ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Nauki humanistyczne » Filozofia »
Kategoria estetyzacji w ponowoczesności. Analiza wybranych zagadnień z filozofii kultury 21,00zł

Autor: Beata Guzowska

ISBN: 978-83-7996-639-4

Rok wydania: 2019

Liczba stron: 196

Format: B5

Oprawa: broszurowa

Cena: 21,00 zł (z VAT)

 

Spis treści

 

Wstęp

 

ROZDZIAŁ I

Między nowoczesnością a ponowoczesnością: podobieństwa, różnice, zależności

1.1. Nowoczesność. Zarys problematyki

1.1.1. Kategoria „modernizmu” w refleksji społeczno-kulturowej

1.1.2. Sztuka okresu modernizmu

1.2. Ponowoczesność. Zarys problematyki

1.2.1. Ponowoczesny pluralizm i formy racjonalności

1.2.2. Ponowoczesne strategie sztuki

 

ROZDZIAŁ II

Estetyzacja jako dominanta kultury współczesnej

2.1. Estetyzacja vs. anestetyzacja

2.2. Estetyzacja rzeczywistości

2.2.1. Doświadczenie estetyczne jako modelowe doświadczenie rzeczywistości

2.2.2. Nowe technologie jako narzędzie estetyzacji

 

ROZDZIAŁ III

Homo aestheticus

3.1. Ponowoczesne wzorce osobowe

3.1.1. Somaestetyka

3.2. Humanizm ekologicznie oświecony

3.2.1. Ekologia estetyczna

3.3. Kategoria „Dobrego życia”

3.3.1. Estetyzacja etyki

3.3.2. Szczęście

3.3.3. Nowa duchowość jako wyraz estetyzacji refleksji religijnej

 

Zakończenie

 

Bibliografia

 

Indeks nazwisk

 

Summary

Data dodania pozycji do sklepu: marzec 2019.
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl