ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Nauki medyczne i Nauki o zdrowiu »
Skuteczność terapii biologicznej z wykorzystaniem larw Lucilia sericata w leczeniu ran przewlekłych u chorych w opiece długoterminowej i paliatywnej 19,95zł

Autor: Dariusz Bazaliński

ISBN: 978-83-7996-642-4

Rok wydania: 2019

Liczba stron: 148

Format: B5

Oprawa: broszurowa

Cena: 19,95 zł (z VAT)

 

SPIS TREŚCI

 

Wykaz skrótów

 

Streszczenie pracy

 

Summary of the dissertation

 

1. Wstęp

1.1. Problematyka ran przewlekłych u chorych w opiece długoterminowej i paliatywnej

1.2. Założenia opieki profesjonalnej nad przewlekle chorym w warunkach domowych

1.3. Stan odżywienia a leczenie ran przewlekłych

1.4. Koncepcja leczenia ran przewlekłych

1.4.1. Nowoczesne opatrunki

1.4.2. Fizykalne metody wspomagania leczenia ran

1.4.3. Metoda terapii podciśnieniowej

1.4.4. Metoda biologiczna

1.4.4.1. Historia i współczesność w leczeniu larwami

1.4.4.2. Wskazania i przeciwwskazania

1.4.4.3. Mechanizm działania larw w ranie

1.4.4.4. Sposoby i zasady umieszczania larw w ranie

 

2. Założenia badań własnych

2.1. Cel badań

2.2. Materiał i metody

2.3. Problemy i hipotezy badawcze

2.4. Kryteria doboru grupy

2.5. Organizacja i przebieg badań

2.6. Analiza statystyczna

 

3. Wyniki badań własnych

3.1. Wyniki badań grupy poddanej oczyszczeniu rany larwami Lucilia

3.1.1. Charakterystyka badanej grupy

3.1.2. Stopień wydolności badanych

3.1.3. Rodzaje ran, lokalizacja i głębokość uszkodzenia tkanek

3.1.4. Dotychczasowe leczenie rany

3.1.5. Natężenie bólu przed i w trakcie leczenia MTD

3.1.6. Skuteczność leczenia MTD

3.1.7. Nastawienie pacjenta do terapii MTD

3.1.8. Porównanie wyników dotyczących efektów oczyszczenia tkanek w grupie MTD i grupie kontrolnej

3.1.8.1. Charakterystyka grupy kontrolnej

3.1.8.2. Oczyszczenie rany w grupie kontrolnej

3.1.9. Weryfikacja hipotez dotyczących zastosowania larw do oczyszczenia rany

3.2. Wstępna analiza danych związana z oceną narzędzia akceptacji MTD w badaniach pilotażowych

3.2.1. Charakterystyka grupy

3.2.2. Ocena konstrukcji i spójności narzędzia

3.3. Wyniki badań grupy poddanej ocenie akceptacji oczyszczenia rany larwami Lucilia

3.3.1. Charakterystyka badanej grupy

3.3.2. Stopień wydolności badanych

3.3.3. Rodzaje ran, lokalizacja i głębokość uszkodzenia tkanek

3.3.4. Dotychczasowe leczenie rany

3.3.5. Weryfikacja hipotez dotyczących akceptacji oczyszczenia rany metodą MTD

 

4. Omówienie wyników badań

 

5. Model opieki nad pacjentem z raną przewlekłą

 

6. Wnioski

 

7. Piśmiennictwo

 

8. Spis fotografii, rycin i tabel

 

9. Aneks

 

Data dodania pozycji do sklepu: marzec 2019.
Klienci, którzy nabyli tę pozycję, kupili również:
Kontrastive Grammatik Deutsch-Polnisch für polnische Studenten: Ausgewählte Probleme, wyd. 2
Kontrastive Grammatik Deutsch-Polnisch für polnische Studenten: Ausgewählte Probleme, wyd. 2
Beschreibende Grammatik des Deutschen für polnische Studenten – Morphologie und Syntax, wydanie 2
Beschreibende Grammatik des Deutschen für polnische Studenten – Morphologie und Syntax, wydanie 2
Dziedzictwo Tridentinum. Religia – kultura – sztuka
Dziedzictwo Tridentinum. Religia – kultura – sztuka
Academic English Grammar for Polish Students
Academic English Grammar for Polish Students
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl