ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Prawo »
Kryminologiczne aspekty chuligaństwa stadionowego. Studium teoretyczno-empiryczne 28,35zł

Autor: Karol Bajda

ISBN: 978-83-7996-708-7

Rok wydania: 2019

Liczba stron: 180

Format: B5

Oprawa: broszurowa

Cena: 28,35 zł (z VAT)

 

SPIS TREŚCI

 

WSTĘP

 

ROZDZIAŁ I. CHULIGAŃSTWO STADIONOWE. ETYMOLOGICZNO-

-HISTORYCZNA ANALIZA ZJAWISKA

1. Rys historyczny chuligaństwa stadionowego

2. Typologia kibiców piłkarskich. Zarys definicji

3. Definicja pojęcia chuligaństwo stadionowe

4. Katalog „wartości" przestrzeganych przez pseudokibiców

5. Liga chuliganów

 

ROZDZIAŁ II. ETIOLOGIA ZJAWISKA CHULIGAŃSTWA STADIO­NOWEGO

1. Wybrane teorie wyjaśniające zjawisko chuligaństwa stadionowego

1.1.  Teorie psychologiczne i socjologiczne

1.1.1.  Teoria „zarazy"

1.1.2.  Teoria konwergencyjna

1.1.3.  Teoria normatywna

1.1.4.  Teoria wartości towarzyszących

1.1.5.  Teoria frustracji-agresji

1.1.6.  Teoria strukturalna

1.1.7.  Teoria zróżnicowanych powiązań Edwina Hardina Sutherlanda

1.1.8.  Model wyjaśniający Michaela Smitha

1.2.  Perspektywa antropologiczna

1.3.  Stanowisko tzw. Grupy Leicester

1.4.  Chuligani stadionowi jako przykład subkultury młodzieżowej

2. Chuligaństwo stadionowe w relacji środków masowego przekazu

 

ROZDZIAŁ III. FENOMENOLOGICZNA ANALIZA ZACHOWAŃ ŚRO­DOWISKA CHULIGANÓW STADIONOWYCH

1. Sposób organizacji świata przestępczego chuliganów stadionowych

2. Formy objawowe przestępczości środowiska pseudokibiców

 

ROZDZIAŁ IV. KRYMINOLOGTCZNA PROBLEMATYKA ZAPOBIE­GANIA ZJAWISKU CHULIGAŃSTWA STADIONOWEGO

1.Zapobieganie przestępczości - propozycja rozstrzygnięć terminologicznych

2. Działania profilaktyczne

2.1. Rola rodziny, szkoły i Kościoła w zapobieganiu zjawisku chuligaństwa stadionowego

3. Działania profilaktyczno-prewencyjne

3.1. Rządowy program „Razem bezpieczniej"

3.2. Program „Kibice razem"

 

ROZDZIAŁ V. METODOLOGICZNE ASPEKTY BADAŃ ZJAWISKA CHULIGAŃSTWA STADIONOWEGO

1.  Wprowadzenie do tematyki badawczej

2. Organizacja i przebieg badań

3. Pytania badawcze i hipotezy badawcze

4. Charakterystyka badanej populacji

 

ROZDZIAŁ VI. AKTYWNI KIBICE WOBEC PROBLEMATYKI CHU­LIGAŃSTWA STADIONOWEGO I PRZESTĘPCZOŚCI W ŚWIETLE PRZEPROWADZONYCH BADAŃ

1.  Badania empiryczne - wprowadzenie

2. Hipoteza ogólna

3. Aktywność sportowa a bycie kibicem aktywnym

4. Chuligaństwo stadionowe jako zachowanie autoteliczne w opiniach aktyw­nych kibiców

5. Chuligaństwo stadionowe a postawy aktywnych kibiców

6. Podsumowanie badań

 

ZAKOŃCZENIE

WYKAZ ŹRÓDEŁ I OPRACOWAŃ

WYKAZ WYKRESÓW

WZÓR ANKIETY

WYKAZ SKRÓTÓW

Data dodania pozycji do sklepu: wrzesień 2019.
Klienci, którzy nabyli tę pozycję, kupili również:
Komunikacja specjalistyczna w edukacji, translatoryce i językoznawstwie 3, Specialist communication in education, translation and linguistics, vol 3
Komunikacja specjalistyczna w edukacji, translatoryce i językoznawstwie 3, Specialist communication in education, translation and linguistics, vol 3
Millennials in translation classroom – a call for a teaching revolution
Millennials in translation classroom – a call for a teaching revolution
„Nieśmiertelna dywizja” na Gallipoli. Walka 29. Dywizji Piechoty na półwyspie Gallipoli w 1915 roku
„Nieśmiertelna dywizja” na Gallipoli. Walka 29. Dywizji Piechoty na półwyspie Gallipoli w 1915 roku
Świat (po)cyfrowej rewolucji. W kręgu analiz socjologicznych
Świat (po)cyfrowej rewolucji. W kręgu analiz socjologicznych
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl