ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Nauki humanistyczne » Archeologia »
Leżnica, stanowisko Czub - osiedle kultury pucharów lejkowych na zachodnim Wołyniu z analizą zabytków krzemiennych autorstwa Witalija Konopli 29,40zł

Autorzy: Małgorzata Rybicka, Andrej Hawinskyj, Wojciech Pasterkiewicz

ISBN: 978-83-7996-674-5

Rok wydania: 2019

Liczba stron: 150

Format: A4

Oprawa: broszurowa

Cena: 29,40 zł (z VAT)

 

 

SPIS TREŚCI

 

1. Zagadnienia wstępne

 

2. Położenie osiedla w Leżnicy, stanowisko Czub, obwód wołyński

 

3. Historia odkrycia i badań na stanowisku

 

4. Obiekty nieruchome - dane i interpretacje
(badania M. Peleszczyszyna)

4.1. Opis obiektów nieruchomych

4.2. Próba interpretacji opisywanych obiektów

 

5. Ceramika

5.1. Technologia

5.2. Morfologia

5.3. Zdobnictwo

5.4. Podsumowanie

 

6. Ocena homogeniczności

 

7. Ocena chronologiczna stylistyki ceramiki ze stanowiska Czub w Leżnicy

 

8. Kultura trypolska

 

9. Datowanie osiedla w Leżnicy, stanowisko Czub

 

10. Ceramika nienaczyniowa

 

11. Zabytki kościane

 

12. Podsumowanie

 

Підсумок

 

Literatura

 

Bіталій Конопля

 

Вироби з кременю поселения Лежниця - "Чуб"

 

Tablice

 

Fotografie

 

Data dodania pozycji do sklepu: czerwiec 2019.
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl