ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Nauki humanistyczne » Socjologia »
Rola opiekunów w procesie wsparcia podopiecznych w świetle działalności opiekuńczej Polskiego Czerwonego Krzyża 33,60zł

Autor: Dorota Rynkowska

ISBN: 978-83-7996-643-1

Rok wydania: 2019

Liczba stron: 260

Format: B5

Oprawa: twarda

Cena: 33,60 zł (z VAT)

 

 

Spis treści

 

Wstęp

 

Rozdział I

Wsparcie społeczne jako podstawa oddziaływania pomocowego

1.1.  Od ewolucji działań dobroczynnych do współczesnej pomocy społecznej

1.2.  Pomoc - opieka - wsparcie jako filar działań pomocowych

1.2.1.  Pojęcie pomocy

1.2.2.  Pojęcie opieki

1.2.3.  Koncepcja wsparcia społecznego

1.3.  Modele wsparcia społecznego

 

Rozdział II

Społeczna kwestia ludzi starszych

2.1.  Zjawisko starzenia się i starości

2.2.  Społeczno-demograficzne konsekwencje starzenia się społeczeństwa

2.3.  Usługi opiekuńcze i świadczenia w systemie pomocy osobom starszym

2.4.  Zawody społeczne o charakterze pomocowym w kontekście koncepcji pracy nad emocjami (emotional work) Arlie Hochschlid

2.4.1.  Pracownik socjalny

2.4.2.  Opiekunka środowiskowa

2.4.3.  Koncepcja pracy nad emocjami Arlie Hochschild

 

Rozdział III

Polski Czerwony Krzyż jako organizacja pozarządowa w świetle działań pomocowo- - wspierających

3.1.  Organizacje pozarządowe - rozróżnienia terminologiczne

3.2.  Geneza i rozwój Polskiego Czerwonego Krzyża

3.3.  Zasady i działania programowe Polskiego Czerwonego Krzyża

3.4.  Formy działalności pomocowo-wspierającej Lubelskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża

 

Rozdział IV

Rola opiekunów w procesie wsparcia podopiecznych w świetle działalności opiekuńczej PCK - badania własne

4.1.  Metodologia badań

4.2.  Charakterystyka badanej populacji

4.3.  Kwalifikacje i predyspozycje potrzebne do wykonywania zawodu opiekuna PCK

4.4.  Realia pracy opiekunów PCK

4.5.  Relacje interpersonalne pomiędzy opiekunami PCK a podopiecznymi       

4.6.  Sfera emocjonalna opiekuna PCK

4.7.  Potrzeby dalszego rozwoju zawodowego opiekunów PCK

 

Zakończenie

 

Bibliografia

Literatura

Prawodawstwo

Netografia

 

Spis tabel

 

Spis rycin

 

Aneks

Załącznik 1. Deklaracja osób chętnych do podjęcia pracy w charakterze opiekunki

PCK przy osobach starszych, niepełnosprawnych

Załącznik 2. Ulotki informacyjne PCK dotyczące usług opiekuńczych

Załącznik 3. Świadectwo potwierdzenia kwalifikacji

Załącznik 4. Logo PCK na 100-lecie działalności

Załącznik 5. Kwestionariusz ankiety

Data dodania pozycji do sklepu: marzec 2019.
Klienci, którzy nabyli tę pozycję, kupili również:
Niepełnosprawność intelektualna – wyuczona bezradność. Uwarunkowania
Niepełnosprawność intelektualna – wyuczona bezradność. Uwarunkowania
Aktywni seniorzy. Obszary wdrażania polityki senioralnej w skali lokalnej
Aktywni seniorzy. Obszary wdrażania polityki senioralnej w skali lokalnej
Uwarunkowania współczesnego dżihadu (oprawa twarda)
Uwarunkowania współczesnego dżihadu (oprawa twarda)
Świat wiersza. Szkice o polskiej poezji (nie tylko) współczesnej
Świat wiersza. Szkice o polskiej poezji (nie tylko) współczesnej
Wciałowzięty. Szkice o poezji Janusza Szubera
Wciałowzięty. Szkice o poezji Janusza Szubera
Człowiek w badaniach współczesnej pedagogiki zorientowanej personalistycznie
Człowiek w badaniach współczesnej pedagogiki zorientowanej personalistycznie
Wybrane problemy auksologii i antropometrii rozwojowej
Wybrane problemy auksologii i antropometrii rozwojowej
Wygnanie i mit. Szkice o pisarzach (e)migracyjnych
Wygnanie i mit. Szkice o pisarzach (e)migracyjnych
Na granicy przestrzeni. Drzwi z brązu w biografii artystycznej twórcy. Chromy, Zemła, Mitoraj
Na granicy przestrzeni. Drzwi z brązu w biografii artystycznej twórcy. Chromy, Zemła, Mitoraj
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl