ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Nauki humanistyczne » Muzykologia »
Idea wolności w tworczości kompozytorskiej i myśli o muzyce 39,90zł

Redakcja: Ewa Nidecka, Jolanta Wąsacz-Krztoń

ISBN: 978-83-7996-626-4

Rok wydania: 2018

Liczba stron: 366

Format: B5

Oprawa: broszurowa

Cena: 39,90 zł (z VAT)

 

 

 

SPIS TREŚCI

 

Słowo wstępne

 

WOLNOŚĆ A IMPERATYW TWÓRCZY

 

Beata Cywińska Inspiracja folklorem polskim i historią jako przejaw idei wol­ności w twórczości wybranych kompozytorów

 

Alicja Gronau-Osińska Między wolnością a konsekwencją - dylematy kompo­zytora

 

Katarzyna Szymańska-Stułka Wolność tworzenia - zbawienie czy ogranicze­nie? Próba spojrzenia teoretycznego na muzykę

 

Aldona Nawrocka Wolność czy tradycja - konteksty twórczości kompozytor­skiej w relacji z tańcem na przykładzie własnych doświadczeń

 

Krzysztof Kostrzewa Recepcja serializmu wśród polskich kompozytorów i kry­tyków muzycznych jako manifest wolności twórczej

 

Monika Karwaszewska Muzyczne manifesty wolności twórczej w muzyce pol­skiej II połowy XX wieku

 

Małgorzata Dyrlica Muzyka a wolność

 

Iwona A. Siedlaczek Wolność a Imperatyw Kulturalny w myśli o muzyce filo­zofa kultury Andrzeja Nowickiego (1919-2011)

 

Andrzej Szypula Wolność w ujęciu Zygmunta Mycielskiego

 

Ewa Nidecka Postawy kompozytorów polskich wobec ograniczeń twórczych w początkowej fazie PRL

 

Beata Kuźniarowska Muzyka rockowa jako instrument w walce o wolność i toż­samość człowieka w PRL-u

 

Joanna Cieślik-Klauza Ścieżki do wolności... w muzyce, filmie i muzyce filmo­wej powojennej Polski

 

W KRĘGU PATRIOTYZMU I TOŻSAMOŚCI NARODOWEJ

 

Walentyna Węgrzyn-Klisowska Edukacja muzyczna Armii Polskiej po uzyska­niu niepodległości

 

Joanna Subel Rola chóralistyki w kształtowaniu świadomości patriotycznej i walce o utrzymanie polskości na Górnym Śląsku w pierwszej połowie XX wieku

 

Luba Kijanowska-Kamińska Pieśń patriotyczna w życiu muzycznym Lwowa drugiej połowy XIX - początku XX wieku w aspekcie ontologii kulturowej

 

Anna Mikolon Pieśń Legionów w Mazurach op. 38 Zygmunta Noskowskiego - wyrazem dążeń wolnościowych w muzyce fortepianowej okresu zaborów

 

Jolanta Wąsacz-Krztoń Muzyczno-polityczna walka o wolność Ignacego Jana Paderewskiego

 

Natalie Moreno-Kamińska Polskość i patriotyzm siłą pianistyki wielkiego ło­dzianina Artura Rubinsteina

 

Temina Cadi Sulumuna Głos w sprawie Pologne, czyli idea wolności w kon­tekście patriotycznej twórczości kompozytorskiej Augusty Holmes i jej „męskiego talentu"

 

Karolina Markowska Jestem Polakiem, a nie obywatelem ZSRR

 

Zoryana Lastovetska-Solanska The concept of "national" in the activity of Adolf Chyliński

 

TWÓRCZOŚĆ KOMPOZYTORSKA I JEJ KONTEKSTY

 

Joanna Posłuszna Dzieło muzyczne jako świadectwo czasów kompozytora

 

Mikołaj Rykowski Twórczość Franza Xavera Scharwenki (1850-1924) jako przedmiot interpretacji glokalistycznej

 

 

Data dodania pozycji do sklepu: lipiec 2019.
Klienci, którzy nabyli tę pozycję, kupili również:
Opieka, pomoc, wsparcie w edukacyjnej rzeczywistości. Potrzeby i działania
Opieka, pomoc, wsparcie w edukacyjnej rzeczywistości. Potrzeby i działania
Edukacja muzyczna młodzieży gimnazjalnej w Galicji Zachodniej w dobie autonomii
Edukacja muzyczna młodzieży gimnazjalnej w Galicji Zachodniej w dobie autonomii
Materiały do dziejów Światowych Festiwali Polonijnych Zespołów Folklorystycznych Rzeszów 1969–2017
Materiały do dziejów Światowych Festiwali Polonijnych Zespołów Folklorystycznych Rzeszów 1969–2017
Dyskursy pogranicza. Wektory literatury
Dyskursy pogranicza. Wektory literatury
Co trzeci lipiec naszym sercem bije … Światowe Festiwale Polonijnych Zespołów Folklorystycznych w Rzeszowie 1968-2019
Co trzeci lipiec naszym sercem bije … Światowe Festiwale Polonijnych Zespołów Folklorystycznych w Rzeszowie 1968-2019
Prawo narodów do samostanowienia w teorii i praktyce międzynarodowej
Prawo narodów do samostanowienia w teorii i praktyce międzynarodowej
Galicia Studies in Linguistics, Literature and Culture: The Students’ Voices 7
Galicia Studies in Linguistics, Literature and Culture: The Students’ Voices 7
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl