ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Nauki humanistyczne » Historia »
Z dziejów i kultury Żydów w Galicji 33,60zł

Redakcja: Michał Galas, Wacław Wierzbieniec

ISBN: 978-83-7996-612-7

Rok wydania: 2018

Liczba stron: 366

Format: B5

Oprawa: broszurowa

Cena: 33,60 zł (z VAT)

 

 

Galicja kojarzona jest dość powszechnie z wielokulturowością – niepowtarzalnym kolorytem narodowościowym i wyznaniowym, koegzystencją Polaków z Ukraińcami, Żydami, Niemcami oraz innymi grupami narodowościowymi. Żydzi stanowili w niej trzecią pod względem liczebności mniejszość narodową. Monografia im poświęcona jest efektem współpracy badaczy z Polski, Anglii, Holandii, Słowacji i Ukrainy. Jej celem jest propagowanie badań nad historią i kulturą galicyjskich Żydów. Pomieszczony w tomie zbiór artykułów cechuje rozmaitość spojrzenia. Zakres chronologiczny opracowania jest dość szeroki, obejmuje bowiem okres przedrozbiorowy, lata 1772–1918, czasy II Rzeczypospolitej i II wojny światowej aż po współczesność. Autorzy poruszają tematykę związaną z gospodarką i polityką Żydów w Galicji, ale też kwestie dobroczynności, opieki medycznej, literatury, muzyki i sztuki czy przejawów antysemityzm. W tomie znajdziemy również kulturowy i obyczajowy pejzaż codziennego życia społeczności żydowskiej w małomiasteczkowym środowisku, a także wzruszające ślady pobożności izraelickiej zachowane w inskrypcjach fundacyjnych na ścianach galicyjskich synagog. Takie urozmaicenie i duża różnorodność tematów odzwierciedla złożoność historii i dziedzictwa Żydów galicyjskich oraz sprawia, że publikacja stanowi niezwykle cenne źródło do dalszych pogłębionych badań na ten temat. Fenomen Galicji wciąż inspiruje.

 

SPIS TREŚCI

 

Michał Galas (Kraków), Wacław Wierzbieniec (Rzeszów), Wstęp

 

ZAGADNIENIA SPOŁECZNE I POLITYCZNE

 

Hanna Kozińska-Witt (Kraków): Miłosierdzie gminy miejskiej? Samorządowe subsydia dla krakowskich instytucji żydowskich w latach autonomii galicyjskiej, 1866–1914

 

Justyna Kasińska (Kraków): Udział Żydów galicyjskich w wyborach do Rady Państwa w 1873 r. w świetle polskiej prasy konserwatywnej i narodowej

 

Andriy Klish (Tarnopol), Ivanna Luchakivska (Drohobycz): The jewish question in the acivity of the Ukrainian Christian Socialists in Galicia (the end of the 19th – the beginning of the 20th cen.)

 

Grzegorz Wnętrzak (Warszawa): Udział społeczności żydowskiej województwa krakowskiego w wyborach do parlamentu w latach 1922–1930 w ujęciu statystycznym

 

Jacek Marian Hołub (Rzeszów): Żydzi w Jarosławiu w latach 1918–1938

 

Anna Jakimyszyn-Gadocha (Kraków): Żydowska opieka medyczna w międzywojennym Lwowie na przykładzie miejscowego oddziału Towarzystwa Ochrony Zdrowia

 

Maria van Beurden Cahn (Amsterdam): The Legacy of Jeremias Barth, a Jewish son of Rzeszów

 

Piotr Majdanik (Gliwice): Minchat chinuch Josefa Babada z Tarnopola – galicyjska perła halachy

 

NAUKA – PRASA – LITERATURA – MUZYKA I SZTUKA

 

 

Anna Jarmuszkiewicz (Kraków): Sylwetka naukowa Nelli Marguliesówny z Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Jagiellońskiego

 

Agnieszka Friedrich (Gdańsk): Reakcja prasy polskiej na zapis barona Maurice’a de Hirscha na szkolnictwo żydowskie w Galicji

 

Beata Wasser (Szczecin): Od galicyjskich Żydów w literaturze niemieckojęzycznej do wspomnień Niemców galicyjskich. Kulturowa reinterpretacja galicyjskich obrazów

 

Mirosław Czarnik (Rzeszów – Strzyżów): Fantazmatyczny charakter postrzegania Żydów w tetralogii galicyjskiej Juliana Stryjkowskiego

 

Sylwia Jakubczyk-Ślęczka (Kraków): Życie muzyczne społeczności żydowskiej na terenie dawnej Galicji w okresie międzywojennym

 

Sławomir Pastuszka (Kraków): Podpisy wykonawców i inskrypcje fundacyjne elementów wystroju malarskiego synagog w Krakowie

 

HISTORIOGRAFIA I ŹRÓDŁA

 

Nazar Vaskiv (Lwów): Ukrainian-Jewish relations in Galicia at the end of the 19th and early 20th centuries: the historiography of the issue

 

Natalia Mazur (Rzeszów): Baza źródłowa i opracowania naukowe do dziejów Żydów powiatu jarosławskiego w latach 1918–1939 w zarysie

 

Tony Kahane (Londyn): Archival records from Galician towns during the period 1939–1943, and what these can teach us about the German occupation and the Holocaust

 

VARIA

 

Peter Konya (Preszów): Jews in Michalovce in the 18th – 19th centuries

 

Annamária Kónyová (Preszów): The Jews at the Prešov Evangelical College until 1918

 

 

Data dodania pozycji do sklepu: styczeń 2019.
Klienci, którzy nabyli tę pozycję, kupili również:
Rola rodzeństwa w rozwoju dzieci i młodzieży
Rola rodzeństwa w rozwoju dzieci i młodzieży
Konstytucje współczesne. De constitutiones ætatis nostrae
Konstytucje współczesne. De constitutiones ætatis nostrae
Syberia historia i ludzie
Syberia historia i ludzie
The crisis of imagination. Obrazowanie przyrody w literaturze i filmie
The crisis of imagination. Obrazowanie przyrody w literaturze i filmie
Średniowieczny mercator christianus. Praktyka, organizacja, idee etyczne i religijne, z serii Materiały V Kongresu Mediewistów Polskich, tom 8
Średniowieczny mercator christianus. Praktyka, organizacja, idee etyczne i religijne, z serii Materiały V Kongresu Mediewistów Polskich, tom 8
Sprache und Translation, Bd.1
Sprache und Translation, Bd.1
Arbitraż i mediacja – perspektywy prywatnoprawna i publicznoprawna. Między teorią a praktyką. Księga pamiątkowa ku czci Profesora Jana Łukaszewicza
Arbitraż i mediacja – perspektywy prywatnoprawna i publicznoprawna. Między teorią a praktyką. Księga pamiątkowa ku czci Profesora Jana Łukaszewicza
Napędzane emocjami. Językowa kreacja marki
Napędzane emocjami. Językowa kreacja marki
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl