ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Nauki humanistyczne » Literaturoznawstwo »
Poezja emigracyjna Józefa Łobodowskiego 2,10zł

Autor: Alicja Jakubowska-Ożóg 

ISBN: 83-7338-040-X
Rok wydania: 2001
Liczba stron: 204
Format: A5
Cena: 2,10 zł !

 

Tematem książki jest emigracyjna poezja Józefa Łobodowskiego (1909–1988), poety reprezentującego najnowszą literaturę polską, autora wielowątkowej poezji: lirycznej, refleksyjnej, erotycznej, poezji o tematyce hiszpańsko-arabsko-śródziemnomorsko- ‑orientalistycznej. Zasadniczym celem rozprawy jest analiza charakterystycznych dla twórczości poetyckiej J. Łobodowskiego tematów, motywów, toposów tworzących swoisty kod językowy jego poezji. W rozdziale pierwszym przedstawiono biografię autora „Rozmów z ojczyzną” (m.in. okres mobilizacji w sierpniu 1939 r., zmagania z rzeczywistością wojenną, działalność w różnych instytucjach). W dwóch kolejnych częściach omówiono biblijne i romantyczne inspiracje poetyckiej twórczości J. Łobodowskiego, poddano refleksji jego sposoby przezwyciężania sprzeczności tkwiących w naturze ludzkiej. W części kolejnej omówiono poetycki obraz Ukrainy, wskazując  na związki zachodzące między człowiekiem a przyrodą, na sprzeczności tkwiące w człowieku i świecie przyrody oraz ich miejsce w chrześcijańskiej wizji świata. Książka składa się ze Wstępu, 4 rozdziałów: Emigracyjne lata Józefa Łobodowskiego, Biblijne zakorzenienie, W stronę romantyzmu, Obrazy Kresów, i Zakończenia. Jest opatrzona Bibliografią i Indeksem nazwisk.

Data dodania pozycji do sklepu: sierpień 2006.
Klienci, którzy nabyli tę pozycję, kupili również:
Musica Galiciana, t. 10
Musica Galiciana, t. 10
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 30, Seria Socjologiczno-Historyczna, Historia 2
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 30, Seria Socjologiczno-Historyczna, Historia 2
Poetycki krąg „Kontynentów”. Artykuły i szkice
Poetycki krąg „Kontynentów”. Artykuły i szkice
Z tradycji kolarstwa na ziemiach polskich w Galicji i na podkarpaciu (1867–2007)
Z tradycji kolarstwa na ziemiach polskich w Galicji i na podkarpaciu (1867–2007)
Z przeszłości Europy Środkowowschodniej
Z przeszłości Europy Środkowowschodniej
Kulturozofia
Kulturozofia
Polska i jej wschodni sąsiedzi, t. 4
Polska i jej wschodni sąsiedzi, t. 4
Byt i powinność, czyli status i funkcje wartości
Byt i powinność, czyli status i funkcje wartości
Polska i jej wschodni sąsiedzi, t. 5
Polska i jej wschodni sąsiedzi, t. 5
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl