ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Prawo »
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 102, Seria Prawnicza, Prawo 23 27,30zł

Redaktor naczelny: Renata Świrgoń-Skok

ISSN: 1643-0484

ISSN: 1730-3508

Rok wydania: 2018

Liczba stron: 268

Format: B5

Oprawa: broszurowa

Cena: 27,30 (z VAT)

 

 

SPIS TREŚCI

 

Contents

 

PRAWO I MEDYCYNA

JAN CIECHORSKI

Odpowiedzialność szpitala psychiatrycznego za działania władcze

AGNIESZKA FIUTAK

Kolizja w obowiązku udzielenia pomocy przez lekarza

ANNA JACEK

Przesłanki udzielania zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej po wejściu w życie przepisów ustawy „apteka dla aptekarza”

ANNA MARCINKOWSKA

Analiza obecnych rozwiązań ustawowych w zakresie ochrony pracowników medycz-nych jak funkcjonariuszy publicznych

JOLANTA PACIAN

Przewinienie zawodowe farmaceuty. Uwagi w kontekście zawodu farmaceuty i sta-tusu samorządu zawodowego

JOANNA PAŚKIEWICZ

Problematyka odpowiedzialności zawodowej personelu medycznego – wybrane aspekty

KATARZYNA WARDAK, MAŁGORZATA NAGÓRSKA

Kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych

ANNA WOJTCZYK

Czy w przetargu nieograniczonym można zapewnić bezpieczeństwo pacjentom? Analiza orzecznictwa

 

ARTYKUŁY

 

KATARZYNA CIUĆKOWSKA

Klauzule rebus sic stantibus w kontekście umów kredytowych z walutą obcą

JUSTYNA GRUSZA

Znowelizowana ustawa o grach hazardowych w świetle prawa unii europejskiej

MATEUSZ IMIOŁ

Eksperyment medyczny w ujęciu etycznym

EWA JĘDRZEJEWSKA

Uprawnienie do nieodpłatnego przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

MAGDALENA KOMAR-ZABŁOCKA

Zasady i warunki przesłuchania w trybie art. 308 § 2 k.p.k.

ANNA MARCISZ-DYNIA

Efektywność prawa Unii Europejskiej w praktyce – wybrane zagadnienia

ARTUR POTOCKI

Zależność samorządowych instytucji kultury w aspektach prawnoadministracyjnych

MACIEJ S. RATAJCZAK

Konsorcjum w prawie zamówień publicznych – solidarność czynna i bierna wobec osób trzecich – w postępowaniu i na etapie realizacji umowy

PIOTR K. SOWIŃSKI

Kształtowanie się instytucji dobrowolnego poddania się karze w trybie art. 338a i 387 k.p.k. Kilka uwag na tle zmian z lat 1997–2016

MILAN SUDZINA

Vklad do katastra nehnuteľností slovenskej republiky (začatie vkladového konania)

Wpis prawa w rejestrze nieruchomości Republiki Słowackiej (wszczęcie procedury wpisu)

MILAN SUDZINA

Vklad do katastra nehnuteľností Slovenskej republiky (návrh na vklad)

Wpis do rejestru nieruchomości Republiki Słowackiej (wpis prawa)

Afiliacje

 

Data dodania pozycji do sklepu: maj 2019.
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl