ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Nauki medyczne i Nauki o zdrowiu »
Zastosowanie impedancji bioelektrycznej, kąta fazowego oraz analizy wektora impedancji bioelektrycznej w ocenie stanu odżywienia populacji zdrowych osób dorosłych i dzieci 18,90zł

Autor: Paweł Więch

ISBN: 978-83-7996-636-3

Rok wydania: 2019

Liczba stron: 142

Format: B5

Oprawa: broszurowa

Cena: 18,90 zł (z VAT)

 

Spis treści

 

Od autora

 

Wstęp

 

Rozdział 1

Stan odżywienia osób dorosłych i dzieci na świecie i w Polsce

 

Rozdział 2

Wielopoziomowy model składu ciała

 

Rozdział 3

Wybrane metody analizy składu ciała

3.1. Masa tłuszczu pochodząca z gęstości ciała

3.1.1. Hydrodensytometria

3.1.2. Pletyzmografia powietrzna

3.1.3. Trójwymiarowe skanowanie ciała

3.2. Techniki dylucji wodnej

3.2.1. Całkowita woda ustroju, woda wewnątrzkomórkowa i pozakomórkowa

3.3. Obliczanie składu ciała i analiza aktywacji neutronów

3.3.1. Analiza aktywacji neutronów in vivo

3.3.2. Pomiar całkowitego potasu w organizmie

3.4. Absorpcjometria promieniowania X o dwóch energiach

3.5. Techniki obrazowania: tomografia komputerowa i rezonans magnetyczny

3.5.1. Tomografia komputerowa oraz ilościowa tomografia komputerowa

3.5.2. Rezonans magnetyczny i spektroskopia rezonansu magnetycznego

3.5.3. Pozytonowa tomografia emisyjna

3.6. Impedancja bioelektryczna

3.7. Antropometria

 

Rozdział 4

Wykorzystanie impedancji bioelektrycznej, kąta fazowego oraz analizy wektora impedancji bioelektrycznej w ocenie stanu odżywienia

 

Rozdział 5

Metodologiczne podstawy pracy

5.1. Cel badań

5.2. Problemy badawcze

5.3. Hipotezy badawcze

5.4. Charakterystyka badanej grupy

5.5. Metody i narzędzia badawcze

5.6. Charakterystyka osób dorosłych

5.7. Charakterystyka badanych dzieci

5.8. Metody statystyczne

 

Rozdział 6

Wyniki badań własnych

6.1. Analiza wybranych komponentów składu ciała zdrowych osób dorosłych

6.2. Analiza kąta fazowego oraz wektora impedancji bioelektrycznej u zdrowych osób dorosłych

6.3. Analiza wybranych komponentów składu ciała dzieci zdrowych

6.4. Analiza kąta fazowego oraz analizy wektora impedancji bioelektrycznej u zdrowych

dzieci

 

Rozdział 7

Dyskusja

7.1. Stan odżywienia i składu ciała zdrowych osób dorosłych

7.2. Wartości kąta fazowego oraz wektora impedancji bioelektrycznej zdrowych osób dorosłych

7.3. Stan odżywienia i składu ciała zdrowych dzieci

7.4 Wartości kąta fazowego oraz wektora impedancji bioelektrycznej zdrowych dzieci

 

Wnioski

 

Piśmiennictwo

 

Aneksy

 

Spis tabel

 

Spis rycin

 

Summary

 

Data dodania pozycji do sklepu: marzec 2019.
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl