ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Nauki humanistyczne » Językoznawstwo »
Słowo. Studia językoznawcze, nr 9 26,25zł

Redaktor naczelny: Kazimierz Ożóg

ISSN: 2082-6931

Rok wydania: 2018

Liczba stron: 230

Format: B5

Oprawa: broszurowa

Cena: 26,25 zł (z VAT)

 

SPIS TREŚCI

Słowo od Redakcji

Profesor Stefan Reczek (28 sierpnia 1923 – 31 marca 1993)

ROZPRAWY I ARTYKUŁY

Barbara Czopek-Kopciuch, Portret onomastyczny Stefana Reczka

 

Beata Drążek, Nazwy pokojów zagadek jako element gier językowych między nadaw­cą a odbiorcą tekstu reklamowego

 

Paulina Faliszewska, Kodyfikacja języka wojskowego – wybrane postulaty językowe publikowane na łamach miesięcznika „Bellona”

 

Tomasz Jelonek, Stare i nowe w mikrotoponimii

 

Marta Karamańska, Ewa Młynarczyk, Identyfikacja osób w nazwach organizacji kombatanckich II Rzeczpospolitej

 

Małgorzata Kułakowska, Nazwy bractw rycerskich jako element budowania wize­runku grupy rekonstrukcyjnej

 

Halina Kurek, Kultura ludowa przełomu wieków XX i XXI. Tradycja i zmiana

 

Izabela Kuśnierek, Normalizacja terminologii chemicznej w pierwszej połowie XX wieku

 

Anna Piotrowicz, Małgorzata Witaszek-Samborska, Norma językowa w świado­mości studentów poznańskiej polonistyki

 

Elżbieta Rudnicka-Fira, Zapożyczenia niemieckie w śląskim profesjolekcie górni­czym przyswojone na gruncie gwarowym

 

Nataliya Shumarova, Concept of silence in modern speech practices

 

Robert Słabczyński, Mikrotoponimy południowo-wschodniej części Beskidu Ni­skiego motywowane nazwami roślin i zwierząt

 

Bożena Taras, Współczesna polszczyzna w oczach jej użytkowników

 

Izabela Zahaczewska, „Czelendżuj kejsa”, czyli kilka uwag o języku korporacji

 

Ewelina Zając, Budownik, krawc i łowiak, czyli jak dzieci pięcioletnie tworzą nazwy wykonawców czynności

 

Beata Ziajka, Współczesne akty nominacyjne w środowiskach wiejskich – ciągłość i zmiana

DEBIUTY NAUKOWE

Marta Jasiczek, Wiejskie dziecko w języku i kulturze

RECENZJE

Grażyna Filip, Pochwała antologii – gatunek i okaz. Recenzja tomu zbiorowego Język w pra­sie. Antologia pod redakcją Małgorzaty Kity i Iwony Loewe, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2019, 268 ss., ISBN wersji drukowanej: 978-83-226-3352, wersja elektroniczna: 978-83-226-3353-3 (w sprzedaży od 2019 r.)

 

Wskazówki dla Autorów

Data dodania pozycji do sklepu: wrzesień 2019.
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl