ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Nauki techniczne /technologiczne »
Analiza napięć, prądów i mocy w układach z przebiegami odkształconymi okresowymi 30,45zł

Autor: Jacek Bartman

ISBN: 978-83-7996-635-6

Rok wydania: 2019

Liczba stron: 212

Format: B5

Oprawa: broszurowa

Cena: 30,45 zł (z VAT)

 

Spis treści

 

WYKAZ WAŻNIEJSZYCH OZNACZEŃ

 

WSTĘP

 

1. POMIARY I METODY ANALIZY PRZEBIEGÓW ODKSZTAŁCONYCH OKRESOWYCH
1.1. Analiza Fouriera i estymacja widmowa
1.1.1. Reprezentacja przebiegów okresowych ciągłych szeregiem Fouriera
1.1.2. Przebiegi dyskretne w czasie i ich reprezentacja szeregiem Fouriera
1.1.3. Transformata Fouriera
1.2. Standaryzacja pomiarów i analiz harmonicznych
1.3. Wskaźniki odkształcenia przebiegów


2. MOC W OBWODACH Z PRZEBIEGAMI ODKSZTAŁCONYMI OKRESOWYMI
2.1. Napięcie, prąd i moc w systemach z przebiegami sinusoidalnymi
2.2. Analogie pomiędzy wielkościami określonymi dla przebiegów sinusoidalnych i odkształconych okresowych.
2.3. Koncepcja Iliovici
2.4. Koncepcja Budeanu
2.5. Koncepcja Fryzego
2.6. Koncepcja Depenbrocka (FBD)
2.7. Koncepcja Shepherda i Zakikhaniego
2.8. Koncepcja Sharona
2.9. Koncepcja Kustersa i Moore’a
2.10. Koncepcja Czarneckiego (CPC)
2.11. Metoda mocy chwilowych (p-q)
2.12. Metody optymalizacyjne w teorii mocy
2.13. Symetryzacja układów trójfazowych zasilanych ze źródeł napięcia odkształconego okresowego za pomocą obwodów LC
2.14. Zachowawcza Teoria Mocy (CPT)
2.15. Norma IEEE 1459–2010
2.16. Podsumowanie


3. BADANIE ODKSZTAŁCENIA NAPIĘĆ I PRĄDÓW ORAZ ICH WPŁYWU NA STRUKTURĘ MOCY
3.1. Aparatura pomiarowa
3.2. Analiza napięć, prądów i mocy obrabiarki CNC
3.3. Analiza przebiegów elektrycznych regulowanego układu napędowego prądu przemiennego
3.3.1. Badania dla napędu zasilanego z sieci publicznej
3.3.2. Badania dla napędu zasilanego z generatora asynchronicznego
3.3.3. Oddziaływanie napędu na źródło zasilania


PODSUMOWANIE I WNIOSKI


BIBLIOGRAFIA


STRESZCZENIE


SUMMARY

 

Data dodania pozycji do sklepu: lipiec 2019.
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl