ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Nauki humanistyczne » Historia »
Moje wspomnienia, tom 3, W Ruszelczycach podczas okupacji niemieckiej i w Przemyślu po parcelacji majątku (1939-1967) 18,90zł

W Ruszelczycach podczas okupacji niemieckiej i w Przemyślu po parcelacji majątku (1939-1967)

 

Autor: Janina Romanowska

Wybór i opracowanie: Jolanta Kamińska-Kwak, Sabina Rejman

ISBN: 978-83-7996-621-9 (tomy 1-3)

ISBN: 978-83-7996-624-0 (tom 3)

Rok wydania: 2018

Liczba stron: 124

Format: B5

Oprawa: broszurowa ze skrzydełkami

Cena: 18,90 zł (z VAT)

 

 

Spis treści:

Wzrost nastrojów wojennych

Wojna obronna we wrześniu 1939 r. - przemarsze wojsk

Budowa schronu w Ruszelczycach

Początki okupacji niemieckiej

Wojenna gospodarka w Ruszelczycach

Wieści o mordowaniu Żydów przez Niemców

Podróże Janiny Romanowskiej do Warszawy i Lublina

Ruszelczyce schronieniem dla potrzebujących pomocy

Atak Niemiec na ZSRR (1941)

Przyjazdy i wyjazdy gości, i mieszkańców Ruszelczyc

Osoby pracujące w Ruszelczycach

Przybycie matki Teresy Makowieckiej do Ruszelczyc - 1942 r.      

Okupacyjne gospodarowanie w Ruszelczycach -1943 r.

Napad na dwór w Ruszelczycach

Przybycie Zofii Włodkowskiej do Ruszelczyc

Choroba Janiny Romanowskiej - 1943 r.

Ucieczka Edwarda Romanowskiego i jego dalsze losy

Transport do Tarnowa

Śmierć brata Leona Makowieckiego -1944 r.

Sytuacja w powiecie przemyskim i w Ruszelczycach w II. połowie 1944 r.

Aresztowanie Janiny Romanowskiej i parcelacja Ruszelczyc

Egzystencja Janiny Romanowskiej, jej rodziny oraz znajomych w Przemyślu

Codzienna egzystencja rodziny Janiny Romanowskiej

Nauczanie języka francuskiego przez Janinę Romanowską

Wizyty bliskich w Przemyślu, krąg znajomych

Obchody milenijne - 1966 r.

Dnia 26 VI 1967 г.

 

ANEKS

 

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE OKOLICZNOŚCI ŚMIERCI BRATA AUTORKI

MICHAŁA MAKOWIECKIEGO POZYSKANE OD JANA ŁAZOWSKIEGO

 

II. WYJĄTKI LISTÓW MOJEJ MATKI TERESY Z MORGULCÓW MAKOWIECKIEJ

Z KOCHANÓWKI (OD 2 II 1918 DO 14 VI 1920 R.)

Odpis z listu mojej Matki - Teresy z Morgulców Makowieckiej z dnia 2 lutego 1918

List z 26-go lutego 1918 r.

List 7-29 marca 1918 ? (nie ma roku na liście) Winnica

List wysłany przez p[ana] Józefa Filipowskiego, Kraków, ul. Czapskich 4. Dn. 10 II 1918 Winnica (raczej 1919, gdyż 20 II objął w Warszawie władzę Piłsudski)

List z 5 maja 1920 r.

Lwów, 14 czerwca 1920 г., ul. św. Zofii 5

III. WSPOMNIENIE POŚMIERTNE KS. LEONA MAKOWIECKIEGO

 

IV. WIERSZE

Wiersz Danusi i Reny- 29 VIII 1922 r. po powrocie mego męża z kuracji w Truskawcu

Wiersz układu dr. Wacława Romanowskiego 30 lipca 1923. Ruszelczyce (Dla Ludka Rakowskiego)

Lekcja tańców (data późniejsza trochę)

 

V. ILUSTRACJE

Spis ilustracji

Indeks miejscowości

Indeks osób

 

Data dodania pozycji do sklepu: październik 2019.
Klienci, którzy nabyli tę pozycję, kupili również:
Kryminologiczne aspekty chuligaństwa stadionowego. Studium teoretyczno-empiryczne
Kryminologiczne aspekty chuligaństwa stadionowego. Studium teoretyczno-empiryczne
Człowiek – podmiot – osoba. Eseje z filozofii człowieka
Człowiek – podmiot – osoba. Eseje z filozofii człowieka
Pogranicza w polskich badaniach mediewistycznych, z serii Materiały V Kongresu Mediewistów Polskich, tom 3
Pogranicza w polskich badaniach mediewistycznych, z serii Materiały V Kongresu Mediewistów Polskich, tom 3
Żywność i żywienie w świetle współczesnej wiedzy
Żywność i żywienie w świetle współczesnej wiedzy
Poza protokołem tłumacza. Refrakcje znaczeniowe w teorii i praktyce przekładu poetów kręgu "Kontynentów"
Poza protokołem tłumacza. Refrakcje znaczeniowe w teorii i praktyce przekładu poetów kręgu "Kontynentów"
Millennials in translation classroom – a call for a teaching revolution
Millennials in translation classroom – a call for a teaching revolution
Komunikacja specjalistyczna w edukacji, translatoryce i językoznawstwie 3, Specialist communication in education, translation and linguistics, vol 3
Komunikacja specjalistyczna w edukacji, translatoryce i językoznawstwie 3, Specialist communication in education, translation and linguistics, vol 3
Jedność świata. Ulricha Becka socjologia kosmopolityzmu
Jedność świata. Ulricha Becka socjologia kosmopolityzmu
Technologiczno-ekonomiczne aspekty rolnictwa
Technologiczno-ekonomiczne aspekty rolnictwa
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl