ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Nauki humanistyczne » Nauki polityczne »
Prawa człowieka i ich ochrona 27,30zł

Redakcja: Mira Malczyńska-Biały, Krzysztof Żarna

ISBN: 978-83-7996-609-7

Rok wydania: 2018

Liczba stron: 278

Format: B5

Oprawa: broszurowa

Cena: 27,30 zł (z VAT)

 

 

SPIS TREŚCI:

Wstęp

CZĘŚĆ I

ZAGROŻENIA I NARUSZENIA PRAW CZŁOWIEKA

GRZEGORZ BAZIUR

Zagrożenia podstawowych praw człowieka w Europie w kontekście kryzysu migra-cyjnego i zagrożenia terrorystycznego w latach 2015–2017

ALEKSANDRA NOWAK

Czy państwo-sygnatariusz konwencji praw człowieka powinno przedkładać bezpie-czeństwo narodowe ponad prawa człowieka?

EWA RODZIK

Szanse na społeczną integrację uchodźców w Polsce

RYSZARDA STASIAK

Zmiany struktur i właściwości sądów powszechnych w Polsce a prawo do rozpoznania sprawy przez sąd właściwy

KATARZYNA PISKRZYŃSKA

Zagrożenie bezpieczeństwa na przykładzie wybranych punktów zapalnych „zimnej wojny” w myśli politycznej Zbigniewa Brzezińskiego

PIOTR LITKA, GRZEGORZ PAWLIKOWSKI

Prawa człowieka a utworzenie i działalność Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w Gostyninie (2014–2018)

JOANNA JARCZAK, HENRYK NOGA

Stosowanie kary śmierci w Europie i Polsce – wybrane aspekty

MARCIN JASTRZĘBSKI

Wykonanie mandatu parlamentarnego w kontekście prawa do wolnych wyborów z art. 3 Protokołu 1 do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka

FILIP RADONIEWICZ

Problematyka inwigilacji prowadzonej za pomocą środków technicznych w orze-cznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

CZĘŚĆ II

OCHRONA PRAW CZŁOWIEKA

GRZEGORZ ĆWIĘKAŁA

Ochrona praw pracowniczych w amerykańskich ligach zawodowych w XXI wieku

ALEKSANDRA MAGIERA

Przestrzeganie art. 4 Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka a problem współczesnego niewolnictwa na przykładzie Republiki Nigru

MARIA DZIEWANOWSKA

Polskie i europejskie standardy ochrony praw dziecka – wybrane zagadnienia

ADAM JAKUSZEWICZ

Wolność wypowiedzi pracowników w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka – zarys problematyki

EWA NIEMIEC

Nieostrość pojęcia człowieka w kontekście filozoficznym i empirycznym jako problem prawny

MIRA MALCZYŃSKA-BIAŁY

Prawa konsumenta w uniwersalnym i europejskim systemie ochrony praw człowieka

ŁUKASZ SZYMAŃSKI

Ochrona praw człowieka w polityce Polski i Unii Europejskiej wobec imigrantów

PIOTR ZIĘBA

Pojednanie w cieniu historii i polityki? Analiza wyników badań socjologicznych dotyczących stosunku Polaków do Niemców w latach 1990–2016

RENATA GAWOR, ZBIGNIEW MAŁODOBRY

Powszechna Deklaracja Praw Człowieka wobec współczesnych dylematów etycznych

SEBASTIAN CZECHOWICZ

Prawne gwarancje poszanowania praw człowieka wobec wyłączenia skutecznego stosowania tzw. klauzuli sumienia pacjenta w przypadku powszechnego obowiązku szczepień w Polsce

KRZYSZTOF ŻARNA

Działalność sądów ad hoc na przykładzie Międzynarodowego Trybunału Karnego dla byłej Jugosławii

Data dodania pozycji do sklepu: maj 2019.
Klienci, którzy nabyli tę pozycję, kupili również:
Wspólne dziedzictwo. Rzeczpospolita Obojga Narodów w polskiej, litewskiej i ukraińskiej historiografii XIX-XXI wieku
Wspólne dziedzictwo. Rzeczpospolita Obojga Narodów w polskiej, litewskiej i ukraińskiej historiografii XIX-XXI wieku
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl