ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Nauki humanistyczne » Pedagogika »
Lwowsko-Rzeszowskie Zeszyty Naukowe, nr 5, Rodzina – kultura – wychowanie. Uwarunkowania i konteksty 23,10zł

Redakcja: Anna Śniegulska, Magda Urbańska, Wiesława Walc

ISBN: 978-83-7996-692-9

Rok wydania: 2019

Liczba stron: 212

Format: B5

Oprawa: broszurowa

Cena: 23,10 zł (z VAT)

 

 

Spis treści

Wstęp

 

Anna Boguszewska, Motyw rodziny i dziecka w europejskiej kulturze malarskiej

 

Олена Квас, Надія С котна, Проблема аналізу дитячої картини світу в соціальній психології дитинства

 

Wiesław Setlak , Procesy sekularyzacyjne jako zagrożenie i wyzwanie dla tradycyjnej rodziny

 

Monika Miczka-Pajestka, Problem odpowiedzialności a wychowanie do wielokulturowości. Filozoficzne i antropologiczne aspekty myślenia o odpowiedzialnym podmiocie i wychowaniu do wielokulturowości

 

Marian Zdzisław Stepulak, Konflikt małżeński u osób ubiegających się o orzeczenie nieważności małżeństwa w trybunale kościelnym w świetle psychologicznej analizy ekspertyz sądowych

 

Leokadia Szymczyk, Wychowanie seksualne małego dziecka zadaniem rodziców i placówek przedszkolnych

 

Zbigniew Chodkowski, Determinanty wzmacniające rodzinę w opiniach studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego

 

Sabina Lucyna Zalewska, Źródła samotności w narracjach i doświadczeniach małżeńskich. Prezentacja wyników badań

 

Magdalena Gadamska, Opinie studentów pedagogiki Uniwersytetu Rzeszowskiego na temat wychowania przez rodzeństwo

 

Piotr Czech, Rodzina wobec aktualnych niebezpieczeństw a uwarunkowania wsparcia instytucjonalnego pomocy społecznej

 

Krzysztof Jamroży, Magdalena Gadamska, Propozycje wsparcia pedagogicznego i społecznego w kontekście wybranych problemów rodzin wielodzietnych

 

Mirosław Rucki, Grzegorz Krawiec, Uwzględnienie działania Boga w edukacji prorodzinnej na przykładzie rekolekcji RCS

 

Maria Kwiek, Grzegorz Krawiec, Modlitwa zawierzenia jako program formacji Ruchu Czystych Serc

 

Paulina Dubiel-Zielińska, Piotr Zieliński, Choroba i niepełnosprawność dziecka jako czynnik spajający rodzinę w kontekście doświadczeń rodzeństwa pełnosprawnego

 

Janusz Kawa, Problemy w funkcjonowaniu rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym – badania własne. Między teorią a praktyką

 

Lilia Vovk, Дитячо-батьківські відносини в неповній сім’ї як соціально-психологічна проблема

 

Data dodania pozycji do sklepu: październik 2019.
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl