ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Nauki humanistyczne » Literaturoznawstwo »
Przestrzeń i czas w lekturze – lektura przestrzeni i czasu 37,80zł

Seria wydawnicza: W stronę edukacji, t. 1

Redaktor: Alicja Jakubowska-Ożóg, Danuta Hejda

ISBN: 978-83-7996-633-2
Rok wydania: 2019
Liczba stron: 452
Format: B5

Oprawa: broszurowa

Cena: 37,80 zł (z VAT)

Spis treści

 

Słowo wstępne

 

Roman Magryś - Przestrzeń i czas w lekturze romansów Michała Dymitra Krajewskiego

 

Dorota Chłanda - Tempus edax rerum. Konfrontacja z czasem (żarłocznym?) i przestrzenią w podróży po śladach na podstawie dzienników księcia Henryka Lubomirskiego

 

Mateusz Kucab - Teatralizacja w poezji Adama Asnyka

 

Piotr Kołodziej - Miejsca wspólne i odmienne albo co (niektórzy) pisarze mogą zobaczyć na (niektórych) obrazach

 

Marta Bolińska - Czasoprzestrzeń Zielonego Wzgórza, czyli jeszcze raz o Lucy Maud Montgomery oraz Ani Shirley

 

Maja Moskwa - Przestrzenie marzeń i miejsca destrukcji w Tragedii amery­kańskiej Teodora Dreisera i w powieści Jacka Londona Martin Eden

 

Ewelina Radion - Akustyczne doświadczenie przestrzeni w poezji Jana Le­chonia

 

Elżbieta Mazur - Wiersze włoskie Juliana Przybosia

 

Barbara Lena Gierszewska - Kino w lwowskim tekście jako przykład perso­nalizowania przestrzeni

 

Mikołaj Paczkowski - Pogranicze „polsko-wschodnie" jako heterotopia w polskiej prozie po 1918 roku (na wybranych przykładach)

 

Danuta Hej da - Między wspomnieniem a mitem. Obrazy rodzinnych stron w Atlantydzie i Ziemi księżycowej Andrzeja Chciuka

 

Mirosław Czarnik - Miejsce Galicji w mitologizacji kresów. O relacjach między mitem galicyjskim a mitem habsburskim

 

Krystian Maciej Tomala - Co się stało z pewnym wazonem, czyli Tadeusza Różewicza "obraz na temat okropności wojennych"

 

Elżbieta Piątek - "Zginęli i cierpieli tylko dlatego, że byli odmienni". Zapom­niany Holocaust Romów

 

Zbigniew Trzaskowski - Czas zaklęty w pamięć. Nelly Sachs fenomenolo­giczna lektura Shoah

 

Małgorzata Gajak-Toczek - Przestrzenie graniczne w wybranych wierszach Wojciecha Bonowicza

 

Janusz Waligóra - Wymazywanie. Zdewastowana pamięć matki w autobio­graficznej prozie Magdaleny Tulli

 

Katarzyna Sokołowska - Porównanie i metafora w opisach czasoprzestrzeni (post)kolonialnego miasta-pułapki. Jeszcze dzień życia Ryszarda Kapuś­cińskiego

 

Anna Włodarczyk - Powrót do Krainy Czarów. Podróż w czasie i przestrzeni w prozie Sylwii Chutnik

 

Alicja Jakubowska-Ożóg - Przestrzeń doczesności - przestrzeń wieczności, czyli wiersze dośmiertne Zofii Zarębianki

 

Daria Lewicka - Pisarz wobec minionego czasu. Utracona arkadia dzieciństwa Jerzego Pilcha

 

Jan Wolski - Szwajcarski krajobraz polskich poetów

 

Wiesław Setlak - Przestrzeń jako źródło represji w twórczości Jana Rybowicza

 

Anna Wzorek - Księdza Franciszka Kameckiego liryczno-epicka podróż przez ziemię kociewską i czas

 

Jolanta Fiszbak - Obraz szkoły w polskiej literaturze dla młodego odbiorcy jako świadectwo przemian społeczno-kulturowych i aksjologicznych ostat­niego półwiecza

 

Zofia Pomirska - Przestrzeń szkoły w Jeżycjadzie Małgorzaty Musierowicz

 

Paulina Osak - Odległe (za)światy i bliskie (nie)miejsca. O spotkaniu uczniów z Rutką Joanny Fabickiej

 

Paweł Sporek - Czas i przestrzeń w Córce czarownic Doroty Terakowskiej

 

Urszula Kopeć - Językowe obrazy Ogrodu i „dołu" w Poczwarce Doroty Terakowskiej

 

Danuta Krzyżyk - Obraz małej ojczyzny w śląskich pieśniach ludowych

 

Marta Vojtekova - Kształtowanie czasowego znaczenia przyimków i jego stosunek do przestrzennego znaczenia

 

Indeks nazwisk

 

 

Data dodania pozycji do sklepu: czerwiec 2019.
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl