ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Nauki ekonomiczne »
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy z. 58 (2/2019) 31,50zł

Redaktor: Michał Gabriel Woźniak

ISSN: 1898-5084

Rok wydania: 2019

Liczba stron: 344

Format: B5

Oprawa: broszurowa

Cena 31,50 zł (z VAT)

 

 

Spis treści

 

Józefa Famielec, Stanisław Famielec, Znaczenie informacji w ekonomii. Kilka kontrowersji

Gabriel Nowacki, Komunikacja strategiczna w erze społeczeństwa informacyjnego

Elżbieta Skrzypek, Pomiar zasobów niematerialnych w organizacji z wykorzystaniem BSC

Katarzyna Garwol, Stopień umiejętności korzystania z technologii cyfrowych a wykluczenie społeczne na przykładzie osób niepełnosprawnych, starszych i ubogich

Tomasz Zalega, Dimensions of the influence of the virtualisation of consumption on the decision-making of young Polish consumers

Małgorzata Adamska-Chudzińska, Magdalena Huculak, Wzajemne dopasowanie pracownik-organizacja jako czynnik wykorzystania kapitału ludzkiego dla zintegrowanego rozwoju

Piotr Adamczewski, Digital transformation of business entities in competitive environment

Irina Kolesnikova, Research of the efficiency of the use of innovative resources organizations in Belarus

Lidia Kaliszczak, Jadwiga Pawłowska-Mielech, Nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne jako determinanta rozwoju MSP

Barbara Fura, Uwarunkowania konkurencyjności przedsiębiorstw – analiza zróżnicowania wybranych determinant

Roman Chorób, Confidence as a determinant of establishing and developing innovative integration connections in agribusiness

Grzegorz Grela, Uwarunkowania podejmowania decyzji o insourcingu w organizacji

Teresa Mendyk-Krajewska, Kontrola tożsamości użytkowników e-usług wobec rozwoju informatyzacji sektora publicznego

Ewa Prałat, Public e-procurement tools in European Union

Jolanta Sala, Halina Tańska, Kreowanie i przygotowywanie systemów informatycznych w przedsiębiorstwach MMSP jako główne czynniki rozwoju polskiego społeczeństwa informacyjnego

Flavia Alex Bonga, Trends and challenges of m-commerce using mobile money in Tanzania

Dorota Jankowska, Agnieszka Majka, Interakcje pomiędzy poziomem życia a innowacyjnością w aspekcie regionalnym

Anatoliy Tkach, Lifelong learning as integrational resource of knowledge economy

Sylwia Sagan, Ułatwienia organizacyjne dzielenia się wiedzą w przedsiębiorstwach województwa lubelskiego

Grzegorz Krzos, Janusz Kolbusz, Geneza i rozwój działalności badawczo-rozwojowej w sektorze e-usług – wyniki badań

Adam Czerwiński, Ocena wiarygodności internetowych serwisów wybranych polskich wyższych uczelni niepublicznych

Daniel Rodzeń, Wykorzystanie modelu PESO do pomiaru poziomu ekspozycji i zaangażowania w prowadzonych w mediach społecznościowych działaniach promocyjnych pośredników w obrocie nieruchomościami

Krzysztof Hanke, Wspieranie działań innowacyjnych przez technologię ICT w domach kultury

Józefa Famielec, Krzysztof Wąsowicz, Renata Żaba-Nieroda, Stanisław Famielec, Informacyjne uwarunkowania gospodarki odpadami komunalnymi w gminie. Studium przypadku

Mieczysław Jan Król, Joanna Trybuła, Internet w życiu młodzieży licealnej – statystyczna analiza na podstawie badania ankietowego

Marcin Krzesaj, Pomiar wybranych kryteriów jakości informacji na stronach WWW – studium przypadku

Wskazówki dla autorów

 

 

Data dodania pozycji do sklepu: wrzesień 2019.
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl