ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Nauki humanistyczne » Literaturoznawstwo »
Egzystencja i metafizyka. O poezji Anny Kamieńskiej 3,15zł

Autor: Stanisław Dłuski

ISBN: 83-7338-046-9
Rok wydania: 2002
Liczba stron: 184
Format: A5
Cena: 3,15 zł (z VAT)Celem pracy jest próba opisania światopoglądu poetyckiego Anny Kamieńskiej. Autor dąży do ukazania jego fenomenu – przenikania się wartości świata laickiego i religijnego, sytuacji skrajnych (śmierć, samotność), miłości, doznania “wstrząsu egzystencjalnego”, otwierającego człowieka żyjącego w świecie ideologicznym na pytania metafizyczne, antyczne piękno natury, głębię religii chrześcijańskiej. Z przeświadczeń zawartych w twórczości poetki autor uzyskuje obraz świata i koncepcję człowieka, które podlegają dramatycznym przemianom. Na pracę składają się: Wstęp, Skróty tytułów tomików poetyckich Anny Kamieńskiej, 4 rozdziały: Przestrzeń egzystencji (Wstępne rozpoznania i oczywistości, Człowiek i dom, Człowiek i miłość, Człowiek i “sytuacje graniczne”), Dialog z kulturą ludową i naturą (Prolegomena historycznoliterackie, Ludowość, Natura), Przemiana duchowa, Dialog z Hiobem. Jest opatrzona bibliografią i indeksem nazwisk. Książka zainteresuje z pewnością znawców polskiej poezji współczesnej oraz nauczycieli i studentów polonistyki.

Data dodania pozycji do sklepu: sierpień 2006.
Klienci, którzy nabyli tę pozycję, kupili również:
Noosfera literacka. Problemy wychowania i terapii poprzez literaturę dla dzieci (dodruk)
Noosfera literacka. Problemy wychowania i terapii poprzez literaturę dla dzieci (dodruk)
Bohaterowie (nie tylko) szkolnych lektur
Bohaterowie (nie tylko) szkolnych lektur
Struktura procesu kształcenia matematycznego, cz. 1
Struktura procesu kształcenia matematycznego, cz. 1
Wielkie funkcje technicznego intelektu. Struktura uzdolnień technicznych
Wielkie funkcje technicznego intelektu. Struktura uzdolnień technicznych
Byt i powinność, czyli status i funkcje wartości
Byt i powinność, czyli status i funkcje wartości
Poznanie teoretyczne. Jego konstytucja i status (dodruk)
Poznanie teoretyczne. Jego konstytucja i status (dodruk)
Musica Galiciana, t.  7: Kultura muzyczna Galicji w kontekście stosunków polsko-ukraińskich
Musica Galiciana, t. 7: Kultura muzyczna Galicji w kontekście stosunków polsko-ukraińskich
Wzorce ruchowe utworów dla dzieci
Wzorce ruchowe utworów dla dzieci
Problemy współczesnej dydaktyki techniki
Problemy współczesnej dydaktyki techniki
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl