ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Nauki humanistyczne » Historia »
Galicja. Studia i materiały, 4/2018: Codzienność w Galicji 36,75zł

Redaktor tomu: Szczepan Kozak

Redakcja: Szczepan Kozak, Agnieszka Kawalec, Paweł Sierżęga, Jerzy Kuzicki, Ewelina Kawa 

ISBN 978-83-7996-618-9

ISSN 2450-5854

Rok wydania: 2018

Liczba stron: 340

Format: B5
Oprawa: broszurowa

Cena: 36,75 zł (z VAT)

 

SPIS TREŚCI

 

Table of contents

 

ARTYKUŁY I ROZPRAWY

Szczepan Kozak, Niecodzienna codzienność. Galicja i życie codzienne jej mieszkańców w badaniach historycznych po 2010 roku

 

Oblicza codzienności

Damian Szymczak, Nad modrym Dunajem. Refleksje o życiu codziennym polskich polityków w Wiedniu w okresie konstytucyjnym 1861-1914

Sabina Rejman, Boże Narodzenie i Wielkanoc w życiu codziennym miesz­kańców Tarnowa i Rzeszowa na przełomie XIX i XX wieku w świetle prasy lokalnej

Anna Pachowicz, Codzienne problemy mieszkańców Galicji na przykładzie społeczności ziemi tarnowskiej w świetle pisma ,, Orzeł"

Jolanta Wąsacz-Krztoń, Kobiety na estradzie muzycznej Rzeszowa na prze­łomie wieków XIX i XX

Beata Lorens, Życie codzienne w klasztorze bazyliańskim w Galicji (do 1882 roku)

Tomasz Pudłocki, Księgi ogłoszeń dyrekcji jako źródło do dziejów dnia po­wszedniego w galicyjskiej szkole średniej na początku XX wieku

 

Varia

Arkadiusz Stanisław Więch, Społeczność żydowska dębickiego sztetla na prze­łomie XIX i XX wieku

Jan Kuca, W oblężonej twierdzy Przemyśl (1914/1915) - w świetle wspomnień i dzienników

Hanna Wajda-Lawera, Na kuracji i wywczasach

Jerzy Krawczyk, Od akademii do akademii. Zabiegi o kształcenie górników w Krakowie (do początków XX wieku)

 

ŹRÓDŁA

Krzysztof Ślusarek, Przestrzeń miejska Zbaraża w świetle akt podatkowych z lat 80. XVIII wieku

Grzegorz Zamoyski, Opis powiatu ropczyckiego z 1873 roku

Wojciech Ziobro, Radosław Waśko, Bazy danych w opracowywaniu galicyj­skich ksiąg metrykalnych

Marianna Mowna, Przewodniki po Lwowie opublikowane w latach 1919-1939 (bibliografia)

 

ARTYKUŁY RECENZYJNE, RECENZJE, NOTY O KSIĄŻKACH

Jadwiga Hoff, „Kobieta w Galicji. Nowoczesność i tradycja" (Galicja i jej dziedzictwo, t. 24), red. Jolanta Kamińska-Kwak, Szczepan Kozak, Dariusz Opaliński, Rzeszów 2016, 524 ss

Mariusz Menz, Czy Stanisław Koźmian rozpoznałby samego siebie...? O książ­ce Wojciecha Dutki, „Zapomniany stańczyk. Rzecz o Stanisławie Koźmianie (1836-1922) ", Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2015, 324 ss

Agnieszka Kawalec, O codzienności nieco inaczej... W kontekście monografii Jana Kucy, „O wojnie i pokoju w Jarosławskiem 1867—1918. Rzecz o codziennym życiu mieszkańców ", Stowarzyszenie Młody Mołodycz, Mołodycz 2017, 672 ss

Szczepan Kozak, Michał Krajkowski, „ Oblicza prowincji. Galicja w polsko­języcznej prozie pisarzy zaboru austriackiego II połowy XIX wieku ", Wydaw­nictwo Naukowe UMK, Toruń 2016, 322 ss

Szczepan Kozak, „Biuletyn Muzeum Kultwy Ludowej w Kolbuszowej" 2009, nr 1, 196 ss.; 2012, nr 2, 256 ss.; 2015, nr 3, 224 ss.; 2017, nr 4, 244 ss

Dariusz Opaliński, Stacja kolejowa Rozwadów. Głos w dyskusji nad początkami rozwadowskiego kolejnictwa na marginesie książki Grażyny Stojak, Stacja kolejowa Rozwadów. Akta galicyjskie c.k. Ministerstwa Kolei Żelaznych. Kweren­da w Archiwum Głównym Akt Dawnych w Warszawie, Stalowa Wola 2017, 80 ss.

 

KRONIKA

Szczepan Kozak, „Miasta Galicji w dobie przemian polityczno-ustrojowych w latach 1772—1867. Przestrzeń - społeczeństwo — władza". Imiędzynarodowa konferencja naukowa, Kraków, 23 listopada 2017 r.

Wojciech Ziobro, Konferencja naukowa „Źródła masowe XIX i XX wieku - formy udostępniania". III Konferencja edytorów źródeł XIX i XX wieku, Warszawa, 19 czerwca 2018 r.

 

Materiały do bibliografii Galicji za rok 2013

 

Data dodania pozycji do sklepu: kwiecień 2019.
Klienci, którzy nabyli tę pozycję, kupili również:
Galicja i jej dziedzictwo, t. 21: Walerian Kalinka (1826–1886) i jego badania nad epoką porozbiorową
Galicja i jej dziedzictwo, t. 21: Walerian Kalinka (1826–1886) i jego badania nad epoką porozbiorową
Tomasz Dąbal 1890-1937, wyd. 2
Tomasz Dąbal 1890-1937, wyd. 2
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl