ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Nauki ekonomiczne »
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy z. 56 (4/2018) 39,90zł

Redaktor: Michał Gabriel Woźniak

ISSN: 1898-5084

Rok wydania: 2018

Liczba stron: 422

Format: B5

Oprawa: broszurowa

Cena 39,90 zł (z VAT)

Spis treści

Eugeniusz Wojciechowski, Marek Wojciechowski

Teoretyczne podstawy oceny funkcjonowania samorządu terytorialnego w Polsce

Krzysztof Surówka, Katarzyna Owsiak

Administrowanie czy rozwój – 20 lat doświadczeń finansowania polskiego samorządu terytorialnego

Irena Łącka

Jednostka samorządu terytorialnego jako partner regionalnego systemu innowacji w modelach potrójnej i poczwórnej helisy

Andrzej Piotr Wiatrak

Finansowe uwarunkowania przygotowania i realizacji strategii rozwoju lokalnego

Maria Jastrzębska

Jawność i przejrzystość sprawozdawczości jednostek samorządu terytorialnego – ocena i rekomendacje

Beata Zofia Filipiak

Indywidualny wskaźnik zadłużenia jako determinanta oceny kondycji finansowej jednostki samorządu terytorialnego

Renata Przygodzka, Mateusz Łajewski

Modele świadczenia usług komunalnych a kondycja finansowa gmin (na przykładzie województwa podlaskiego)

Iwona Kowalska, Mirosław Legutko

Ocena przydatności indywidualnego wskaźnika zadłużenia w ocenie sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego

Marcin Grad

Indywidualny wskaźnik obsługi zadłużenia w procesie planowania budżetowego jednostek samorządu terytorialnego

Aldona Standar

Identyfikacja poziomu ryzyka w zakresie nadmiernego zadłużenia się gmin i jego finansowych determinant

Wojciech Gonet

Granice zadłużania się jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań inwestycyjnych

Jakub Kwaśny

Aktywność inwestycyjna a problem zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego

Zofia Dolewka

Zadłużenie miast wojewódzkich a ich rozwój

Romana Głowicka-Wołoszyn, Agata Wieczorek, Łukasz Satoła

Własny potencjał dochodowy a zadłużenie gmin miejskich w województwie wielkopolskim

Antoni Magdoń

Płatności bezgotówkowe w jednostkach administracji publicznej

Jacek Sierak

Finansowanie inwestycji gmin instrumentami dłużnymi – szanse i zagrożenia

Iwona Franczak

Obowiązki sprawozdawcze jednostek samorządu terytorialnego w zakresie zobowiązań finansowych

Jolanta Zawora

Potencjał dochodowy a wydatki inwestycyjne gmin Polski Wschodniej

Paweł Dziekański

Zróżnicowanie rozwoju powiatów Polski Wschodniej a problem samodzielności finansowej

Justyna Chmiel, Rafał Pitera

The importance of fluctuations in the economic situation for own revenues of Local Govern-ment Units

Janina Kotlińska

Wpływ władz lokalnych na poprawę jakości życia mieszkańców danego terenu

Katarzyna Szara

Priorytety działania jednostek samorządu terytorialnego w rozwoju lokalnym

Małgorzata Leszczyńska

Bezpieczeństwo ekonomiczne państwa a rozwój gospodarki i społeczeństwa

Anatoliy Tkach

Институциональная система трансформации переходной экономики

Mariusz Koroblowski

Koncepcja poprawy jakości życia mieszkańców jednostek samorządu terytorialnego na przykładzie Metropolii Silesia

Agnieszka Siedlecka, Beata Arseniuk

Wpływ inwestycji JST na subiektywną i obiektywną jakość życia gospodarstw domowych na przykładzie gminy miejskiej Biała Podlaska

Norbert Głowala

Rola gminy Goraj w kształtowaniu jakości życia mieszkańców

Joanna Nucińska

Budżet zadaniowy jako narzędzie pomiaru skuteczności działania wybranych jednostek samorządu terytorialnego

Agnieszka Jachowicz Budżet obywatelski w powiecie olkuskim przykładem bezpośredniego zaangażowania społeczności w rozwój lokalny

Katarzyna Maj-Waśniowska, Piotr Sołtyk Rola samorządu terytorialnego w finansowaniu zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w Polsce

Joanna Nucińska, Joanna Śmiechowicz

Ocena skuteczności realizacji zadań oświatowych przez wybrane miasta na prawach powiatu

Wojciech Lichota

Wykorzystanie funduszy unijnych w województwie podkarpackim

Błażej Suproń

Wpływ podatku od środków transportowych na działalność międzynarodowych przewoźników drogowych w województwie zachodniopomorskim

 

Wskazówki dla autorów

 

Wykaz osób recenzujących teksty zgłoszone do publikacji w roczniku 2018 czasopisma „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy” – numery 53–56

 

Data dodania pozycji do sklepu: styczeń 2019.
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl