ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Prawo »
Partnerstwo publiczno-społeczne jako zasada w prawie administracyjnym 26,25zł

Stan prawny na 30.11.2018 r.

Autor: Agata Barczewska-Dziobek

ISBN: 978-83-7996-619-6

Rok wydania: 2019

Liczba stron: 244

Format: B5

Oprawa: broszurowa

Cena: 26,25 zł (z VAT)

 

SPIS TREŚCI

 

Wstęp

 

ROZDZIAŁ I

Partnerstwo publiczno-społeczne – pojęcie, zakres i istota

1. Uwagi wprowadzające

2. Pojęcie partnerstwa

2.1. Pojęcie partnerstwa w naukach prawnych

2.2. Pojęcie partnerstwa na gruncie prawa publicznego

3. Koncepcja partnerstwa w prawie administracyjnym

3.1. Podmiot publiczny jako strona partnerstwa publiczno-społecznego

3.2. Partner społeczny

3.3. Przedmiot partnerstwa

4. Podsumowanie

 

ROZDZIAŁ II

Polityki publiczne jako forma działania administracji

1. Uwagi wprowadzające

2. „Decyzje” jako przedmiot działania administracji

3. Polityki publiczne jako formy powiązań polityki i administracji publicznej

4. Formy działania administracji odzwierciedlające polityki publiczne

5. Podsumowanie

 

ROZDZIAŁ III

Relacje znaczeniowe pomiędzy partnerstwem publiczno-społecznym a partycypacją oraz współdziałaniem

1. Uwagi wprowadzające

2. Partycypacja

2.1. Źródła i pojęcie partycypacji

2.2. Formy partycypacji

3. Współdziałanie

3.1. Koncepcje współdziałania w nauce prawa administracyjnego

3.2. Pojęcie współdziałania w ujęciu funkcjonalnym i pojęcia podobne

4. Partycypacja i współdziałanie a partnerstwo publiczno-społeczne

5. Podsumowanie

 

ROZDZIAŁ IV

Zasady w prawie administracyjnym

1. Uwagi wprowadzające

2. Koncepcje zasad prawa w ujęciu doktryny

2.1. Pojęcie zasady prawa w prawoznawstwie

2.2. Zasady prawa administracyjnego

2.3. Katalogi zasad prawa administracyjnego

3. Relacja między wartościami i zasadami w prawie administracyjnym

4. Podsumowanie

 

ROZDZIAŁ V

O zasadniczości koncepcji partnerstwa publiczno-społecznego

1. Uwagi wprowadzające

2. Pojęcie zasady partnerstwa publiczno-społecznego

3. Systemowa koncepcja administracji publicznej

4. Koncepcja good governance

5. Zasada partnerstwa publiczno-społecznego i partnerstwo w języku aktów normatywnych prawa administracyjnego

5.1. Konstytucyjna zasada partnerstwa i dialogu

5.2. Zasada partnerstwa publiczno-społecznego w rozporządzeniach Unii Europejskiej

5.3. Zasada partnerstwa publiczno-społecznego w ustawodawstwie krajowym

5.4. Partnerstwo w języku aktów normatywnych

5.5. Partnerstwo lokalnego współdziałania na rzecz rozwoju jako szczególna postać partnerstwa.

5.5.1. Podmioty tworzące i charakter członkostwa

5.5.2. Struktura wewnętrzna i przedmiot działania

5.5.3. Odpowiedzialność

6. Uczestnictwo i współdziałanie partnerów społecznych w kształtowaniu polityk publicznych – pozostałe podstawy normatywne i formy

6.1. Regulacje o charakterze kompleksowym

6.2. Regulacje o charakterze rozproszonym

6.2.1 Podstawy prawne konsultacji

6.2.2 Podstawy normatywne i formy działań wspólnych

7. Koncepcja zintegrowana zasad prawa i jej znaczenie dla ustalania zasady partnerstwa publiczno-społecznego w prawie administracyjnym

7.1. Charakter normatywny

7.2. Walor ogólności wypowiedzi

7.3. Uzasadnienie aksjologiczne zasady partnerstwa publiczno-społecznego

8. Podsumowanie

 

Wnioski

 

Literatura

 

Wykaz aktów normatywnych

 

Orzecznictwo

 

Data dodania pozycji do sklepu: marzec 2019.
Klienci, którzy nabyli tę pozycję, kupili również:
Człowiek w badaniach współczesnej pedagogiki zorientowanej personalistycznie
Człowiek w badaniach współczesnej pedagogiki zorientowanej personalistycznie
Rola opiekunów w procesie wsparcia podopiecznych w świetle działalności opiekuńczej Polskiego Czerwonego Krzyża
Rola opiekunów w procesie wsparcia podopiecznych w świetle działalności opiekuńczej Polskiego Czerwonego Krzyża
Świat wiersza. Szkice o polskiej poezji (nie tylko) współczesnej
Świat wiersza. Szkice o polskiej poezji (nie tylko) współczesnej
Na granicy przestrzeni. Drzwi z brązu w biografii artystycznej twórcy. Chromy, Zemła, Mitoraj
Na granicy przestrzeni. Drzwi z brązu w biografii artystycznej twórcy. Chromy, Zemła, Mitoraj
Wciałowzięty. Szkice o poezji Janusza Szubera
Wciałowzięty. Szkice o poezji Janusza Szubera
Wybrane problemy auksologii i antropometrii rozwojowej
Wybrane problemy auksologii i antropometrii rozwojowej
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl