ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Nauki rolnicze »
Waloryzacja florystyczna i użytkowa zbiorowisk łąkowych na terenie gminy Markowa 25,20zł

Autor: Marta Gargała-Polar, Czesława Trąba, Paweł Wolański

ISBN: 978-83-7996-628-8

Rok wydania: 2018

Liczba stron: 180

Format: B5

Oprawa: broszurowa

Cena: 25,20 zł (z VAT)

 

 

SPIS TREŚCI

 

WYKAZ SKRÓTÓW UŻYWANYCH W TEKŚCIE I TABELACH

 

1. WSTĘP I CEL BADAŃ

 

2. PRZEGLĄD LITERATURY

 

3. CHARAKTERYSTYKA OBSZARU BADAŃ

 

4. MATERIAŁ I METODY BADAŃ

 

5. WYNIKI

5.1. Rezultaty badań ankietowych przeprowadzonych wśród rolników gminy Markowa

5.2. Systematyka zbiorowisk łąkowych stwierdzonych na terenie gminy Markowa

5.3. Charakterystyka przyrodnicza i użytkowa zbiorowisk łąkowych na tle niektórych czynników ekologicznych i antropogenicznych

5.3.1 Charakterystyka gleb i kompleksów na podstawie map glebowo-rolniczych

5.3.2. Właściwości chemiczne gleb

5.3.3. Charakterystyka flory

5.3.4. Fitosocjologiczna i rolnicza charakterystyka zbiorowisk

5.3.5. Fitoindykacyjna charakterystyka niektórych czynników ekologicznych

5.3.6. Wpływ niektórych czynników siedliskowych na bogactwo gatunkowe zbiorowisk łąkowych

5.3.7. Różnorodność zbiorowisk

5.3.8. Synantropizacja zbiorowisk

5.3.9. Ogólnoprzyrodnicza waloryzacja zbiorowisk metodą Oświta

 

6. DYSKUSJA

 

7. PODSUMOWANIE

 

8. LITERATURA

 

9. SPIS RYCIN

 

10. SPIS TABEL

 

11. SPIS FOTOGRAFII

 

12. SUMMARY

 

Data dodania pozycji do sklepu: czerwiec 2019.
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl