ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Nauki humanistyczne » Historia »
Pogranicza w polskich badaniach mediewistycznych, z serii Materiały V Kongresu Mediewistów Polskich, tom 3 37,80zł

Redakcja naukowa: Andrzej Janeczek, Michał Parczewski, Michał Dzik

ISBN: 978-83-7996-694-3
Rok wydania: 2019

Liczba stron: 418

Format: B5

Oprawa: broszurowa

Cena: 37,80 zł (z VAT)

 

 

 

Spis treści

 

ANDRZEJ JANECZEK, MICHAŁ PARCZEWSKI, Wprowadzenie  

 

Część I. Na styku Wschodu i Zachodu

 

SYLWIA JĘDRZEJEWSKA, Południowo-wschodnia strefa osadnictwa wczesnosłowiańskiego w Polsce. Stan rozpoznania źródeł archeo­logicznych

 

ADRIAN JUSUPOVIĆ, Żaden książę nie wszedł tak daleko w lacką jak Włodzimierz Wielki. Wydarzenia z końca X wieku i ich recepcja w XIII wieku

 

MICHAŁ DZIK, Cmentarzyska i migracje. Osadnictwo w północnej części pogranicza polsko-ruskiego w XI-XII wieku w świetle materiałów ze stanowisk sepulkralnych

 

JERZY GINALSKI, PIOTR N. KOTOWICZ, Gród u „wrót węgierskich" - staroruski Sanok i jego najbliższe zaplecze

 

ANDRZEJ JANECZEK, Ruś w Koronie: stara nazwa i nowa tożsamość regionalna (po aneksji w połowie XIV wieku)

 

GRZEGORZ JAWOR, Ius Valachicum jako narzędzie kolonizacji ob­szarów peryferyjnych (na przykładzie pogranicza polsko-ruskiego w XIV-XVI wieku)

 

TADEUSZ M. TRAJDOS, Życie religijne w archidiecezji halickiej/lwowskiej do końca XV wieku

 

KRZYSZTOF STOPKA, Katolicyzm ormiański na Wschodzie a kształ­towanie się struktur organizacyjnych Kościoła ormiańskiego w Kró­lestwie Polskim i w Wielkim Księstwie Litewskim (XIV-XV wiek)

 

ALEKSANDER PAROŃ, Dlaczego powstały „Dzikie Pola"? Trudne sąsiedztwo społeczności koczowniczych i rolniczych na przykładzie południowo-wschodnich kresów Królestwa Polskiego i Wielkiego Księ­stwa Litewskiego

 

RENATA TRAWKA, Z badań nad kancelarią arcybiskupów halickich i lwowskich. Formularz dokumentów Jakuba Strepy

 

Część II. Na pograniczu Słowiańszczyzny i Skandynawii — polskie badania nordystyczne

 

JAKUB MORAWIEC, Sigvatr Þorðarson - skald między poezją i polityką

 

ŁUKASZ NEUBAUER, Skomplikowane relacje geopolityczne w dziesiąto- wiecznej Anglii na przykładzie Æscfertha, northumbryjskiego zakładnika wymienionego w anglosaskim poemacie Bitwa pod Maldon

 

JOANNA SRHOLEC-SKÓRZEWSKA, Więzy rodzinne na podstawie analizy ślubów składanych świętym oraz darowizn ex-voto w islandzkiej tradycji średniowiecznej

 

RENATA LEŚNIAKIEWICZ-DRZYMAŁA, Legenda Sigurda Fáfnisbani na portalach norweskich kościołów słupowych — interpretatio christiana przed­chrześcijańskiego mitu?

 

Część III. Materiały sekcji 20 (Sekcja otwarta)

 

MAŁGORZATA KOŁACZ-CHMIEL, Związki przedmałżeńskie a moral­ność wiejska w Polsce XV wieku

Data dodania pozycji do sklepu: październik 2019.
Klienci, którzy nabyli tę pozycję, kupili również:
Recepcja i odrzucenie. Kontakty międzykulturowe w średniowieczu, z serii Materiały V Kongresu Mediewistów Polskich, tom 1
Recepcja i odrzucenie. Kontakty międzykulturowe w średniowieczu, z serii Materiały V Kongresu Mediewistów Polskich, tom 1
Region i regionalizm w archeologii i historii
Region i regionalizm w archeologii i historii
Czytanie narracji. O figurach narracyjnych w literaturze (nie tylko) polskiej XX i XXI wieku
Czytanie narracji. O figurach narracyjnych w literaturze (nie tylko) polskiej XX i XXI wieku
Technologiczno-ekonomiczne aspekty rolnictwa
Technologiczno-ekonomiczne aspekty rolnictwa
Prawo narodów do samostanowienia w teorii i praktyce międzynarodowej
Prawo narodów do samostanowienia w teorii i praktyce międzynarodowej
Człowiek, myśl, muzyka. Wokół postaci i twórczości Zygmunta Mycielskiego
Człowiek, myśl, muzyka. Wokół postaci i twórczości Zygmunta Mycielskiego
Kryminologiczne aspekty chuligaństwa stadionowego. Studium teoretyczno-empiryczne
Kryminologiczne aspekty chuligaństwa stadionowego. Studium teoretyczno-empiryczne
Polski Związek Bokserski 1923-1939
Polski Związek Bokserski 1923-1939
Moje wspomnienia, tom 3, W Ruszelczycach podczas okupacji niemieckiej i w Przemyślu po parcelacji majątku (1939-1967)
Moje wspomnienia, tom 3, W Ruszelczycach podczas okupacji niemieckiej i w Przemyślu po parcelacji majątku (1939-1967)
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl