ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Nauki humanistyczne » Literaturoznawstwo »
Dydaktyka Polonistyczna nr 4(13)/2018 32,55zł

Redaktor: Alicja Jakubowska-Ożóg

ISSN: 2451-0939
Rok wydania: 2018

Liczba stron: 322
Format: B5

Oprawa: broszurowa
Cena: 32,55 zł (z VAT)

 

 

"Dydaktyka Polonistyczna” jest kontynuacją czasopisma "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Filologiczna. Dydaktyka”

 

SPIS TREŚCI

 

RYSZARD STRZELECKI

Prawda człowieka we współczesnej myśli literaturoznawczej

 

ANALIZY I INTERPRETACJE

 

ZOFIA OŻÓG-WINIARSKA

Mistyczne żywioły i kosmogoniczny pejzaż w Silviludiach Mario Bettiniego w adaptacji poetyckiej Macieja Kazimierza Sarbiewskiego

ROMAN MAGRYŚ

Konserwatyzm szlachecki w dobie oświecenia z perspektywy współczesnych postaci polskiego tradycjonalizmu

JOANNA RUSIN

O różnych obliczach sławy Henryka Sienkiewicza na lekcjach języka polskiego (wybrane propozycje)

MATEUSZ KUCAB

W poszukiwaniu straconego Eleuzis. Szekspirowskie i indyjskie inspiracje w Wampirze Władysława Stanisława Reymonta

SYBILLA PIĘTA-KOWALIK

Portret Wiktora Zbyszewskiego w kompozycji Jana Czubskiego – przypomnienie sylwetki rzeszowskiego patrioty

ELŻBIETA MAZUR

Między Herostratesem a Czarną wiosną. O tradycji literackiej u progu dwudziestolecia międzywojennego (na lekcjach języka polskiego w szkole średniej)

AGNIESZKA KOCOT-WIERSKA

Narodziny motywu faustycznego

JOANNA KOGUT

Źródła „duchowości” New Age

ALICJA JAKUBOWSKA-OŻÓG

Wojna we wspomnieniach Jana Darowskiego

ZENON OŻÓG

Od opowieści do modlitwy. Wokół wiersza Rorate coeli Andrzeja Buszy

 

KSZTAŁCENIE LITERACKIE, JĘZYKOWE, GLOTTODYDAKTYKA

 

RYSZARD JEDLIŃSKI

Edukacja aksjologiczna na lekcjach polskiego w szkole podstawowej

DANUTA HEJDA

Kształtowanie tożsamości regionalnej mieszkańców Podkarpacia – zarys problematyki

GRAŻYNA RÓŻAŃSKA

Rozważania o patriotyzmie w kontekście wypowiedzi polskich filozofów i tekstów Jacka Kaczmarskiego

PAULINA MOLICKA

Patriotyzm jako wartość w serialu telewizyjnym na przykładzie Czasu honoru. Powstanie

DOROTA KARKUT

Terapeutyczna moc literatury i innych dziedzin sztuki odkrywających sens życia i śmierci

MARIA OSTASZ, MARTA PASTUŁA

Edytorska lektura tomików wierszy Jerzego Ficowskiego, Elżbiety i Witolda Szwajkowskich, Agnieszki Frączek i innych w kontekście ćwiczeń logopedycznych

MIROSŁAW GRZEGÓRZEK

Poloniści wobec charakterystyki postaci. Rekonesans badawczy

MAŁGORZATA BOŻEK

Sztuka pisania reportaży. Z doświadczeń dziennikarki i wykładowczyni przedmiotów specjalistycznych

ALINA CYBULSKA-WAL

Wzmacnianie efektywnej konwersji na linii uczeń – uczeń. Problemy – rozwiązania – modele

MAGDALENA DRZAŁ

„Nowe nowe media” w procesie nauczania języka polskiego jako obcego

MAŁGORZATA JANDA

Kompetencje komunikacyjne w nauczaniu języka polskiego jako obcego na przykładzie tematu zdrowie i higiena

DOBRAWA KULKA

Techniki ludyczne wykorzystywane w nauczaniu gramatyki języka polskiego jako obcego na różnych poziomach biegłości językowej

URSZULA DRAHNY

Scenariusz lekcji języka polskiego dla uczniów szkół polskich poza granicami kraju. A. Mickiewicz, Świtezianka

 

RECENZJE I OMÓWIENIA

 

RYSZARD JEDLIŃSKI

Recenzja: Paweł Sporek, Przestrzeń aksjologiczna w wybranych podręcznikach gimnazjalnych do kształcenia literacko-kulturowego (1999–2005)

ELŻBIETA KOZŁOWSKA

Kultura w służbie glottodydaktyki. Bożena Szałasta-Rogowska, Literatura bliska i daleka. Szkice z zakresu glottodydaktyki

URSZULA KOPEĆ

Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa „Życie bez miłości jest (nie)możliwe”

Data dodania pozycji do sklepu: czerwiec 2019.
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl