ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Nauki humanistyczne » Literaturoznawstwo »
Literatura utracona, poszukiwana czy odzyskana. Wokół problemów emigracji 5,25zł

Redaktorzy: Zbigniew Andres, Jan Wolski

 

ISBN: 83-7338-106-6

Rok wydania: 2003

Liczba stron: 400

Format: B5

Cena: 5,25 zł (z VAT)Praca będąca pokłosiem konferencji zorganizowanej przez Uniwersytet Rzeszowski 26–28 września 2001 obejmuje 33 rozprawy i artykuły. W poszczególnych tekstach zwrócono uwagę na różnorodne aspekty życia polskiej emigracji, jej specyfikę, tworzoną literaturę drążącą kwestie narodowe.
Spis treści: Od redaktorów;
Marek Pytasz – Niechciane instytucje: polityka? konkurencja?; Bogdan Czajkowski – Myśl i jej ujęcie w poezji polskiej: od Norwida do Czerniawskiego. Rekonesans; Magdalena Kozioł – “Sarabanda” Stanisława Balińskiego; Agnieszka Rydz – Emigracyjne domy Kazimierza Wierzyńskiego, Zbigniew Andres – Wizje natury w liryce Kazimierza Wierzyńskiego; Marta Mroczkowska – Wstępne opisanie człowieka w emigracyjnej poezji Bronisława Przyłuskiego; Janusz Kryszak – O “Poemacie nielogicznym” Bronisława Przyłuskiego; Wojciech Ligęza – Wakacje Józefa Bujanowskiego; Barbara Czarnecka – Emigracyjność i uniwersalność. W tle przemian twórczości poetyckiej Jerzego Pietrkiewicza po roku 1939; Anna Kubas – “Prawda czy błąd?”. Refleksje na marginesie “Rytmów włoskich” Jerzego Brauna; Rafał Moczkodan – Niezadowolony z siebie poeta, czyli słów kilka o warsztacie lirycznym Wiktora Trościanki; Paweł Tański – Ku milczeniu. Kres twórczości poetyckiej Mariana Czuchnowskiego; Alicja Jakubowska-Ożóg – Łobodowski odzyskiwany; Jan Wolski – “Tutaj cicho i pusto”. Wojenna twórczość żołnierzy internowanych w Szwajcarii; Bożena Szałasta-Rogowska – “Przywiązałem się do miejsca. Urodzony z piołunów ziemiec”. Problemy tożsamości w poezji Bogdana Czaykowskiego; Beata Tarnowska – “Life is death”. O angielskich wierszach Janusza Artura Ihnatowicza; Leokadia Hul – “Jesteśmy tutaj”. Amerykańska obecność w poezji Stanisława Barańczaka; Stanisław Starbo – Obraz Polski w korespondencji Andrzeja Bobkowskiego z Jerzym Giedroyciem 1946–1961; Aleksander Madyda – Kim jest Nietota? – O pewnej postaci z opowiadań Zygmunta Haupta; Joanna Chłosta-Zielonka – Wędrówka ku wolności. Wspomnienia emigrantów z lat sowieckiej okupacji, Dorota Heck – “Stałem się skromnym sługą literatury”. Józef Andrzej Teslar jako publicysta “Wiadomości”; Andrzej Sulikowski – Józef Mackiewicz o Kościele katolickim; Anita Monika Frankowiak – Podróże sentymentalne Gustawa Herlinga-Grudzińskiego; Wioletta Wejs-Milewska – Czesława Straszewicza człowiek wędrujący. Tragikomiczny los obieżyświatów w “Katedrze sandwiczów”; Janusz Pasterski – Gniazda wolności, gniazda kłamstwa. Między realizmem a groteską w dylogii “Turyści z bocianich gniazd” Czesława Straszewicza; Agata Paliwoda – Od Ewy do Lolity. Uwagi o postaciach kobiet w postaciach Sergiusza Piaseckiego; Jolanta PasterskaGorycz odrzuconych. Obraz emigracji w “Bih me”! Janiny Kościałkowskiej; Anna Jamrozek-Sowa – “Turbulencje” pisarki eksperymentującej. O ostatniej powieści Zofii Romanowiczowej; Magdalena Rabizo-Birek – Powroty po latach. Opowiadania Włodzimierza Odojewskiego; Aleksandra Bault – Usłyszeć język władzy – pisarze krajowi na emigracji o tematach zakazanych w Polsce; Kazimierz Adamczyk – Dziennik poety Adama Lizakowskiego; Magdalena Błędowska – Uchodźcy, półemigranci, kosmopolici. Doświadczenie emigracyjne w prozie lat dziewięćdziesiątych (M. Gretkowska, J. Rudnicki); Zenon Ożóg – Literatura emigracyjna na łamach “Frazy” (1991–2001); Indeks nazwisk.

 


Data dodania pozycji do sklepu: sierpień 2006.
Klienci, którzy nabyli tę pozycję, kupili również:
Filiacje, dialogi, spór z tradycją. Szkice o literaturze polskiej XX wieku
Filiacje, dialogi, spór z tradycją. Szkice o literaturze polskiej XX wieku
Malarstwo jako kontekst literatury i języka polskiego w doświadczeniach uczniowskiego odbioru
Malarstwo jako kontekst literatury i języka polskiego w doświadczeniach uczniowskiego odbioru
Literatura współczesna w edukacji polonistycznej, t.1: Analizy i reinterpretacje
Literatura współczesna w edukacji polonistycznej, t.1: Analizy i reinterpretacje
Filologiczne konteksty współczesności. Wyzwania literatury i języka w XX/XXI wieku
Filologiczne konteksty współczesności. Wyzwania literatury i języka w XX/XXI wieku
Filologiczne konteksty współczesności. Literatura
Filologiczne konteksty współczesności. Literatura
Wierna życiu i literaturze. O pisarstwie Herminii Naglerowej
Wierna życiu i literaturze. O pisarstwie Herminii Naglerowej
Strącony z rodzinnego gniazda wprost w kipiel epoki. Twórczość Zygmunta Ławrynowicza, studia i szkice
Strącony z rodzinnego gniazda wprost w kipiel epoki. Twórczość Zygmunta Ławrynowicza, studia i szkice
Non omnis moriar. Studia i szkice o Stanisławie Pigoniu
Non omnis moriar. Studia i szkice o Stanisławie Pigoniu
Archiwum domowe Jana Darowskiego, seria: Z Archiwum Pisarza, t. III
Archiwum domowe Jana Darowskiego, seria: Z Archiwum Pisarza, t. III
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl