ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Prawo »
Konstytucje współczesne. De constitutiones ætatis nostrae 26,25zł

Autor: Stanisław Sagan

ISBN: 978-83-7996-610-3

Rok wydania: 2018

Liczba stron: 258

Format: B5

Oprawa: broszurowa

Cena: 26,25 zł (z VAT)

 

Spis treści

 

Wstęp

 

Rozdział I. Geneza i ewolucja konstytucji

1. Porządkowanie prawa we wczesnych cywilizacjach

2. Prekonstytucyjne akty ustrojowe

3. Pierwsze pisane konstytucje europejskie

4. Konstytucje amerykańskie

 

Rozdział II. Definicje i funkcje konstytucji

1. Konstytucje współczesne - ile ich obowiązuje?

2. Etymologia i nazwy współczesnych konstytucji

3. Definicje konstytucji i ich doktrynalne uwarunkowania

4. Definicje polskie

5. Definicje obce

6. Funkcje konstytucji

 

Rozdział III. Ustanowienie, zmiany i systematyka konstytucji

1. Ustanowienie konstytucji

2. Zmiany i niezmienialność norm konstytucji

3. Obowiązywanie i stosowanie konstytucji

4. Systematyka i klasyfikacje konstytucji

 

Rozdział IV. Treść konstytucji

1. Materie i specyfika norm konstytucyjnych

2. Preambuły

3. Zasady i wartości konstytucji

4. Język konstytucji

5. Tożsamość konstytucji

 

Rozdział V. Gwarancje konstytucji

1. Pojęcie gwarancji konstytucji

2. Zdecentralizowany model ochrony konstytucyjności prawa (Judical review)      

3. Scentralizowany model kontroli konstytucyjności prawa - idea Hansa Kelsena

4. Specyficzne modele pozasądowej i sądowej kontroli konstytucyjności prawa

5. Brak sądu konstytucyjnego - fenomen holenderski

6. Społeczno-polityczne i kulturowe gwarancje konstytucji

 

Zakończenie

Summary

Zusammenfassung

Резюме

Pe3ioivie

Sommario

Akty normatywne i literatura przedmiotu

 

Data dodania pozycji do sklepu: styczeń 2019.
Klienci, którzy nabyli tę pozycję, kupili również:
Literackie obrazy świata 3. Fikcje urealnione
Literackie obrazy świata 3. Fikcje urealnione
Wygnanie i mit. Szkice o pisarzach (e)migracyjnych
Wygnanie i mit. Szkice o pisarzach (e)migracyjnych
Człowiek w badaniach współczesnej pedagogiki zorientowanej personalistycznie
Człowiek w badaniach współczesnej pedagogiki zorientowanej personalistycznie
Podmiot w filozofii praktycznej.  Preludia
Podmiot w filozofii praktycznej. Preludia
Przemiany kulturowo-osadnicze w dorzeczu rzeki Wiszni w epoce brązu i we wczesnej epoce żelaza w kontekście zmian prahistorycznej i wczesnohistorycznej ekumeny
Przemiany kulturowo-osadnicze w dorzeczu rzeki Wiszni w epoce brązu i we wczesnej epoce żelaza w kontekście zmian prahistorycznej i wczesnohistorycznej ekumeny
Współczesna polityka bezpieczeństwa. Aspekty polityczne, gospodarcze i militarne, tom 2
Współczesna polityka bezpieczeństwa. Aspekty polityczne, gospodarcze i militarne, tom 2
The crisis of imagination. Obrazowanie przyrody w literaturze i filmie
The crisis of imagination. Obrazowanie przyrody w literaturze i filmie
Sprache und Translation, Bd.1
Sprache und Translation, Bd.1
Średniowieczny mercator christianus. Praktyka, organizacja, idee etyczne i religijne, z serii Materiały V Kongresu Mediewistów Polskich, tom 8
Średniowieczny mercator christianus. Praktyka, organizacja, idee etyczne i religijne, z serii Materiały V Kongresu Mediewistów Polskich, tom 8
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl