ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Nauki humanistyczne » Literaturoznawstwo »
Dyskursy pogranicza. Wektory literatury 63,00zł

Stanisławowi Uliaszowi w darze

Redakcja: Jolanta Pasterska, Zenon Ożóg
ISBN: 978-83-7996-691-2 
Rok wydania: 2019
Liczba stron: 694
Format: B5
Oprawa: twarda
Cena:
 63,00 zł (z VAT)

 

Spis treści

 

Od Redakcji  

Tabula gratulatoria

 

Kresowe pejzaże/Wschodnie tematy

 

Ewa Grzęda, Jacek Kolbuszewski

Ukraina w literaturze polskiej (od XVI wieku do 1918 roku). Prolegomena do syntezy

Ołeksandr Astafiew

Poetyka reminiscencji w utworach Tarasa Szewczenki i Adama Mickiewicza

Rostysław Radyszewśkyj

Biografia i twórczość Tomasza (Tymka) Padury — lirnika polsko-ukraiń­skiego

Krzysztof Stępnik

Henryk Sienkiewicz. Koniunkcje kresowe

Tadeusz Bujnicki

Procesy asymilacyjne na Wileńszczyźnie od drugiej połowy XIX wieku (Wybrane zagadnienia)

Eugenia Prokop-Janiec

Siostra Infelda. Krakowska rodzina żydowska i nowoczesność

Mirosława Ołdakowska-Kuflowa

Ukraińskie wspomnienia Anny Saryusz Zaleskiej

Anna Jamrozek-Sowa

„Otoczona polskim żywiołem mała, rosyjska społeczność". O strefie kon­taktu i konfliktu w powieści Dom Księcia Władysława Lecha Terleckiego

Elżbieta Dutka

„Kresowe" góry Władysława Krygowskiego

Jolanta Pasterska

Raj zapamiętany. Zofii Ilińskiej obraz Kresów słowem zabezpieczony

Agata Paliwoda

Między rozpaczą a zachwytem. Obraz zesłania w dzienniku z Iranu Danuty Ireny Bieńkowskiej

Janusz Pasterski

Zapisane na brzozowej korze. O Sonetach uralskich Zdzisława Broncla

Kazimierz Maciąg

Zofia i Delfina Potockie w kresowym krajobrazie (na podstawie powieści Ewy Stachniak)

Magdalena Rabizo-Birek

Inna opowieść? Pogranicze ukraińsko-polskie w powieści Wołodymyra Łysa Stulecie Jakowa

Tematy (z) pogranicza

 

Aleksandra Smusz

Korespondencja a twórczość epistolarna Brunona Schulza. Rekonesans i perspektywy badawcze

Aleksander Madyda

Powrót Prozerpiny Jarosława Iwaszkiewicza — opowiadanie o miłości nie­możliwej

Adam Orłowski

Jerzy Harasymowicz — poeta pogranicza

Andrzej Busza

Karain: coś dla czasopism z odrobiną magii

Jan Wolski

Podwójna rola granic w wybranych powieściach Józefa Rotha

Marek Nalepa

Mieszkańcy Podkarpacia o mniejszościach narodowych i etnicznych

Arkadiusz Luboń

Pogranicze semiotyczne: grafika jako wyznacznik dominanty translatorskiej w przekładach poezji - przypadek ilustracji Ernesta Sheparda i wier­szy dla dzieci Alana Alexandra Milne'a w polskich tłumaczeniach

Wojciech Birek

Kresy bez Kresów. Zagraniczne adaptacje wizualne Ogniem i mieczem Hen­ryka Sienkiewicza

Michał Żmuda

Gry cyfrowe w kontekście medialnych granic literatury

 

Wektory Literatury

 

Marian Kisiel

Dom. O wierszu Adama Czerniawskiego

Zbigniew Andres

Wracam do moich korzeni — Adam Lizakowski

Agnieszka Nęcka

Żyjąc na emocjonalnej karuzeli. O Nekrologu Michała Moszkowicza

Barbara Sokołowska

„Trudne jakieś składam dzieło...". Czas choroby w poezji Jerzego Lieberta

Anna Wzorek

Motyw Małego Księcia w poezji księdza Franciszka Kameckiego

Alicja Jakubowska-Ożóg

Zuzanna Ginczanka w wierszach Józefa Łobodowskiego z tomu Pamięci Sulamity

Joanna Grądziel-Wójcik

Kobieta i historia. Kilka uwag o współczesnej poezji kobiet

Gustaw Ostasz

Poezja „wszędzie, na wyciągnięcie ręki". Nad wierszami Anny Oliwińskiej-Wacko

Krystyna Walc

„Machać mieczem może byle dureń, a wiedźminka musi być mądra". Wątki edukacyjno-intelektualno-akademickie w opowieści Andrzeja Sapkowskiego o wiedźminie Geralcie z Rivii

Joanna Rusin

Wizyta u Stanisławy Fleszarowej-Muskat. Wspomnienie

Ryszard Strzelecki

Teoria zabawy. Ujęcie statusowo-transformacyjne

Elżbieta Mazur

Kilka uwag o pięknie praktycznym (na przykładzie poezji przełomu XX i XXI wieku inspirowanej malarstwem Jana Vermeera van Delft)

Bożena Taras

Związki muzyki ze słowem w tekstach folkloru ziemi rzeszowskiej

 

* * *

Zenon Ożóg

Stanisław Uliasz. Student - Profesor - Dziekan - Rektor

Zenon Ożóg

Bibliografia prac Profesora Stanisława Uliasza

 

Indeks nazwisk

Data dodania pozycji do sklepu: lipiec 2019.
Klienci, którzy nabyli tę pozycję, kupili również:
Galicia Studies in Linguistics, Literature and Culture: The Students’ Voices 7
Galicia Studies in Linguistics, Literature and Culture: The Students’ Voices 7
Idea wolności w tworczości kompozytorskiej i myśli o muzyce
Idea wolności w tworczości kompozytorskiej i myśli o muzyce
Edukacja muzyczna młodzieży gimnazjalnej w Galicji Zachodniej w dobie autonomii
Edukacja muzyczna młodzieży gimnazjalnej w Galicji Zachodniej w dobie autonomii
Prawo narodów do samostanowienia w teorii i praktyce międzynarodowej
Prawo narodów do samostanowienia w teorii i praktyce międzynarodowej
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl