ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Prawo »
Prawo lotnicze i kosmiczne oraz technologie - nowe wyzwania 26,25zł

Redaktor: Elżbieta Dynia, Marcin Pączek

ISBN: 978-83-7996-666-0

Rok wydania: 2019

Liczba stron: 294

Format: B5

Oprawa: broszurowa

Cena: 26,25 zł (z VAT)

 

 

 

SPIS TREŚCI

 

Wstęp

 

Telesfor Marek Markiewicz

Prawne i instytucjonalne aspekty cywilno-wojskowej współpracy w zarządzaniu ruchem lotniczym w Polsce

 

Dolores Gracja Piwek

Identyfikacja zagrożeń i zarządzanie ryzykiem jako elementy systemu zarządzania bezpieczeństwem w instytucji zapewniającej służby żeglugi powietrznej

 

Beata Ziajor

Czynniki decydujące o kształtowaniu bezpieczeństwa międzynarodowej żeglugi powietrznej

 

Grzegorz Drupka, Tomasz Rogalski

Free Route Airspace - nowe regulacje przestrzeni powietrznej

 

Tadeusz Zieliński

Zdalnie sterowane systemy powietrzne - perspektywa Organizacji Międzynarodo­wego Lotnictwa Cywilnego

 

Edyta Franczuk

Wykorzystanie UAV w przestrzeni powietrznej. Zagrożenia i wnioski na podstawie realizacji prac w międzynarodowym projekcie ERA. Kontekst bezpieczeństwa na­rodowego

 

Aleksandra Śliwoska

Opinia EASA dotycząca bezzałogowych statków powietrznych - próba ujednolice­nia przepisów unijnych

 

Magdalena Matusiak-Frącczak

Wykorzystanie dronów do walki z terroryzmem z punktu widzenia europejskich standardów ochrony praw człowieka na przykładzie targeted killing

 

Sabina Kubas, Marek Podraża

Realizacja ochrony praw człowieka w świetle zagrożeń terroryzmem lotniczym

 

Anna Marcisz-Dynia

Ewolucja polityki Unii Europejskiej w dziedzinie badania wypadków i incydentów w lotnictwie cywilnym

 

Robert Konieczka

Wstępna identyfikacja toru lotu statku powietrznego przed wypadkiem na podsta­wie śladów na podłożu oraz obiektach naziemnych i charakterystyki rozrzutu szczątków

 

Paweł Szewczyk

Transport lotniczy w Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej

 

Agnieszka Kunert-Diallo

Zasady wykonywania przewozów lotniczych w obliczu brexitu

 

Agnieszka Fortońska

Prawa pasażera wynikające z rozporządzenia 261/2004

 

Dariusz Tłoczyński

Ocena zaspokajania potrzeb pasażerów korzystających z portu lotniczego w Rze­szowie

 

Kamil Szpyt

Sytuacja praw własności przemysłowej wchodzących w skład przedsiębiorstw podmiotów branży lotniczej w postępowaniu upadłościowym

 

Stefan Marek Grochalski

Rozwój (dynamika] prawa kosmicznego. Od „monopolu" reżimu międzynarodowe­go do współczesnych regulacji w systemach prawa wewnętrznego. Zarys problemu

 

Małgorzata Polkowska

Prawo bezpieczeństwa kosmicznego jako nowy dział prawa międzynarodowego

 

Maciej Piotrowski

Odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez obiekty kosmiczne w projekcie pol­skiego prawa kosmicznego na tle rozwiązań prawnomiędzynarodowych

 

Stanisław Ludwikowski

Administracyjno-prawne aspekty prowadzenia działalności kosmicznej przez kon­sorcja publiczno-prywatne

 

Anna Hurova

Protection of near-earth space by means of environmental law

 

Noty o autorach

 

Data dodania pozycji do sklepu: kwiecień 2019.
Klienci, którzy nabyli tę pozycję, kupili również:
Krytyka w stosunkach pracy
Krytyka w stosunkach pracy
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl