ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Nauki humanistyczne » Filologie obce » Filologia angielska »
Komunikacja specjalistyczna w edukacji, translatoryce i językoznawstwie 3, Specialist communication in education, translation and linguistics, vol 3 23,10zł

Redakcja naukowa: Marcin Grygiel, Marta Rzepecka

ISBN: 978-83-7996-711-7

Rok wydania: 2019

Liczba stron: 216

Format: A5

Oprawa: broszurowa

Cena: 23,10 zł (z VAT)

 

 

 

SPIS TREŚCI

 

SŁOWO WSTĘPNE

 

PREFACE

 

Magdalena KNAP Cechy leksykalne języka specjalistycznego na przykładzie języka turystyki. Analiza broszur turystycznych województwa podkarpackiego

 

Kinga LUDWIK „Język nauki dąży do ścisłości” – antropocentryzm w stylu naukowym a kategoria ścisłości

 

Izabela KUGIEL-ABUHASNA Rozwijanie sprawności czytania tekstów naukowych w języku polskim jako obcym do celów akademickich

 

Emilia WOJTCZAK Wyrażenia rzeczownikowo-czasownikowe w niemieckim języku biznesu

 

Joanna SMOŁA Z badań nad leksemami określającymi behawiorystykę zwierzyny w polskim i rosyjskim języku łowieckim na przykładzie łosia

 

Ewa BIAŁEK Podstawa źródłowa w projekcie słownika dyplomatycznego

 

Joanna SZLACHTA Metafora FIRMA TO OSOBA w angielskiej, hiszpańskiej i polskiej prasie ekonomicznej – studium porównawcze

 

Michalina RITTNER Stopień trudności słownictwa specjalistycznego z dziedziny historii sztuki

 

Walerian BUGEL Słowniki nazewnictwa teologicznego jako podgrupa narzędzi do poprawnego stosowania specyficznego języka specjalistycznego

 

Hubert WOLANIN Tłumacząc Techne grammatike Dionizjusza Traka. Greckie początki europejskiej tradycji gramatycznej po polsku

 

Marcin GRYGIEL Tłumaczenie węgierskich umów cywilnoprawnych jako przykład ekwiwalencji funkcjonalnej

 

 

Data dodania pozycji do sklepu: wrzesień 2019.
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl