ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Nauki humanistyczne » Literaturoznawstwo »
Non omnis moriar. Studia i szkice o Stanisławie Pigoniu 1,05zł

Redaktor: Czesław Kłak

ISBN: 83-87288-16-0
Rok wydania:1997
Liczba stron: 236
Format: A5
Cena: 1,05 złJest to tom studiów przedstawiających biografię oraz twórczość Stanisława Pigonia stanowiący próbę przypomnienia znakomitego uczonego, który przez miejsce urodzenia (Kombornia) i decyzję przekazania swojego księgozbioru WSP w Rzeszowie stał się szczególnie bliski polonistycznemu środowisku regionu podkarpackiego. Książka zawiera referaty wygłoszone podczas sesji naukowej zorganizowanej 15–16 grudnia 1993 roku w Rzeszowie w 25. rocznicę śmierci Stanisława Pigonia. Przedstawia także teksty późniejsze będące owocem studiów prowadzonych w innych ośrodkach kraju. Na treść pracy składa się: Słowo wstępne – Czesław Kłak, Homilia ks. bpa Edwarda Białogłowskiego wygłoszona z okazji 25. rocznicy śmierci śp. prof. Stanisława Pigonia, Przemówienie I zastępcy rektora prof. dra hab. Czesława Kłaka na otwarcie audytorium im. Stanisława Pigonia, Andrzej Sulikowski – Duchowość w narracjach Stanisława Pigonia, Franciszek Ziejka – Stanisława Pigonia przygoda wielkopolska, Jerzy Starnawski – Współpraca Stanisława Pigonia z Biblioteką Narodową w okresie redakcji Stanisława Kota, Leszek Bednarczuk – Uniwersytet Polski w Wilnie w czasach profesora Pigonia i dziś, Zbigniew Andres – “Manowce doktryny”. O sporze Stanisława Pigonia z radykalnym nurtem literatury ludowej, Bolesław Faron – Stanisław Pigoń o Władysławie Orkanie, Ewa Malicka – Korespondencja profesora Stanisława Pigonia w zbiorach Biblioteki Jagiellońskiej, Anna Niewolak-Krzywda – Kochanowski na warsztacie Stanisława Pigonia, Teresa Ampel – Z zagadnień spójności tekstów naukowych Stanisława Pigonia, Barbara Koc – Garstka listów profesora Stanisława Pigonia z lat 1954–1964, Maria Rydlowa – Profesor Pigoń. Wspomnienie, Marta Polańska – Bibliografia prac Stanisława Pigonia 1970–1996.

Data dodania pozycji do sklepu: sierpień 2006.
Klienci, którzy nabyli tę pozycję, kupili również:
Strącony z rodzinnego gniazda wprost w kipiel epoki. Twórczość Zygmunta Ławrynowicza, studia i szkice
Strącony z rodzinnego gniazda wprost w kipiel epoki. Twórczość Zygmunta Ławrynowicza, studia i szkice
Wierna życiu i literaturze. O pisarstwie Herminii Naglerowej
Wierna życiu i literaturze. O pisarstwie Herminii Naglerowej
Polska – Słowacja – Ukraina. Trójpogranicze wielokulturowe
Polska – Słowacja – Ukraina. Trójpogranicze wielokulturowe
Syn bogini. Wincenty "Witek" Różański, wyd. 2
Syn bogini. Wincenty "Witek" Różański, wyd. 2
Pigoń
Pigoń
Podstawy fizyki, cz. 2: Pole elektryczne, magnetyczne i elektromagnetyczne
Podstawy fizyki, cz. 2: Pole elektryczne, magnetyczne i elektromagnetyczne
Podstawy fizyczne elektrotechniki
Podstawy fizyczne elektrotechniki
Międzynarodówka Chłopska
Międzynarodówka Chłopska
Analiza akustycznych zagadnień brzegowych
Analiza akustycznych zagadnień brzegowych
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl