ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Prawo »
Krytyka w stosunkach pracy 36,75zł

Autor: Maria Bosak-Sojka

ISBN: 978-83-7996-654-7

Rok wydania: 2019

Liczba stron: 424

Format: A5

Oprawa: broszurowa

Cena: 36,75 zł (z VAT)

 

 

SPIS TREŚCI

 

 

Wykaz skrótów

 

Wstęp

 

ROZDZIAŁ I

Pojęcie, rodzaje i płaszczyzny krytyki

1. Pojęcie krytyki i myślenia krytycznego

2. Rodzaje krytyki

3. Płaszczyzna czynionej krytyki

4. Wnioski końcowe

 

ROZDZIAŁ II

Krytyka a wolność słowa

1. Prawne pojęcie wolności słowa

2. Wolność słowa w polskich konstytucjach (standard krajowy)

3. Wolność słowa w aktach ponadnarodowych (standard uniwer­salny i europejski)

4. Granice wolności wypowiedzi a zjawisko krytyki

5. Wnioski końcowe

 

ROZDZIAŁ III

Krytyka w stosunkach pracy a prawa człowieka

1. Pojęcie praw człowieka i ich podział

2. Prawa człowieka a swoboda wypowiedzi

3. Krytyka w stosunkach pracy jako przejaw wolności słowa a jej wpływ na wspólnotowość zakładu pracy

4. Wnioski końcowe

 

ROZDZIAŁ IV

Krytyka a godność pracownika

1. Godność pracownika jako wartość w świetle przepisów Kodeksu pracy

2. Krytyka jako przykład naruszenia godności pracownika w sto­sunkach pracy

3. Wnioski końcowe

 

ROZDZIAŁ V

Skutki prawne stosowania nieuzasadnionej krytyki w stosunkach pracy

1. Odpowiedzialność na gruncie Kodeksu pracy

2. Odpowiedzialność cywilnoprawna

3. Odpowiedzialność karnoprawna

4. Wnioski końcowe

 

Zakończenie

 

Bibliografia

 

Orzecznictwo

Orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego

Orzeczenia i Postanowienia Sądu Najwyższego

Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych

Wyroki Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

 

Akty Normatywne

Akty prawa międzynarodowego

Akty prawa wspólnotowego

Ustawy

 

Netografia

 

 

 

 

Data dodania pozycji do sklepu: kwiecień 2019.
Klienci, którzy nabyli tę pozycję, kupili również:
Światy i życie. Metafory poezji w polskiej krytyce literackiej doby romantyzmu
Światy i życie. Metafory poezji w polskiej krytyce literackiej doby romantyzmu
"Głos Nauczyciela” w latach 1986-2015
"Głos Nauczyciela” w latach 1986-2015
Szkice z metodologii jakościowych badań edukacyjnych
Szkice z metodologii jakościowych badań edukacyjnych
Od projektu do legendy. Centralny Okręg Przemysłowy po osiemdziesięciu latach (1937-2017)
Od projektu do legendy. Centralny Okręg Przemysłowy po osiemdziesięciu latach (1937-2017)
Prawo lotnicze i kosmiczne oraz technologie - nowe wyzwania
Prawo lotnicze i kosmiczne oraz technologie - nowe wyzwania
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl