ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Nauki humanistyczne » Nauki polityczne »
Problemy samorządu terytorialnego w debatach sejmowych. Studium przypadku 35,70zł

Autor: Bogusław Kotarba

ISBN: 978-83-7996-660-8

Rok wydania: 2019

Liczba stron: 400

Format: B5

Oprawa: broszurowa

Cena: 35,70 zł (z VAT)

  

 

 

Spis treści

Wykaz skrótów

 

Wstęp

 

Rozdział 1

Teorie decyzji - zarys problematyki

1.1. Normatywna i opisowa teoria decyzji

1.2. Teoria decyzji politycznych

1.3. Politologiczna analiza decyzyjna

1.3.1.  Modele i typy analizy decyzyjnej

1.3.2.  Kategorie analizy decyzyjnej

 

Rozdział 2

Systemowa analiza decyzyjna

2.1. Sytuacja decyzyjna

2.2. Decydent, ośrodek decyzyjny

2.3. Proces decyzyjny

2.4. Decyzja

 

Rozdział 3

Propozycja modelu analizy debaty sejmowej

3.1. Sejm jako ośrodek decyzyjny w ujęciu systemowym

3.2. Model analizy decyzyjnej debaty sejmowej

3.2.1.  Sytuacja decyzyjna

3.2.2.  Ośrodek decyzyjny

3.3.3.  Proces decyzyjny

3.3.4.  Decyzja

 

Rozdział 4

Projekt ustawy o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta jako przedmiot debaty sejmowej

4.1. Sytuacja decyzyjna i ośrodek decyzyjny

4.2. Proces decyzyjny

4.3. Decyzja

 

Rozdział 5

Projekt nowelizacji Ordynacji wyborczej do rad gmin, powiatów i sejmików województw oraz ustawy o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i pre­zydenta miasta jako przedmiot debaty sejmowej

5.1. Sytuacja decyzyjna i ośrodek decyzyjny

5.2. Proces decyzyjny

5.3. Decyzja

 

Rozdział 6

Projekt nowelizacji niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych orga­nów publicznych jako przedmiot debaty sejmowej

6.1. Sytuacja decyzyjna i ośrodek decyzyjny

6.2. Proces decyzyjny

6.3. Decyzja

 

Uwagi końcowe

 

Źródła i literatura

 

Spis tabel i rysunków

 

Indeks nazwisk

Data dodania pozycji do sklepu: kwiecień 2019.
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl