ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Nauki humanistyczne » Literaturoznawstwo »
Wygnanie i mit. Szkice o pisarzach (e)migracyjnych 36,75zł

Autor: Jolanta Pasterska

ISBN: 978-83-7996-607-3

Rok wydania: 2019

Liczba stron: 384

Format: A5

Oprawa: twarda

Cena: 36,75 zł (z VAT)

 

Monografia wpisuje się w obszerne badania nad literaturą emigracyjną prowadzone zarówno w kraju, jak i za granicą. Autorka próbuje na nowo stworzyć definicję (e)migracji, ukazując czytelnikowi jej nowe oblicze jako zjawiska negatywnego. Emigracja traktowana jest w monografii nie tyle jako doświadczenie życiowe czy egzystencjalne, ale jako stan duchowy odciskający ślad w twórczości pisarzy – przedstawicieli polskiego wychodźstwa. Przedmiotem analizy stały się zarówno utwory prozatorskie, poetyckie ale również dzienniki, listy czy wywiady. Warto zauważyć, że ich autorzy – zarówno cieszący się uznaniem, jak i do tej chwili pomijani lub jedynie wzmiankowani – poddawani są ocenie na równym poziomie. Badane utwory wypierają dotychczasowy stereotyp wychodźcy patrioty, żołnierza-emigranta czy opozycjonisty, zastępując go wizją (e)migranta bez odniesień historyczno-politycznych, dążącego do polepszenia swojego statusu społecznego, akceptującego swoją sytuację i zakorzenionego w nowej kulturze lub nomada wędrującego z miejsca na miejsce, przyjmującego często pasywną postawę i podającego się uczuciu wyobcowanie w nowej ojczyźnie.

 

 

Spis treści

 

 

Wstęp

 

Przystanek – wygnanie. O niedolach i pożytkach emigracji w Mojej prywatnej Ameryce Kazimierza Wierzyńskiego

 

Polak na wygnaniu. Nie umiera się w Miami... Tadeusza Nowakowskiego

 

Mit ziemi utraconej w Pamiętniku poetyckim Andrzeja Chciuka

 

Wita Tarnawskiego ucieczka w mit huculskiej Arkadii

 

Adama Tomaszewskiego Kanada – ojczyzna wybrana

 

Rozczarowanie i walka. Leopolda Tyrmanda burzliwy romans z Ameryką

 

Tożsamość utkana z wygnania i mitu. O autobiografii Jerzego Pietrkiewicza

 

Zakorzenienie w pamięci: przypadek Floriana Śmiei

 

„Jesteśmy wszędzie i nigdzie”. Miejsca autobiograficzne Andrzeja Buszy

 

Wobec emigracyjnego mitu polskości. Literackie prowokacje Mariana Pankowskiego

 

Edwarda Redlińskiego rozprawianie się z mitem Ameryki

 

Emigrant w globalnym świecie. Studium przypadku w świetle powieści Asystent śmierci Bronisława Świderskiego

 

Iluzje reemigracji. O Powrocie Aleksandra Zbigniewa Kruszyńskiego

 

„Życie w szpagacie”, czyli Janusza Rudnickiego symulacje „bycia (e)migrantem”

 

Uzdrowicielska „Brazylia”. O fantazmacie „bycia emigrantem” (Łagodny deszcz Marka Bartelska)

 

Aussiedlerskie piekiełko, czyli Krzysztofa Marii Załuskiego studium emigracji (Wypędzeni do raju)

 

W poszukiwaniu spójności świata (i siebie), czyli rozpad totalny (Krzysztof Niewrzęda, W poszukiwaniu całości)

 

Socjopata, kolonizator, „wykształciuch”. O bohaterze współczesnej polskiej powieści migracyjnej z mitem „ziemi obiecanej” w tle

 

Mit Międzynarodu, czyli migracja w starym kostiumie

 

Migracja, czyli dzieje przypadku (Single Piotra Kępskiego)

 

W pogoni za codziennością. O marzeniach i tęsknotach migranta (Piotra Czerwińskiego Zespół ojca)

 

Nota bibliograficzna

 

Summary

 

Indeks nazwisk

 

Data dodania pozycji do sklepu: luty 2019.
Klienci, którzy nabyli tę pozycję, kupili również:
Emigrantki, nomadki, wagabundki. Kobiece narracje (e)migracyjne
Emigrantki, nomadki, wagabundki. Kobiece narracje (e)migracyjne
Przestrzeń egzystencji. Szkice o twórczości poetów emigracyjnych
Przestrzeń egzystencji. Szkice o twórczości poetów emigracyjnych
Proza polska na obczyźnie. Problemy – dyskursy – uzupełnienia, t. 1, 2
Proza polska na obczyźnie. Problemy – dyskursy – uzupełnienia, t. 1, 2
„Lepszy” Polak? Obrazy emigranta w prozie polskiej na obczyźnie po 1945 roku
„Lepszy” Polak? Obrazy emigranta w prozie polskiej na obczyźnie po 1945 roku
W kręgu twórczości pisarzy emigracyjnych. Kontynuacje
W kręgu twórczości pisarzy emigracyjnych. Kontynuacje
Rola opiekunów w procesie wsparcia podopiecznych w świetle działalności opiekuńczej Polskiego Czerwonego Krzyża
Rola opiekunów w procesie wsparcia podopiecznych w świetle działalności opiekuńczej Polskiego Czerwonego Krzyża
Na granicy przestrzeni. Drzwi z brązu w biografii artystycznej twórcy. Chromy, Zemła, Mitoraj
Na granicy przestrzeni. Drzwi z brązu w biografii artystycznej twórcy. Chromy, Zemła, Mitoraj
Literackie obrazy świata 3. Fikcje urealnione
Literackie obrazy świata 3. Fikcje urealnione
Średniowieczny mercator christianus. Praktyka, organizacja, idee etyczne i religijne, z serii Materiały V Kongresu Mediewistów Polskich, tom 8
Średniowieczny mercator christianus. Praktyka, organizacja, idee etyczne i religijne, z serii Materiały V Kongresu Mediewistów Polskich, tom 8
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl