ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Nauki rolnicze »
Wpływ osadów ściekowych na bioakumulację pierwiastków śladowych w biomasie wierzby energetycznej (Salix viminalis L.) i właściwości gleby lekkiej 17,85zł

Autor: Edmund Hajduk

ISBN: 978-83-7996-625-7

Rok wydania: 2019

Liczba stron: 174

Format: B5

Oprawa: broszurowa

Cena: 17,85 zł (z VAT)

 

SPIS TREŚCI

 

Wstęp

 

1.  Przegląd literatury

1.1. Osady ściekowe jako odpad i możliwości ich zagospodarowania

1.2. Osady ściekowe i możliwości ich przyrodniczego wykorzystania

1.3.Wykorzystanie wierzby w ochronie środowiska i gospodarce

 

2.   Materiał i metody badań

2.1.  Lokalizacja i opis terenu badań                                       

2.2.  Właściwości gleby przed założeniem doświadczenia

2.3.  Właściwości osadów ściekowych

2.4.  Badania terenowe

2.5.  Warunki pogodowe

2.6.  Analizy laboratoryjne

2.7.  Analiza statystyczna

 

3.   Wyniki badań

3.1.  Plon pędów wierzby energetycznej

3.2.  Zawartość pierwiastków śladowych w biomasie pędów wierzby

3.3.  Bioakumulacja pierwiastków śladowych w plonie biomasy wierzby ener­getycznej

3.4.  Kształtowanie się wybranych właściwości gleby użyźnianej osadami ście­kowymi w warunkach uprawy wierzby energetycznej

3.5.  Współczynniki bioakumulacji pierwiastków śladowych

3.6.  Współczynniki oczyszczania gleb z pierwiastków śladowych

3.7.  Zależności pomiędzy właściwościami gleby oraz zawartością i bioakumulacją pierwiastków śladowych w biomasie pędów wierzby

 

4.   Dyskusja wyników

 

5.   Wnioski

 

Literatura

 

Streszczenie

 

Abstract

Data dodania pozycji do sklepu: luty 2019.
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl