ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Nauki humanistyczne » Socjologia »
Doświadczanie niepełnosprawności w rodzinie 22,05zł

Redakcja: Beata Szluz

ISBN: 978-83-7996-650-9

Rok wydania: 2019

Liczba stron: 204

Format: B5

Oprawa: broszurowa

Cena: 22,05 zł (z VAT)

 

 

Spis treści

 

Wstęp

 

Maria Chodkowska

Możliwości zastosowania teorii ról społecznych w diagnozowaniu funkcjonowania rodzin z problemem niepełnosprawności

 

Mirona Ogryzko-Wiewiórowska

Role rodzinne a niepełnosprawność

 

Grażyna Mikołajczyk-Lerman

Doświadczanie niepełnosprawności dziecka w rodzinie

 

Krystyna Barłóg

Dziecko ze specjalnymi potrzebami w rodzinie

 

Aneta Mielnik, Elżbieta Pac-Kożuchowska

Dziecko niepełnosprawne w rodzinie z problemami żywieniowymi

 

Ilona Peśatova, Pavel Peśat

Supportive Measures for a Child with Leukaemia

 

Elżbieta Cipora, Irena Dorota Karwat

Niepełnosprawność kobiet w następstwie raka piersi - funkcjonowanie w środowisku życia

 

Beata Szluz

Doświadczanie niepełnosprawności sprzężonej w rodzinie na przykła­dzie osoby niewidomej z niepełnosprawnością intelektualną

 

Monika Parchomiuk

Rodzina w życiu człowieka z niepełnosprawnością intelektualną

 

Mariola Racław

Różne oblicza normalizacji: rodzice z niepełnosprawnością w świecie administracji publicznej (na przykładzie wyników badań empirycz­nych)

 

Ewa Giermanowska, Angelika Greniuk

Wchodzenie w dorosłość i niezależne życie osób niepełnosprawnych na przykładzie działalności European Network on Independent Living (ENIL)

 

Monika Łagowska-Cebula

Wsparcie rodziny w procesie rehabilitacji społecznej osoby niepełno­sprawnej    

 

Beata Jamrógiewicz, Seweryn Jamrógiewicz

Wsparcie instytucjonalne rodzin i osób z niepełnosprawnościami. Ana­liza problemu w powiecie brzozowskim na tle województwa podkar­packiego

 

Noty o autorach

Data dodania pozycji do sklepu: maj 2019.
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl