ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Nauki humanistyczne » Pedagogika »
Kultura – Przemiany – Edukacja, t. 6: Myśl o wychowaniu. Teorie i zastosowania edukacyjne 29,40zł

Redaktorzy: Ryszard Pęczkowski, Zofia Frączek

ISBN: 978-83-7996-672-1

ISSN: 2300-9888

Rok wydania: 2018

Liczba stron: 290

Format: B5

Oprawa: broszurowa

Cena: 29,40 zł (z VAT)

 

SPIS TREŚCI

Contents

Wprowadzenie

Część I

HISTORYCZNE ŹRÓDŁA, CIĄGŁOŚĆ I ZMIANA MYŚLI EDUKACYJNEJ

Roman Pelczar, Szkolnictwo specjalne na ziemiach polskich w XIX i początkach XX w. (ze szczególnym uwzględnieniem zaboru austriackiego)

Krzysztof Jakubiak, Monika Nawrot-Borowska, Idee i postulaty wychowania rodzinnego oraz edukacji domowej w świetle polskiego piśmiennictwa pedago­gicznego od końca XVIII do początku XX wieku

Kazimierz Rędziński, Działalność Towarzystwa Oświaty Ludowej we Lwowie (1881–1914)

Jan Szmyd, O problemie edukacji integralnej i kłopotach współczesnego humani­zmu

Marta Mauri Medrano, Foucault and education. Some key aspects of Foucauldian thought applied to education

 

Część II

AKSJOLOGICZNE ORAZ SPOŁECZNE OBSZARY WYCHOWANIA I ROZWOJU CZŁOWIEKA

Sylwia Przewoźnik, Młodzież współczesna wobec bezprecedensowo zmiennej rze­czywistości – aspekty społeczne, kulturowe i pedagogiczne

Halyna Yelnykova, Conceptual and essentional content of adaptive management of educational systems

Rebeca Soler Costa, Empowering inclusive education: principles for excellence in teaching and lifelong learners

Kamila Adamska, W poszukiwaniu determinantów skutecznego wychowania

 

Część III

RODZINA I SZKOŁA – WSPÓLNE OBSZARY KSZTAŁCENIA, WYCHOWANIA I OPIEKI

Zofia Frączek, Konflikty w rodzinie i propozycje ich rozwiązywania

Zygmunt Dudek, Policja wobec problemu przemocy w rodzinie

Małgorzata Papier, Użytkowanie Internetu przez młodzież z terenu wiejskiego oraz miejskiego

 

Część IV

PSYCHOLOGIA WOBEC WSPÓŁCZESNYCH PROBLEMÓW EDUKACYJNYCH I WYCHOWAWCZYCH

Alicja Kubik, Świadomość logopedyczna rodziców dzieci w wieku przedszkolnym – relacja z badań

Bogumiła Bobik, Talent ukryty nigdy nie rozkwitnie. Wybrane techniki arteterapeu­tyczne w pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym

Zbigniew Chodkowski, Wyznaczniki agresji i metody jej przeciwdziałania

Olena Bondarchuk, Subjective well-being of the teachers of secondary schools as an indicator of psychological safety of educational environment

 

Część V

UNIWERSYTETY I SZKOŁY WYŻSZE W PERSPEKTYWIE WYZWAŃ CYWILIZACYJNYCH

Monica Salassa, Classics of Education Sciences: Maria Montessori. Background knowledge and perceived meanings of University students compared to teachers attending Montessori in-service training courses

Zoya Ryabova, Irina Sidanich, Training of higher education applicants through internet usage with the specialization in “Christian Pedagogy”

Tetiana Makhynia, Possibility of crowdsourcing usage in professional training of education managers

Pablo Contreras-Sequeira, The challenges of music education. The “quandary” of the Lied

Recenzenci i procedura recenzowania

 

Indeksacja w bazach danych

 

Data dodania pozycji do sklepu: maj 2019.
Klienci, którzy nabyli tę pozycję, kupili również:
„Grające” lektury dla młodych muzyków.  O oczekiwaniach czytelniczych w ogólnokształcących szkołach muzycznych II stopnia
„Grające” lektury dla młodych muzyków. O oczekiwaniach czytelniczych w ogólnokształcących szkołach muzycznych II stopnia
Doświadczanie choroby w rodzinie
Doświadczanie choroby w rodzinie
Poza protokołem tłumacza. Refrakcje znaczeniowe w teorii i praktyce przekładu poetów kręgu "Kontynentów"
Poza protokołem tłumacza. Refrakcje znaczeniowe w teorii i praktyce przekładu poetów kręgu "Kontynentów"
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl