ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Nauki humanistyczne » Historia »
Wspólne dziedzictwo. Rzeczpospolita Obojga Narodów w polskiej, litewskiej i ukraińskiej historiografii XIX-XXI wieku 29,40zł

Redakcja: Mariola Hoszowska, Joanna Pisulińska, Paweł Sierżęga, Leonid Zaszkilniak

ISBN: 978-83-7996-665-3

Rok wydania: 2019

Liczba stron: 284

Format: B5

Oprawa: broszurowa

Cena: 29,40 zł (z VAT)

 

 

 

 

Spis treści

 

Wstęp

 

Jerzy Maternicki, Obrazy dziejów jako przedmiot badań historiograficznych

 

Andrzej Wierzbicki, Hipotezy powstania państwa polskiego drogą podboju „zewnątrzetnicznego” w historiografii polskiej od końca XVIII do połowy XIX wieku

 

Леонід Зашкільняк, Образ Речі Посполитої в українській романтичній історіографії ХІХ століття (Obraz Rzeczypospolitej w romantycznej historiografii ukraińskiej XIX wieku)

 

Andrzej Stępnik, Ukraina i Ukraińcy w koncepcjach „przedmurza”. Preferencje polskich romantyków

 

Костянтин Івангородський, Люблінська унія у східнослов’янській історіографії другої половини ХІХ – початку ХХ ст. (Unia lubelska we wschodniosłowiańskiej historiografii drugiej połowy XIX – początku XX wieku)

 

Jolanta Kolbuszewska, Warszawska szkoła historyczna wobec unii polsko-litewskich

 

Joanna Pisulińska, Polska XVI wieku w pracach historycznych Wincentego Zakrzewskiego

 

Paweł Sierżęga, Obraz I Rzeczypospolitej w pracach Ludwika Kubali

 

Mariola Hoszowska, Dawna Rzeczpospolita we wczesnych pracach Wiktora Czermaka (1882–1887)

 

Norbert Morawiec, „Pany! ne bijte sia, to wse Moskali roblat – tatarszczyna!”. Agatona Gillera i Franciszka Henryka Duchińskiego konstruowanie „turańskości Moskali”

 

Віталій Тельвак, Василь Педич, Mіж «Іншим» та «Чужим». Політика польської держави в українських землях у дослідженнях галицьких учнів Михайла Гру-шевського (Między „Innym” a „Obcym”. Polityka polskiego państwa na ziemiach ukraińskich w badaniach galicyjskich uczniów Michała Hruszewskiego)

 

Eugeniusz Koko, Stanowisko Rzeczypospolitej wobec Kozaczyzny w piśmiennictwie Franciszka Rawity-Gawrońskiego

 

Лідія Лазурко, Станіслав Кутшеба – Освальд Бальцер. Довга дискусія про устрій давньої Польщі (Stanisław Kutrzeba – Oswald Balzer. Długa dyskusja o ustroju dawnej Polski)

 

Tomasz Maćkowski, Prusy Królewskie i ich związek z Koroną w badaniach historyków polskich II Rzeczypospolitej

 

Piotr Pasisz, Problematyka upadku Rzeczypospolitej w twórczości historycznej Celiny Bobińskiej. Wybrane przykłady

 

Rafał Stobiecki, Idea jagiellońska w środowisku polskich emigrantów politycznych po 1945 roku

 

Jūratė Kiaupienė, Pojęcie i interpretacja wspólnego dziedzictwa Rzeczypospolitej Obojga Narodów we współczesnej historiografii litewskiej

Data dodania pozycji do sklepu: maj 2019.
Klienci, którzy nabyli tę pozycję, kupili również:
Prawa człowieka i ich ochrona
Prawa człowieka i ich ochrona
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl