ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Nauki humanistyczne » Muzykologia »
Idea wolności w tworczości kompozytorskiej i myśli o muzyce 39,90zł

Redakcja: Ewa Nidecka, Jolanta Wąsacz-Krztoń

ISBN: 978-83-7996-626-4

Rok wydania: 2018

Liczba stron: 366

Format: B5

Oprawa: broszurowa

Cena: 39,90 zł (z VAT)

 

 

 

SPIS TREŚCI

 

Słowo wstępne

 

WOLNOŚĆ A IMPERATYW TWÓRCZY

 

Beata Cywińska Inspiracja folklorem polskim i historią jako przejaw idei wol­ności w twórczości wybranych kompozytorów

 

Alicja Gronau-Osińska Między wolnością a konsekwencją - dylematy kompo­zytora

 

Katarzyna Szymańska-Stułka Wolność tworzenia - zbawienie czy ogranicze­nie? Próba spojrzenia teoretycznego na muzykę

 

Aldona Nawrocka Wolność czy tradycja - konteksty twórczości kompozytor­skiej w relacji z tańcem na przykładzie własnych doświadczeń

 

Krzysztof Kostrzewa Recepcja serializmu wśród polskich kompozytorów i kry­tyków muzycznych jako manifest wolności twórczej

 

Monika Karwaszewska Muzyczne manifesty wolności twórczej w muzyce pol­skiej II połowy XX wieku

 

Małgorzata Dyrlica Muzyka a wolność

 

Iwona A. Siedlaczek Wolność a Imperatyw Kulturalny w myśli o muzyce filo­zofa kultury Andrzeja Nowickiego (1919-2011)

 

Andrzej Szypula Wolność w ujęciu Zygmunta Mycielskiego

 

Ewa Nidecka Postawy kompozytorów polskich wobec ograniczeń twórczych w początkowej fazie PRL

 

Beata Kuźniarowska Muzyka rockowa jako instrument w walce o wolność i toż­samość człowieka w PRL-u

 

Joanna Cieślik-Klauza Ścieżki do wolności... w muzyce, filmie i muzyce filmo­wej powojennej Polski

 

W KRĘGU PATRIOTYZMU I TOŻSAMOŚCI NARODOWEJ

 

Walentyna Węgrzyn-Klisowska Edukacja muzyczna Armii Polskiej po uzyska­niu niepodległości

 

Joanna Subel Rola chóralistyki w kształtowaniu świadomości patriotycznej i walce o utrzymanie polskości na Górnym Śląsku w pierwszej połowie XX wieku

 

Luba Kijanowska-Kamińska Pieśń patriotyczna w życiu muzycznym Lwowa drugiej połowy XIX - początku XX wieku w aspekcie ontologii kulturowej

 

Anna Mikolon Pieśń Legionów w Mazurach op. 38 Zygmunta Noskowskiego - wyrazem dążeń wolnościowych w muzyce fortepianowej okresu zaborów

 

Jolanta Wąsacz-Krztoń Muzyczno-polityczna walka o wolność Ignacego Jana Paderewskiego

 

Natalie Moreno-Kamińska Polskość i patriotyzm siłą pianistyki wielkiego ło­dzianina Artura Rubinsteina

 

Temina Cadi Sulumuna Głos w sprawie Pologne, czyli idea wolności w kon­tekście patriotycznej twórczości kompozytorskiej Augusty Holmes i jej „męskiego talentu"

 

Karolina Markowska Jestem Polakiem, a nie obywatelem ZSRR

 

Zoryana Lastovetska-Solanska The concept of "national" in the activity of Adolf Chyliński

 

TWÓRCZOŚĆ KOMPOZYTORSKA I JEJ KONTEKSTY

 

Joanna Posłuszna Dzieło muzyczne jako świadectwo czasów kompozytora

 

Mikołaj Rykowski Twórczość Franza Xavera Scharwenki (1850-1924) jako przedmiot interpretacji glokalistycznej

 

 

Data dodania pozycji do sklepu: lipiec 2019.
Klienci, którzy nabyli tę pozycję, kupili również:
Edukacja muzyczna młodzieży gimnazjalnej w Galicji Zachodniej w dobie autonomii
Edukacja muzyczna młodzieży gimnazjalnej w Galicji Zachodniej w dobie autonomii
Dyskursy pogranicza. Wektory literatury
Dyskursy pogranicza. Wektory literatury
Prawo narodów do samostanowienia w teorii i praktyce międzynarodowej
Prawo narodów do samostanowienia w teorii i praktyce międzynarodowej
Galicia Studies in Linguistics, Literature and Culture: The Students’ Voices 7
Galicia Studies in Linguistics, Literature and Culture: The Students’ Voices 7
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl