ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Nauki ekonomiczne »
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy z. 57 (1/2019) 43,05zł

Redaktor: Michał Gabriel Woźniak

ISSN: 1898-5084

Rok wydania: 2019

Liczba stron: 488

Format: B5

Oprawa: broszurowa

Cena 43,05 (z VAT)

 

Spis treści

 

Krzysztof Kietliński, Kwestia godności ludzi pracy w nauczaniu papieża Jana Pawła II

Aleksander Bobko, Idea sprawiedliwości – współczesne dylematy

Małgorzata Słodowa-Hełpa, Przeszłość w procesie poszukiwania recept na zarządzanie teraźniejszością oraz kreowanie przyszłości

Krzysztof Bochenek, Kształtowanie cywilizacji osoby jako warunek bezpieczeństwa człowieka na początku XXI wieku

Franciszek Piontek, Barbara Piontek, Kształtowanie ładu strukturalnego w oparciu o teoretyczne podstawy konsensusu społecznego

Michał Gabriel Woźniak, Ownership transformation in Poland after 1990. Blows and shadows in a theoretical and practical context .

Marcin Jędrzejczyk, Teoretyczne dylematy akcesji Polski do strefy euro

Radosław Malik, Anna Anetta Janowska, The next 100 years – applying megatrends to analyze the future of the Polish economy

Jarosław Kaczmarek, Zmiany strukturalne, profile i efekty przemian krajów transformacji

Mieczysław Dobija, Rzeczpospolita i Trójmorze w perspektywie wieszczów i oświeconych duchownych

Andrzej Prusek, Nowa pokryzysowa polityka rozwoju zrównoważonego a polska Strategia Odpowiedzialnego Rozwoju

Leszek Klukowski, Dług publiczny Polski – cele w średnim i długim horyzoncie

Jarosław Mielcarek, Czy gospodarce polskiej grozi dewastacja budżetu i katastrofa finansowa?

Adam Rogoda, „Nowa ekonomia strukturalna” – czy nowy paradygmat polskiej polityki rozwoju?

Roman Wosiek, Konkurencyjność technologiczna polskiej gospodarki. Stan obecny i perspektywy zmian

Grzegorz Szulczewski, Stefan Starzyński. Polityka gospodarcza w świetle etosu niepodległościowego: niezależna gospodarka, silne państwo i rządy pracy

Urszula Zagóra-Jonszta, Poglądy ekonomiczne przedstawicieli szkoły krakowskiej

Barbara Danowska-Prokop, Proces polonizacji przemysłu górnośląskiego w latach 1922–1939

Jerzy Łazor, Colonial expansion or vital assistance? French capital and interwar Poland

Grzegorz Niewiński, Michał Stępień, Energetyka jądrowa. Bezpieczna technologia czy zagrożenie dla ludzkości?

Bożena Karwat-Woźniak, Wpływ wybranych instrumentów Wspólnej Polityki Rolnej na umacnianie i spowalnianie procesów rozwojowych w polskim rolnictwie

Józefa Famielec, Odpowiedzialność, wolność, sprawiedliwość, efektywność a przedsiębiorczość

Arkadiusz Tuziak, Społeczny wymiar dyfuzji innowacji i wiedzy jako czynników zmiany i rozwoju gospodarczego

Maciej Gitling, Znaczenie wartości organizacyjnych w budowaniu kultury przedsiębiorstw

Oleksandr Oksanych, Innowacyjność sektora MŚP w Polsce: problemy i perspektywy

Arkadiusz D. Leśniak-Moczuk, Sto lat polskiego przemysłu samochodów osobowych

Wojciech Pawnik, Problem kompetencji innowacyjnych w kontekście systemu edukacyjnego w Polsce

Jakub Bartak, Instytucjonalne uwarunkowania nierówności szans edukacyjnych w Polsce

Jurij Rękas, Godziwe nierówności dochodowe a opodatkowanie wynagrodzeń

Barbara Śliwkiewicz, Historia polskiej płacy minimalnej na gruncie teorii pomiaru kapitału ludzkiego i godziwych wynagrodzeń

Riccardo Valente, Analiza zróżnicowania poziomu rozwoju poszczególnych regionów i ich rynków pracy w Polsce

Małgorzata Słodowa-Hełpa, Daniel Jurewicz, Odpowiedzialność w procesie rozwoju – jaka i czyja?

Wskazówki dla autorów

 

 

Data dodania pozycji do sklepu: czerwiec 2019.
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl