ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Nauki prawne »
Konstytucje współczesne. De constitutiones ætatis nostrae, S. Sagan 0,00zł

Autor: Stanisław Sagan

ISBN: 978-83-7996-610-3

Rok wydania: 2018

Liczba stron: 258

Format: B5

Oprawa: broszurowa

Cena: … zł (z VAT)

 

Spis treści

 

Wstęp

 

Rozdział I. Geneza i ewolucja konstytucji

1. Porządkowanie prawa we wczesnych cywilizacjach

2. Prekonstytucyjne akty ustrojowe

3. Pierwsze pisane konstytucje europejskie

4. Konstytucje amerykańskie

 

Rozdział II. Definicje i funkcje konstytucji

1. Konstytucje współczesne - ile ich obowiązuje?

2. Etymologia i nazwy współczesnych konstytucji

3. Definicje konstytucji i ich doktrynalne uwarunkowania

4. Definicje polskie

5. Definicje obce

6. Funkcje konstytucji

 

Rozdział III. Ustanowienie, zmiany i systematyka konstytucji

1. Ustanowienie konstytucji

2. Zmiany i niezmienialność norm konstytucji

3. Obowiązywanie i stosowanie konstytucji

4. Systematyka i klasyfikacje konstytucji

 

Rozdział IV. Treść konstytucji

1. Materie i specyfika norm konstytucyjnych

2. Preambuły

3. Zasady i wartości konstytucji

4. Język konstytucji

5. Tożsamość konstytucji

 

Rozdział V. Gwarancje konstytucji

1. Pojęcie gwarancji konstytucji

2. Zdecentralizowany model ochrony konstytucyjności prawa (Judical review)      

3. Scentralizowany model kontroli konstytucyjności prawa - idea Hansa Kelsena

4. Specyficzne modele pozasądowej i sądowej kontroli konstytucyjności prawa

5. Brak sądu konstytucyjnego - fenomen holenderski

6. Społeczno-polityczne i kulturowe gwarancje konstytucji

 

Zakończenie

Summary

Zusammenfassung

Резюме

Pe3ioivie

Sommario

Akty normatywne i literatura przedmiotu

 

Ta pozycja będzie dostępna w miesiącu styczeń 2019r.
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl