ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Nauki humanistyczne » Pedagogika »
Wartości w pedagogice. Uczenie się, red. W. Furmanek, A. Długosz 0,00zł

Redakcja naukowa: Waldemar Furmanek, Agnieszka Długosz

ISBN: 978-83-7996-590-8

Rok wydania: 2018

Liczba stron: 287

Format: B5

Oprawa: broszurowa

Cena: … zł (z VAT)

 

 

Spis treści

Wprowadzenie

 

Część pierwsza

POTRZEBA I SENS UCZENIA SIĘ

 

Ewa WYSOCKA

Życie człowieka

 

Agnieszka DŁUGOSZ

Konieczność ciągłego uczenia się wyzwaniem w społeczeństwie informacyjnym

 

Wojciech KOJS

Wartości uczenia się w kontekście modelu edukacyjnego czynu

 

Lucyna SMÓŁKA

Zdolność do uczenia się w kontekście integracji sensorycznej

 

Aleksander PIECUCH

Nasze prywatne superkomputery

 

Część druga

WPROWADZANIE W ŚWIAT WARTOŚCI

 

Krystyna CHAŁAS

Uczenie się wartości – wybrane aspekty. Zarys zagadnienia

 

Urszula OSTROWSKA

Człowiek w świecie wartości. Wartości w świecie człowieka

 

Waldemar FURMANEK

Determinanty pedagogicznych procesów wprowadzania w świat wartości

 

Waldemar FURMANEK

Model człowieka odniesieniem do opisu przedmiotu badań pedagogiki wartości

 

Waldemar FURMANEK

Uczyć się być człowiekiem

 

Waldemar FURMANEK

Uczenie się siebie. Rozpoznawanie jedyności i osobowej jednorazowości

 

Waldemar FURMANEK

Wychowanie do wartości i edukacja aksjologiczna

 

Część trzecia

EDUKACJA A WPROWADZANIE W ŚWIAT WARTOŚCI

 

Zdzisław RATAJEK

O nowym miejscu „uczenia się” w edukacji zdominowanej nowoczesną technologią i kulturą multimedialną

 

Marta BUK-CEGIEŁKA

Nauczanie – uczenie się w systemie wychowawczo-dydaktycznym Marii Montessori w świetle teorii wielostronnego kształcenia Wincentego Okonia

 

Marek WOJSA

Dewaluacja wartości uczenia się w szkołach zawodowych o kierunku samochodowym

 

Mirosław WĄTROBA

Uczenie się i nauczanie prawa jako determinanty wychowania ku wartościom

 

Część czwarta

WPROWADZANIE W ŚWIAT WARTOŚCI W ŚRODOWISKU WYCHOWAWCZYM I KULTUROWYM

 

Krzysztof KRASZEWSKI

O nauczaniu wychowującym w rodzinach ziemiańskich

 

Urszula DWORSKA-KACZMARCZYK, Katarzyna MYŚLIWIEC

Dziedzictwo kulturowe w edukacji dziecka – multimedia w ofercie krakowskich muzeów

 

Kazimierz OŻÓG

Opozycja światło – ciemność w języku i kulturze (wybrane zagadnienia)

 

Ryszard SKRZYPNIAK

Rozważania o autoedukacji w rodzinie

 

 

 

Ta pozycja będzie dostępna w miesiącu grudzień 2018r.
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl