ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Nauki humanistyczne » Literaturoznawstwo »
„Ja” w drodze do wolności, prawdy i piękna. Aspekty aksjologiczne twórczości prozatorskiej Kazimierza Brauna, B. Trygar 0,00zł

Autor: Barbara Trygar

ISBN: 978-83-7996-658-5
Rok wydania: 2019

Liczba stron: 316

Format: B5

Oprawa: broszurowa

Cena: … zł (z VAT)

 


Spis treści

Od Autorki

 

Wstęp

 

ROZDZIAŁ I

Od życia do sztuki. Biografia Kazimierza Brauna

1.1. Źródła postawy

1.2. W cieniu stalinizmu

1.3. Debiut literacki

1.4. Reżyseria

1.5. Teatr

1.6. W blasku Wolności, czyli emigracja

1.7. Inspiracje twórcze

 

ROZDZIAŁ II

W poszukiwaniu Wolności

2.1. „Ja” bohatera w przestrzeni peerelowskiej

2.2. „Ja” bohatera „w drodze” ku Wolności

2.3. „Ja” bohatera w przestrzeni amerykańskiego życia

 

ROZDZIAŁ III

W poszukiwaniu Prawdy

3.1. Literatura przeniknięta Duchem Absolutu

3.2. Dramat ukryty w dramacie

3.3. Horyzont agatologiczny

3.4. „Ja” agatologiczne

 

ROZDZIAŁ IV

W poszukiwaniu Piękna

4.1. Piękno krajobrazu

4.2. Piękno sztuki

4.3. Piękno pewnej fantazji

 

ROZDZIAŁ V

Od sztuki do życia. Projektowanie siebie

5.1. „Aby poznać siebie”, o roli literatury wspomnieniowej

5.2. „Powidok” domu

5.3. „Davhar” Kazimierza Brauna, czyli „Ja” i świat


Zakończenie

Aneks

Juwenilia Kazimierza Brauna: „Nasze Sprawy” 1956

Kazimierz Braun, Wspomnienie: Ogłoszenie wyroku na mego Ojca Juliusza. Spisane dla mego syna Grzegorza 8 stycznia 2012 roku, Buffalo, Nowy Jork (nieopublikowane wcześniej)

Przedmowa kardynała Stanisława Dziwisza do dramatów o świętym Maksymilianie, 20 kwietnia 2010

List Kazimierza Brauna do Ojca Świętego Jana Pawła II, 16 listopada 2003 roku

List Kazimierza Brauna do Kardynała Stanisława Dziwisza, 21 lipca 2006 roku

List Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego do Kazimierza Brauna, 17 lipca 2006 roku

List Kazimierza Brauna do Minister Leny Dąbkowska-Cichockiej, 24 lipca 2006 roku

List Kazimierza Brauna do Prezydenta Rzeczpospolitej Lecha Kaczyńskiego, 24 lipca 2006 roku

List Kazimierza Brauna do Barbary Trygar, 9 września 2012 roku

Barbara Trygar, „Respondeo dicendum, quod duplex est actio. Una quae procedit ex agente in rem exteriorem, quam transmutat […]. Alia vero actio est, quae non procedit in rem exteriorem, sed stat in ipso agente ut perfectio eius….” O życiu i twórczości. Wywiad z Kazimierzem Braunem

Zdjęcia z otwarcia Cyfrowego Archiwum Kazimierza Brauna w Uniwersytecie Rzeszowskim

 

Bibliografia

 

Indeks nazwisk

 

Summary

Ta pozycja będzie dostępna w miesiącu wrzesień 2019r.
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl