ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Nauki humanistyczne » Socjologia »
UR Journal of Humanities and Social Sciences, 3(8)2018 19,95zł

Redaktor naczelny: Paweł Grata

ISSN: 2543-8379

Rok wydania: 2018

Liczba stron: 164

Format: B5

Oprawa: broszurowa

Cena: 19,95 (z VAT)

 

Spis treści

 

ARTYKUŁY

 

PAWEŁ GRATA

Krucjata antyalkoholowa w Sejmie Ustawodawczym i jej efekty (1919–1922)

 

IRENEUSZ BIENIECKI, IZABELA SZKURŁAT

Charakterystyka jednostek pływających Flotylli Pińskiej Polskiej Marynarki Wojennej i możliwości ich wykorzystania

 

ADRIANA MERTA-STASZCZAK

Konfiskata majątku poniemieckiego i opuszczonego na Dolnym Śląsku przez instytucje państwowe w latach 1945–1956

 

ARKADIUSZ MACHNIAK

Profilaktyka kontrwywiadowcza w działalności Wojskowej Służby Wewnętrz-nej w latach 1957–1990

 

ANNA KOŁOMYCEW

Partnerstwa jako instrument partycypacji publicznej? Przykład lokalnych grup działania

 

HUBERT KOTARSKI

Jak badać kondycję kapitału społecznego – doświadczenia i postulaty badawcze na przykładzie Rzeszowskiej Diagnozy Społecznej

 

RECENZJE

 

BARTŁOMIEJ K. KRZYCH

Karl Jaspers, Idea uniwersytetu, przeł. W. Kunicki, Narodowe Centrum Kultu-ry, Warszawa 2017, ss. 191; Bogusław Śliwerski, Turystyka habilitacyjna Po-laków na Słowację w latach 2005–2016. Studium krytyczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2018, ss. 256. Idee uniwersytetu i etos badacza

 

DAMIAN KUTYŁA

Leszek Gawor, Ekoszkice, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rze-szów 2017, ss. 220

 

GRAŻYNA WOŹNY

Bogumił M. Woźniakowski, Szkice z historii polskiej masonerii, Wydawnic-two i Drukarnia Towarzystwa Słowaków w Polsce, Kraków 2018, ss. 104

 

SPRAWOZDANIA

 

JAROSŁAW KINAL

Sprawozdanie z 5. edycji międzynarodowej konferencji naukowej pt. „Spo-łeczne i etyczne wymiary przemian”, Rzeszów, 17 września 2018 r.

 

BARTOSZ PASTERSKI

Start projektu naukowego „W drodze ku modernizacji. Niepodległa Polska i wolni Polacy w XIX–XXI wieku”

Data dodania pozycji do sklepu: marzec 2019.
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl