ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Nauki humanistyczne » Pedagogika »
Szkoła XXI wieku. Problemy i wyzwania 27,30zł

Autor: Aleksander Piecuch
ISBN: 978-83-7996-720-9
Rok wydania: 2019
Liczba stron: 274
Format: B5
Oprawa: broszurowa
Cena: 27,30 zł (z VAT)

 

Spis treści

 

Wstęp

 

CZĘŚĆ PIERWSZA

EDUKACJA WOBEC WYZWAŃ SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO

 

Rozdział 1. Cywilizacja i społeczeństwo informacyjne

1.1. Cywilizacja informacyjna – geneza, charakterystyka

1.2. Społeczeństwo informacyjne – próba dookreślenia pojęcia

1.3. Cechy konstytutywne społeczeństwa informacyjnego

1.4. Wyzwania społeczeństwa informacyjnego – kierunki rozwoju

1.5. Społeczeństwo 5.0

1.6. Cyfrowi rzemieślnicy

 

Rozdział 2. Szkoła w perspektywie społeczeństwa informacyjnego

2.1. Szkoła w XXI wieku – szkoła zrównoważonego rozwoju

2.1.1. Praca nauczyciela w nowej szkole

2.1.2. Przygotowanie do zawodu nauczyciela

2.2. Przedmioty informatyczne w kanonie wykształcenia ogólnego

2.3. Formy organizacyjne edukacji w społeczeństwie informacyjnym

2.4. Edukacja całożyciowa wyzwaniem cywilizacyjnym

2.5. Teleologiczne aspekty współczesnej edukacji

2.6. Jakość pracy szkoły

 

CZĘŚĆ DRUGA

ICT W EDUKACJI

 

Rozdział 3. Organizacja pracy szkoły w dobie Internetu

3.1. Technologia – trudności eksplikacyjne

3.2. Od IT do mediów cyfrowych

3.3. ICT determinantem współczesnego życia i rozwoju

3.4. Infrastruktura szkoły – szkoła jako magistrala

3.5. Specjaliści od multimediów

3.6. Administrowanie szkolnymi sieciami komputerowymi

 

Rozdział 4. Procesy uczenia się i nauczania

4.1. Uczenie się w nowym modelu życia

4.2. Potęga umysłu

4.3. Technologie intelektualne

4.4. Neurodydaktyka

4.5. Dydaktyka wobec ICT

4.6. Cyfrowe kompetencje nauczyciela współczesnej szkoły

4.6.1. Kompetencje informatyczne

4.6.2. Kompetencje informacyjne

4.6.3. Kompetencje multimedialne

4.7. Cyfrowe kompetencje ucznia szkoły współczesnej

4.8. Rezerwy kognitywne człowieka

 

Rozdział 5. Negatywne skutki upowszechniania ICT

5.1. Choroby cywilizacyjne

5.2. Infostres

5.3. Cyberuzależnienia

5.4. Cyberprzestępczość

5.4.1. Typowe rodzaje cyberprzestępczości

5.4.2. Cyberterroryzm

5.4.3. Cyberoszustwa

5.4.4. Cyberagresja

5.4.5. Patostreamy

5.4.6. Prawo wobec cyberprzestępczości

5.5. Cyfrowa demencja

 

Zakończenie

 

Bibliografia

 

Netografia

 

Akty prawne

 

 

 

Data dodania pozycji do sklepu: październik 2019.
Klienci, którzy nabyli tę pozycję, kupili również:
Pogranicza w polskich badaniach mediewistycznych, z serii Materiały V Kongresu Mediewistów Polskich, tom 3
Pogranicza w polskich badaniach mediewistycznych, z serii Materiały V Kongresu Mediewistów Polskich, tom 3
Poza protokołem tłumacza. Refrakcje znaczeniowe w teorii i praktyce przekładu poetów kręgu "Kontynentów"
Poza protokołem tłumacza. Refrakcje znaczeniowe w teorii i praktyce przekładu poetów kręgu "Kontynentów"
„Ja” w drodze do wolności, prawdy i piękna. Aspekty aksjologiczne twórczości prozatorskiej Kazimierza Brauna
„Ja” w drodze do wolności, prawdy i piękna. Aspekty aksjologiczne twórczości prozatorskiej Kazimierza Brauna
Millennials in translation classroom – a call for a teaching revolution
Millennials in translation classroom – a call for a teaching revolution
Komunikacja specjalistyczna w edukacji, translatoryce i językoznawstwie 3, Specialist communication in education, translation and linguistics, vol 3
Komunikacja specjalistyczna w edukacji, translatoryce i językoznawstwie 3, Specialist communication in education, translation and linguistics, vol 3
Edukacja zawodowa w procesach transformacji systemu oświaty w Polsce
Edukacja zawodowa w procesach transformacji systemu oświaty w Polsce
Rzymianie i barbarzyńcy. Religia-polityka–kultura, z serii Materiały V Kongresu Mediewistów Polskich, tom 6
Rzymianie i barbarzyńcy. Religia-polityka–kultura, z serii Materiały V Kongresu Mediewistów Polskich, tom 6
Jedność świata. Ulricha Becka socjologia kosmopolityzmu
Jedność świata. Ulricha Becka socjologia kosmopolityzmu
Moje wspomnienia, tom 2, W Galicji pod zaborem austriackim i w latach II Rzeczypospolitej Kopań–Ruszelczyce (1902-1939)
Moje wspomnienia, tom 2, W Galicji pod zaborem austriackim i w latach II Rzeczypospolitej Kopań–Ruszelczyce (1902-1939)
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl