ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Nauki humanistyczne » Literaturoznawstwo »
„Grające” lektury dla młodych muzyków. O oczekiwaniach czytelniczych w ogólnokształcących szkołach muzycznych II stopnia 30,45zł

Autor: Agata Kucharska-Babula

ISBN: 978-83-7996-648-6

Rok wydania: 2019

Liczba stron: 328

Format: B5

Oprawa: broszurowa

Cena: 30,45 zł (z VAT)

 

SPIS TREŚCI

 

Wstęp

 

Rozdział I

O czytaniu z wyboru i konieczności

1.Sens czytania w XXI wieku

2.Aktywność czytelnicza współczesnych Polaków

3.Lekturowe wybory uczniów szkół ponadpodstawowych

4.Czytelnictwo uczniów ogólnokształcących szkół muzycznych II stopnia - wnioski z badań własnych

5.Przyczyny zaniechania przez młodzież obowiązku lekturowego

6.Trudna sztuka motywowania do lektury na lekcjach języka polskiego

 

Rozdział II

Lektura spójna z doświadczeniem uczniów

1.Preferencje czytelnicze młodych muzyków - wnioski z badań własnych

2.Doświadczenie ucznia a doświadczanie lektury

3.O muzyce dla muzyków! Stanowisko uczniów OSM II st.

 

Rozdział III

Muzyczny styl odbioru „grających" lektur jako odpowiedź na oczekiwania

uczniów OSM II st.

1.Rozpoznawanie muzyczności pierwszej (warstwa brzmieniowa tekstu)

2.Rozpatrywanie muzyczności drugiej (muzyczność expressis verbis)

2.1.Kreacje artystów muzyków jako temat dzieł o filiacjach słowno-muzycznych

2.2.Muzyka - źródło przeżyć bohaterów „grających" lektur

2.3.Wyobrażenia bohaterów literackich szczególnie wrażliwych na pejzaż dźwiękowy

2.4.Eskapistyczna funkcja muzyki w świecie bohaterów literackich

2.5.Motyw muzyki warunkującej miłość

2.6.Opis szczególnej więzi łączącej wykonawców z instrumentami muzycz­nymi

2.7.Muzyka w funkcji metafory bądź symbolu

3.Poszukiwanie muzyczności trzeciej - „utajonej"

 

Rozdział IV

Szkolna interpretacja lektury

1.Uczniowie czy „digitalni tubylcy"? O dydaktyce dla współczesnych nasto­latków     

2.Nauczyciel i uczeń w szkolnej interpretacji tekstu literackiego

3.Pluralizm metodologii literackich a dydaktyka szkolna

4.Hermeneutyka i intertekstualność w interpretacji „grających" lektur

Podsumowanie

Summary

Aneks

Bibliografia

Nota wydawnicza

Indeks

 

Data dodania pozycji do sklepu: maj 2019.
Klienci, którzy nabyli tę pozycję, kupili również:
Poza protokołem tłumacza. Refrakcje znaczeniowe w teorii i praktyce przekładu poetów kręgu "Kontynentów"
Poza protokołem tłumacza. Refrakcje znaczeniowe w teorii i praktyce przekładu poetów kręgu "Kontynentów"
Kultura – Przemiany – Edukacja, t. 6: Myśl o wychowaniu. Teorie i zastosowania edukacyjne
Kultura – Przemiany – Edukacja, t. 6: Myśl o wychowaniu. Teorie i zastosowania edukacyjne
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl