ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Nauki humanistyczne » Historia »
Limes 10/2017. Studia i materiały z dziejów Europy Środkowo-Wschodniej 26,25zł

Redaktor naukowy: Beata Lorens, Stanisław Nabywaniec, Sławomir Zabraniak

ISBN: 978-83-7996-700-1

ISSN: 1689-5002

Rok wydania: 2019

Liczba stron: 252

Format: B5

Oprawa: broszurowa

Cena: 26,25 zł (z VAT)

 

SPIS TREŚCI

 

ARTYKUŁY I ROZPRAWY

 

Józef Półćwiartek, Parochie Cerkwi ruskiej na pograniczu etnicznym polsko-ukraińskim czasów nowożytnych w badaniach historycznych. Przegląd historiografii

 

Adam Drozdek, Ecclesiastical teachings of Ivan Kandorskii

Edmund Juśko, Andrzej Niedojadło, Galicyjskie akcenty założeń ideowych i organizacyjnych szkolnictwa powszechnego w II Rzeczypospolitej

 

Zinovii Malanii, Officials of the Lost Empire: governance strategies of the Galician authori-ties from 1918 to 1921

 

Krzysztof Majkowski, Organizacja przesiedlenia ludności polskiej w ramach akcji H-T

 

Przemysław Misiołek, Konflikt o cerkiew w Polanach w świetle doniesień tajnego współpracownika „Marka”

 

Ks. Stanisław Nabywaniec, Adam Pęzioł, Arcybiskup Ignacy Tokarczuk – kaznodzieja pod specjalnym nadzorem

 

Arkadiusz Machniak, Oddział Wojskowej Służby Wewnętrznej w Rzeszowie w latach 1981–1990. Struktura organizacyjna, kadry i zakres działania

 

s. Irena (Anna) Drozd, Działalność Ekumenicznego Domu Pomocy Społecznej Zgromadzenia Sióstr Służebnic NPM na rzecz rozwiązywania problemów społecznych regionu pogranicza

 

Grażyna Holly, Bogactwo kulturowe pogranicza polsko-słowacko-ukraińskiego na przykładzie zabytkowych świątyń chrześcijańskich

Ks. Piotr Długi, Kościół i cerkiew. Świątynia chrześcijańska na Wschodzie i Zachodzie

 

MISCELLANEA

Paul Best, How Carpathian Rus’ came to Higganum

 

RECENZJE I OMÓWIENIA

 

Sabina Bober, Rafał Łatka, „Polityka władz PRL wobec Kościoła katolickiego w województwie krakowskim w latach 1980–1989”, Instytut Pamięci Narodowej, Wydawnictwo Dante, Kraków 2016, ss. 558

 

Ks. Stanisław Nabywaniec, Ks. Tadeusz Śliwa, „Okruchy z historii kościoła obrządku greckiego”, Wydawnictwo Archidiecezji Przemyskiej, Przemyśl 2017, ss. 681

 

Ks. Stanisław Nabywaniec, Ks. Tadeusz Śliwa, „Diecezja przemyska w połowie XVI wieku”, Wydawnictwo Archidiecezji Przemyskiej, Przemyśl 2015, ss. 302

 

Ks. Stanisław Nabywaniec, Edyta Chomentowska, „Schematyzmy zakonów męskich z ziem dawnej Rzeczypospolitej z lat 1718–1918. Studium źródłoznawcze”, Wydawnictwo KUL, Lublin 2016, ss. 397

 

Ks. Stanisław Nabywaniec, Edyta Chomentowska, „Bibliografia schematyzmów zakonów męskich działających na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej z lat 1718–1918. (Schematisms' bibliography of fraternal orders functioning in the territory of the former Republic of Poland in the years 1718–1918)”, Wydawnictwo KUL, Lublin 2016, ss. 514

 

Włodzimierz Osadczy, Grzegorz Chomyszyn, „Dwa Carstwa”, Wydawnictwo „Biblioteka Ucrainicum”, Lublin 2016, ss. 399

 

Notki o autorach

Data dodania pozycji do sklepu: wrzesień 2019.
Klienci, którzy nabyli tę pozycję, kupili również:
Wizyty cesarza Franciszka Józefa I w Galicji (dodruk)
Wizyty cesarza Franciszka Józefa I w Galicji (dodruk)
Galicja. Studia i materiały, 4/2018: Codzienność w Galicji
Galicja. Studia i materiały, 4/2018: Codzienność w Galicji
Zakon bazyliański na tle mozaiki wyznaniowej i kulturowej Rzeczypospolitej i krajów ościennych
Zakon bazyliański na tle mozaiki wyznaniowej i kulturowej Rzeczypospolitej i krajów ościennych
Wychowanie muzyczne młodzieży w środkowej części Galicji w okresie autonomicznym (1867–1914)
Wychowanie muzyczne młodzieży w środkowej części Galicji w okresie autonomicznym (1867–1914)
Limes 9/2016. Studia i materiały z dziejów Europy Środkowo-Wschodniej
Limes 9/2016. Studia i materiały z dziejów Europy Środkowo-Wschodniej
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl