamięci i zapomnienia. Na wybranych przykładach

 

Anna Wal

„Ja, Ahaswer”. Motyw tułaczki, podróży, pielgrzymowania w trylogii Piotra Bednarskiego Błękitne śniegi i inne rejsy po złote runo

 

Dariusz Piechota

Melancholicy nad Wisłą

 

Grażyna Maroszczuk

Obrazy miasta w Pozwól rzece płynąć Michała Cichego. Prolegomena

 

Matylda Zatorska

Wybrana. O powieści Ewy Stachniak Bogini tańca

 

Barbara Trygar

Pogranicze polsko-niemieckie w powieści Tunel Magdaleny Parys w perspektywie poetyki intersubiektywnej

 

Agnieszka Trześniewska

Na tropie polskiego thrillera medycznego w powieściach początku XX wieku

 

Arkadiusz Luboń

Stuletnia weird fiction z Providence we współczesnej Polsce. Recepcja translatorska i konwencje przekładowe w tłumaczeniach prozy Howarda Phillipsa Lovecrafta na przykładzie polskich wersji opowiadania Dagon

 

Ewa Kołodziejczyk

Selected Problems in Translation of Culture-bound Elements in Marek Hłasko’s Beautiful Twentysomethings

 

Agnieszka Nęcka

Łowcy odsłon. O blogosferze literackiej słów kilka

 

Karolina Wiecheć, Jowita Tenderowicz

Rola cytatu i krótkiej formy literackiej w procesie popularyzowania literatury za pomocą social mediów

 

ODSŁONY

 

Anna Szawerna-Dyrszka

Wileńskie pismo „Comoedia” – jeszcze jedno ogniwo awangardy

 

Rafał Moczkodan

Konflikt młodzi – starzy w łonie drugiej emigracji niepodległościowej (na przykładzie środowiska londyńskiego w latach 1949–1966). Część II

 

Kazimierz Adamczyk

Pawła Mayewskiego „Tematy”

 

Jakub Osiński

„Bijący talent dramatyczny”? Wokół emigracyjnej recepcji Towarzysza Października Kazimierza Wierzyńskiego

 

Izabela Zahaczewska

Eseistyka Wojciecha Gniatczyńskiego odkrywana (na nowo?). Przyczynek do badań

 

Alina Kowalczykowa, Marek Stanisz

Listy Zygmunta Mycielskiego do Stanisława Lorentza

 

Dariusz Pachocki

Lubelscy korespondenci Edwarda Stachury – Maria Bechczyc-Rudnicka

 

ROZPRAWY I ARTYKUŁY

 

Alice-Catherine Carls, Stephen D. Carls

New Perspectives on Europe from 1914 to 1945

 

Kazimierz Braun

Wyspiański, Schiller, Osterwa – Pillars of Modern Polish Theatre

 

Ewa Skorupa

Zagadki dotyku (i spojrzenia) w Cnotliwych Elizy Orzeszkowej

 

Anna Marta Dworak

Europa miejsc i Europa przestrzeni – o mapie wyobrażonej Starego Kontynentu w twórczości polskich pisarzy doby międzypowstaniowej

 

Renata Gadamska-Serafin

Abd el-Kader o XIX-wiecznej Europie

 

Krzysztof Socha

Leopold von Sacher-Masochs Grausame Frauen. Ein Wirrwarr um die Ausgaben

 

Małgorzata Kowalcze

Gothic Healing under the Mediterranean Sun: The Magus by John Fowles as a Gothic Novel

 

Paweł Tański

Dyskursy, performanse tekstowe i narracje transmedialne polskich piosenek rockowych

 

RECENZJE

 

Emilia Wilk-Krzyżowska

Krawiec wśród literackich wykrojów i wzorów

 

Elżbieta Mazur

Poezja bez niepoezji, czyli meandry poezji czystej

 

Anna Jamrozek-Sowa

Obecność Romanowiczowej

 

SPRAWOZDANIA

 

Janusz Pasterski Promocja monografii poświęconej twórczości Anny Frajlich w Krakowie

Data dodania pozycji do sklepu: grudzień 2018.
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl