ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Nauki humanistyczne » Pedagogika »
Adaptacja człowieka do środowiska pracy 25,20zł

Autor: Zbigniew Chodkowski

ISBN: 978-83-7996-644-8

Rok wydania: 2019

Liczba stron: 246

Format: B5

Oprawa: broszurowa

Cena: 25,20 zł (z VAT)

 

 

Spis treści

 

Wstęp

 

ROZDZIAŁ I

Psychospołeczna struktura środowiska pracy

1.1. Środowisko pracy jako jedno z podstawowych środowisk życia człowieka dorosłego

1.2. Praca zawodowa w strukturze środowiska pracy

1.3. Role zawodowe i ich statusy „w roli” konstruktorów środowiska pracy

1.4. Aksjologiczne podstawy pracy i środowiska pracy

1.5. Przyszłość pracy i środowiska pracy w kontekście wyzwań społeczeństwa ponowoczesnego

 

ROZDZIAŁ II

Podmiotowe czynniki adaptacji do środowiska pracy

2.1. Adaptacja i jej wymiary, z uwzględnieniem środowiska pracy

2.2. Kompetencje komunikacyjne a adaptacja w środowisku pracy

2.3. Aspiracje zawodowe jako czynnik adaptacji w środowisku pracy

2.4. Postawy wobec pracy i środowiska pracy

2.5. Motywacja zawodowa a jakość funkcjonowania człowieka w środowisku pracy

2.6. Motywowanie do pracy

2.7. Identyfikacja z zawodem i środowiskiem pracy

 

ROZDZIAŁ III

Czynniki fizyczne a adaptacja w środowisku pracy

3.1. Klasyfikacje czynników fizycznych

3.2. Znaczenie światła i barwy w środowisku pracy

3.3. Hałas

3.4. Temperatura, wilgotność powietrza i ciśnienie atmosferyczne

3.5. Zapylenie

3.6. Minimalizowanie barier adaptacji w fizycznym środowisku pracy

 

ROZDZIAŁ IV

Korzyści z adaptacji w środowisku pracy

4.1. Satysfakcja zawodowa a zadowolenie z pracy

4.2. Czynniki warunkujące osiąganie satysfakcji zawodowej

4.3. Znaczenie satysfakcji zawodowej dla jednostki i organizacji, z uwzględnieniem problemów adaptacji zawodowej

4.4. Kariera i sukces jako efekt adaptacji zawodowej

 

ROZDZIAŁ V

Psychospołeczne czynniki nasilające ryzyko dezadaptacji w środowisku pracy

5.1. Stres i frustracje

5.2. Konflikty w środowisku pracy

5.3. Agresja i przemoc w stosunkach zawodowych

5.4. Sposoby przeciwdziałania agresji

5.5. Mobbing – charakterystyka problemu

5.6. Przyczyny, symptomy i konsekwencje mobbingu

5.7. Przeciwdziałanie i obrona przed mobbingiem

 

ROZDZIAŁ VI

Konsekwencje dezadaptacji zawodowej dla bio-psycho-społecznego funkcjonowania pracownika

6.1. Wypalenie zawodowe

6.2. Pracoholizm

6.3. Choroby zawodowe

 

ROZDZIAŁ VII

Kształcenie ustawiczne w przygotowaniu do adaptacji zawodowej

7.1. Kształtowanie kompetencji zawodowych w zintegrowanym procesie edukacyjnym

7.2. Miejsce edukacji dorosłych w kształceniu zawodowym

7.3. Rozwój zawodowej edukacji dorosłych w Polsce

7.4. Formy edukacji zawodowej dorosłych w Polsce w kontekście rozwiązań wybranych krajów Unii Europejskiej

7.5. Uwarunkowania i bariery edukacji zawodowej dorosłych Polaków

7.6. Orientacja, poradnictwo i doradztwo zawodowe

 

Zakończenie

 

Literatura

 

 

Data dodania pozycji do sklepu: kwiecień 2019.
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl